לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

                                                                                         אפליה חוקית ואפליה חברתית

ראוי להבחין בין אפליה המיוסדת על חוק (או גרורות החוק – תקנות והוראות) ובין אפליה הטבועה במנהגי החברה, בדעות קדומות של החברה וביחס מתנשא או נחות מצד חלקים בחברה. ראו את ההבדלים הניכרים בין שני סוגי האפליה האלה במה שהתרחש בעשרות השנים האחרונות בארצות הברית. במדינות הדרום הייתה קיימת אפליה מטעם החוק: הפרדה בבתי הספר, באוטובוסים, איסור כניסה לשחורים למסעדות של לבנים וכדומה. מובן שאפליה חוקית זו הייתה פרי מצב חברתי שנולד מיחסי אדון – עבד בשנות העבדות. בא הממשל המרכזי, הפדרלי, ותוך כמה שנים אסר על קיום חוקי אפליה בכל מדינות ארצות הברית. מאותו יום אין אפליה חוקית בארצות הברית.

האם בכך נסתיימה האפליה החברתית בארצות הברית? לא מייד ולא לחלוטין, אבל חל שינוי גם בהשקפות החברתיות. שינוי זה אינו מהיר ואינו נעשה בבת אחת כמו שנעשה ניסוח חדש של חוק, אבל הודות לביטול האפליה לפי החוק התהליך שריר וקיים. היום אתה מוצא שותפויות מכל המינים בין צאצאי הדורות הקודמים שחיו בהפרדה מוחלטת. התנאי לשינוי האפליה החברתית היה ביטול האפליה מטעם החוק. כאשר מתבטלת האפליה מטעם החוק, יש אפשרות לשינוי באקלים החברתי. מן הביטול החוקי הזה יתחיל השוויון, הפורמלי בראשיתו, וסופו שתוקם חברה אחת, ללא מחסומים בלתי עבירים בתוכה.

הרע בקיום פורמלי של שני סוגים של אזרחים, כפי שנעשה היום בישראל לפי ''חוק האזרחות'', הוא שבכך ניתנת לגיטימציה לאפליה החברתית, שכל בני החברה יודעים שהיא קיימת, משלימים איתה, ובעצם חושבים שהיא ''טבעית ומוצדקת''. כבר מגיל צעיר לומדים הילדים שיש ''אנחנו היהודים'' או ''אנחנו הערבים'', אבל לא לומדים שיש ''אנחנו הישראלים''.

מה גם שחלק מן האפליה המקובלת אינה רק תוצאה של יחסים חברתיים אלא גם תולדה משפטית וחוקית. למשל, הקצאת אדמות המינהל והחוזים שהמינהל מחתים עליהם את המשתכנים היהודים מכיל סעיף ברור המונע ומבטל כל פעולת החכרת נכס אם החוכר אינו ממלא את התנאים הכלולים באמנה שחתם המינהל עם הקרן הקיימת לישראל (ארגון שהוקם לפני מאה שנה, בתנאי לחץ ועוני של יהודים, כדי לאפשר לכמה מהם לעבד שטחי אדמה קטנים), והוא אף מונע העברת הנכס אלא למי ש''מתאים'' לתנאים הנ''ל, זאת אומרת שהוא יהודי.

מיסמך מעניין השמור איתי זה שנים אומר כדלקמן:
''
להלן תמריצים שאושרו על ידי הרשות המשותפת של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית ביום 18 באוגוסט 1968, ומתיחסים לכל אזרחי ישראל שיצאו את ישראל לפני 1.4.64 כולל סטודנטים ואקדמאים חוזרים... א. הגדרות: 1. תושב הארץ, יהודי, אזרח ישראל, שעזב את הארץ... חוזר לישראל כתושב חוזר. 2. יהודי שעזב את הארץ לפני 1952 מקבל בחו''ל אשרת עולה...''
הסוכנות מעורבת כאן כדי לתת כסות עיניים להפליה, כאילו זה עסק לא ישראלי, אלא של כל יהודי העולם. אבל זהו סידור לפי החוק (אולי תקנה? אולי הוראה?) והוא כלול בתוכניות ממשלת ישראל.

עוד פרט מעניין בחוק: לא יהודי שמבקש להתאזרח בישראל בתום חמש שנות שהות חייב לוותר על אזרחותו הקודמת. אבל יהודי שבא לישראל בתוקף חוק השבות אינו מתבקש כלל לוותר על אזרחותו. הוא נעשה מייד אזרח ישראלי, רשאי מייד לא רק לבחור לכנסת אלא גם להיבחר אליה (כבר הכרנו שניים כאלה). שלא כמו הלא-יהודי אין הוא חייב להצהיר אמונים לישראל, אינו מתבקש להראות ''ידיעת מה'' בעברית. כל אלה הן הפליות מטעם החוק. אפליות של תקנות ובמיוחד של הוראות – מי יספרן.

על חוק הגיוס כדאי רק להוסיף על הידוע למדי, כי רק מי שהפוקד קורא לו להתייצב חייב גיוס. מי שהפוקד לא קרא לו איננו בגדר ''פטור משירות צבאי'', אלא לפי החוק הוא כלל אינו חייב גיוס! אבל מה קורה לו אז? - בלי סוף משרות, שיכונים, מקומות מגורים – חסומים בפניו ''היות ולא שירת בצה''ל''. זהו ניצול ציני של החוק המחוכם: גם אם לפי החוק השוויוני והלא-מפלה ''כל אזרח ישראלי חייב לשרת בצבא'', מתי ? – כשיקרא לו הפוקד...

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר