לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

 

עוזי   

מהו "לאום ישראלי" ?  

כעשרים אזרחים מבקשים לרשום במסמכיהם הרשמיים כי הם שייכים ללאום הישראלי. שהוא הלאום המשותף לכל אזרחי ישראל. בלי הבדל היותם שייכים לקבוצות פנימיות בתוך המדינה. הם טוענים שרישום שווה לכולם הוא הבסיס לשוויון בין האזרחים, ואין לרשום שום השתייכות ל מילאט או לדת. בין המבקשים יש הרשומים "יהודי", "ערבי", "עברי", ו"בורמני". בעתירה קודמת לבג"צ השתתפו גם "דרוזי", "רוסי", "גרוזיני" ועוד. 

רישומי משרד הפנים הם רישומים אתניים. במאמר קודם דיווחתי על השכנת השלום ברואנדה שהייתה מלאה רציחות הדדיות. מפלגת השלטון החדשה ביטלה את תעודות הזהות שהפרידו בין האזרחים, והוציאה תעודות חדשות שבהן רשום כל אזרח רק כבן ללאום הרואנדי, בלי אזכור השבט או המוצא האתני.

הרישום הרשמי בישראל מפריד בין "לאום יהודי", "לאום ערבי", "לאום דרוזי", "לאום שומרוני", "לאום צ'רקסי", "לאום אשורי"  ועוד. מי שנכנס לישראל ממדינה אחרת והוא איננו יהודי רושמים את הלאום שלו לפי הדרכון. כך שיש בישראל אנשים שהלאום שלהם הוא "הונג-קונגי", או "סינגפורי"(אין לאמים כאלה אפילו בהונג-קונג או בסינגפור!). אם ייכנס לארץ אזרח מצרי וירצה להיות תושב בה יהיה הלאום שלו "מצרי" או "מרוקני"  אבל לא "ערבי", כי הדרכון שלו הוא מצרי או מרוקני. משרד הפנים מכיר ב- 136 לאומים שונים, אבל מסרב להכיר במי שמחזיק דרכון ישראלי כ"ישראלי".

 

בכל מדינה דמוקרטית כל האזרחים נחשבים לבני אותו "לאום המדינה",  גם אם ברוב המדינות הדמוקרטיות שום קבוצה אתנית או קבוצה דתית איננה נקראת "לאום" ואסור להכניס אזכור של מילאט לשום תעודה רשמית. תארו לכם איזו מהומה היו מקימים היהודים בארצות הברית אילו היו השלטונות רושמים בתעודותיו של כל אזרח את המילה "יהודי" או "נוצרי"...  עמותת "אני ישראלי" מבקשת לשנות את הרישום המפלה הזה העותרים מצהירים: כולנו ישראלים!

 

המתנגדים לשוויון טוענים שאי השוויון נובע ממגילת העצמאות. יש בה הכרזה על הקמת "מדינה יהודית". המילים "מדינה יהודית" נדרשו בהחלטה של האו"ם, אבל המילים האלה אין פירושן שישראל היא כביכול "מדינתם של היהודים בלבד". הפרשנות הזאת הפוכה מן האמת. הכרזת העצמאות של ישראל חושבת אתכל האזרחים לבני הלאום הישראלי: "מדינת ישראל [… ] תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך  ותרבות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

 

נשאלת השאלה: מדוע לא הובטח במגילה "שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה...בליהבדל...לאום"? -  והתשובה היא כי כל האזרחים נחשבים במגילת העצמאות לבני לאום אחד, הוא הלאום הישראלי, ציבור האזרחים הוא המהווה את הלאום. והוא כולל את כל בני הדתות ואת כל השייכים לקבוצות אתניות שונות.

 

לרוב הצער, השוויון בין האזרחים הופר על ידי חוקים שקיבלה הכנסת אחרי שישראל התקבלה כחברה באו"ם.  במגילת העצמאות לא הייתה שום הפרה של שוויון האזרחים. ההפך הוא הנכון. מגילת העצמאות מבטיחה שוויון מלא ומוחלט בין אזרחי ישראל, שהם המהווים את הלאום הישראלי.המרצת הפתיחה עשויה להיות פתח להחזרת התפיסה המקורית, הדמוקרטית,  של מגילת העצמאות לחיינו בהווה ובעתיד.

 

התפרסם בא-סינארה 2-11-07

 

 

 

 

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר