לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

                                                                             אזרחות ונאמנות

לאחרונה הציפה את הארץ סיסמה חדשה, שיצאה מבית מדרשו של אדם שכבר בעבר השמיע דיבורים בוטים בסגנון גזעני.
המדובר באביגדור ליברמן, המשמש כעת כשר החוץ. לנוכח דבריו ראוי שהקשר בין אזרחות ובין נאמנות ייבדק מחדש.
לכאורה ישראל היא דמוקרטיה. האזרחים כולם בוחרים את השלטון בבחירות מאורגנות, והממשלה נקבעת על יסוד רצון 
הרוב, וכמו בכל דמוקרטיה בין האזרח והמדינה יש קשרים הדדיים וקיים הסכם ביניהם. הסכם זה ידוע במדינות הדמוקרטיות 
בשם "אמנת האזרח": מעין חוזה בין כל אזרח ובין המדינה על החובות והזכויות של כל צד. המדינה חייבת לדאוג לרווחתו של 
האזרח באופנים שונים. המדינה דואגת לפתיחת בתי ספר ולמשכורות למורים המלמדים ומחנכים את ילדי האזרח; היא מקיימת 
בתי חולים ונותנת שירות רפואי לנזקקים לטיפול רפואי, נשים מתקבלות לחדרי לידה כדי לדאוג להן ולתינוקות הנולדים, 
המדינה מעניקה תשלום זיקנה לאזרח שהגיע לגיל פרישה מן העבודה, ועזרה כספית למשפחות המגדלות ילדים, היא סוללת 
כבישים ומסילות ברזל, וכן מקיימת משטרה השומרת מפני הפרות חוקים ומעניקה בטחון לאזרחים מפני גניבה או שוד, וצבא 
המגן על הארץ והיושבים בה מפני אויבים אפשריים. בכל הפעילות הזאת מתייחסת מדינה דמוקרטית אל כלל האזרחים שלה 
באופן שווה ובלי אפליה.
אבל משהו ביחסים שבין האזרח והמדינה אצלנו אינו נעשה כראוי. בהכרזת העצמאות של ישראל הובטח באופן חגיגי שבמדינה
המוקמת יקויים שוויון מלא בין כל האזרחים. הבטחה זו הוכיחה לארגון האומות המאוחדות כי המדינה החדשה ראויה להתקבל
כחברה באו"ם, כי היא רוצה ויכולה לקיים שוויון מלא לכל אזרחיה. אבל אחרי שישראל התקבלה כחברה בארגון האומות
המאוחדות החלו להיחקק חוקים היוצרים אי שוויון. כל מדינה היא של אזרחיה, הם ורק הם הם בעליה. אם חלק מן האזרחים 
אינו מקבל מן המדינה את מה שראוי לאזרח לקבל זוהי הפרה גלויה של האמנה הקיימת בין המדינה והאזרח. ובמקרה זה ברור 
מי מפר את הנאמנות...
כאן ברצוני להוסיף שגם חובת הגיוס לצבא חלה לפי החוק על כל אזרח ישראלי במלאת לו 18 שנים. החוק איננו מבדיל בין 
אזרח לאזרח, ולכאורה הוא מכוון לכולם באופן שווה ובלי הפליה. אכן במדינה דמוקרטית ה"אמנה" בין האזרח ובין המדינה 
חייבת לכלול גם חובות המוטלים בשווה על כל האזרחים ללא הפליה. אבל מאז הוכרזה העצמאות גם בזה בדמוקרטיה 
הישראלית יש הפליה: בתחכום של שימוש בסעיפי החוק הצבא איננו קורא לכל אזרח ישראלי בן 18 לבוא להתגייס. מסיבות 
של הפליה הממשלה רוצה שלא כל אחד ישרת בצבא, אלא בעיקר יהודים... מגוחך לחשוב שבפי כמה ממגיני המצב הקיים 
נשמעת טענה "הערבים אינם משרתים בצבא, ולכן הם אינם זכאים לקבל מה שהמשרתים בצבא מקבלים". קודם לא קוראים 
לנערים ערבים להשתתף בשירות ואחר כך טוענים ש"הם לא שירתו בצבא" ולכן ההפליה נגדם מוצדקת...
בעל תפקיד ממשלתי כמו מר ליברמן, הקורא לנאמנות של אזרחים למדינה שלהם חייב קודם כול לקיים בעצמו את האמנה שבין
האזרח למדינה. המדינה חייבת נאמנות לאזרחיה. במידה שנאמנות של המדינה לאזרחיה איננה שלמה, במידה שהמדינה 
מחלישה את הנאמנות שלה ואיננה נוהגדת בשוויון מלא כלפי כל אזרחיה, במידה שיש סטייה מצד המדינה מן האמנה השוויונית 
בין כל האזרחים, בה במידה מתרופפת הנאמנות של האזרחים המקופחים למדינה המקפחת אותם.

התפרסם בא-סינארה 24.4.09

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר