לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה
                      
 
 
לא העכבר גנב - החור גנב
"לא להתערב בגויים"
תגיות: עובדיה יוסף, הארץ
 
הרבנים כלל לא חטאו בבטאם את עיקרי האמונה כשהזהירו את קהל שומעיהם לא להתערב
בגויים. לכן הכעס של החילוניים אינו צריך להיות מופנה כלפי הרבנים על מה שהם אומרים.
הרבנים בסך הכול מוסרים בנאמנות את ההשקפה היהודית הקלאסית מקור הגזענות הוא
ביהדות עצמה.
 
היהודים החילוניים מזדעזעים כשמנהיגים דתיים מטיפים לקהל המאזינים להם דברי מוסר
והדרכות להתנהגות נכונה. הנה הסביר הרב עובדיה יוסף  שטבע הדברים בעולם הוא כזה
שלא נועדו הגויים אלא לשרת את היהודים, בעוד שרב העיר צפת קרא לציבור היהודים
בעירו לא להשכיר דירות לסטודנטים ערבים  בעיר ועשרות רבנים פרסמו מכתב הקורא
להחרים ערבים בתל אביב.
 
"הרי זו גזענות!" קראו היהודים החילוניים, ואף אמרו שצריך לעתור לבג"ץ ולתבוע שאמירות
גזעניות כאלה לא  יישמעו ברבים. אבל הרבנים האלה לא חידשו מאומה משל עצמם.
תורת היהדות, שהם בקיאים בה יותר מאחרים, היא המקור לדרשותיהם ולהוראותיהם.
תפקיד הרבנים הוא להשליט את אורח החיים היהודי לפי התורה, ואורח החיים שהיהודים
מצווים עליו מיוסד על האזהרה החמורה, החוזרת ונשנית בכתבי הקודש ובתולדות העם
היהודי  - לא להתערב בגויים. מי ימנה מספר האזהרות שהזהירו חכמי היהודים לדורותיהם
על עניין זה. כבר האבות הקדומים של היהדות, אברהם ויצחק, ביקשו נשים לילדיהם
 ממרחקים, ובלבד שלא ישאו נשים "מבנות הארץ"; נחמיה, המושל היהודי הממונה מטעם
השלטון הפרסי הזר, פירק בלי היסוס משפחות שלמות כשהתברר שאם המשפחה אינה
מזרע הקהל הקדוש, אלא היא בת לעם הארץ, ומשפחה יהודית לאורך הדורות, אם אחד
מבניה עבר ויצא אל בין הגויים - קורעים  עליו קריעה כאילו מת ועבר מן העולם.
 
הרבנים כלל לא חטאו בבטאם את עיקרי האמונה כשהזהירו את קהל שומעיהם לא
להתערב בגויים. לכן הכעס  של החילוניים אינו צריך להיות מופנה כלפי הרבנים על מה
שהם אומרים. הרבנים בסך הכול מוסרים בנאמנות את  ההשקפה היהודית הקלאסית
קיימת מאז קם העם היהודי. מקור הגזענות והתביעה מן היהודים "לחיות לחוד" - על כול
 תוצאותיה - היא ביהדות עצמה, ולא ברבנים המטיפים ליהדות.
 
אבל החילונים יכולים לזכור גם את "אבי האומה", אברהם  בן תרח. כאשר נראו בעיניו
מעשי תרח אביו,דודיו, סבו ואחיו הגדולים מעשים לא נכונים, לא היסס לנתץ את הפסילים
שהם האמינו בהם, פסילים המסמלים את העולם הישן. אברהם לא פיקפק ובחר בדרך
 חדשה  נגד המסורת של משפחתו ועמו, דרך של כפירה במוסכמות שבעיניו הייתה הדרך
 הנכונה.
 
מעשי אבות סימן לבנים, ומה בדורנו? - השורשים הנפשיים והרוחניים של האדם החילוני
 קיימים בתפיסה האנושית הדמוקרטית של שוויון בני המין האנושי. השקפה זו רווחת
בעולם מאז ביטאוה בבהירות הוגי הדעות הגדולים, בייחוד בצרפת שלפני המהפכה. זוהי
 התפיסה שהביאה את הדמוקרטיה לארצות העולם, כשהניסוח האחרון המרשים שלה
 היה בהכרזות האו"ם מאז מלחמת העולם השנייה. אלה הם "השורשים" האמיתיים שלנו,
ולא האמונה הנושנה של סבינו וסבתותינו. את השורשים האלה יש להנחיל לנוער ולציבור
המבוגרים. ואת מי לתקוף? את השלטון ההולך בעקבות הדתיים והחרדים.
 
הקביעה שזהו הכיוון החילוני הנכון בישראל אין בה שום חידוש. היא גם לא מצריכה שום
מהפכה. מדינתנו נתייסדה על-פי עקרונות השוויון של האו"ם, ופשוט אין בה מקום לגילויים
יהודיים גזעניים. המסקנה היא כי  למדינת ישראל ולישראלים הנאמנים לה לא יכול להיות
חלק בהשקפות היהודיות המסורתיות. ישראלי נאמן הוא זה המקיים ותובע לקיים את
עקרונות השוויון, האנטי גזעניים והאנטי מתבדלים, אלה אשר נחקקו לדורות במגילת
העצמאות.
- - - - - -
 התפרסם ב"חדשות מחלקה ראשונה" 14/12/2010 במדור דת ומסורת
 
נוסח מקוצר התפרסם כמכתב ב"הארץ" 14.11.10
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר