לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

24 שעות לאחר שנפסק כי יורם קניוק הוא אזרח ללא דת

הוגשה בקשה נגד החלת חוק השבות על ילידי הארץ
 
לאחר ויכוח שנמשך שלוש שנים הגיש פרופ' עוזי אורנן באמצעות עורך הדין יוסף בן משה בקשה לפסק דין הצהרתי לפיו יש להחזיר לו את מעמדו כאזרח מכוח ישיבה בארץ ולבטל את הרישום השגוי לדעתו כאילו הוא אזרח מכוח חוק השבות. לדעת פרופ' אורנן לא יתכן שילידי הארץ לפני קום המדינה ייחשבו כ"עולים" מכוח חוק השבות. הבקשה תתברר בפני בית המשפט המחוזי בחיפה. הבקשה קיבלה במזכירות בית המשפט את הסימון "ה.פ. 3835-10-11".

עוזי אורנן מהטכניון הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית וחבר האקדמיה ללשון העברית. הוא רשום במשרד הפנים כבן הלאום העברי ואזרח ללא דת.

פרופ' אורנן נולד בירושלים בשנת 1923, הצטרף למחתרת האצ"ל בשנת 1939 ו ב1944 גורש מהארץ לאפריקה ע"י הבריטים. בבקשתו לבית המשפט הוא טוען כי השתתף בבחירות לאסיפה המכוננת שנערכו ביום 25 בינואר 1949 כאזרח מכוח ישיבה בישראל וכי משרד הפנים באופן שרירותי וחרף התנגדותו רשם אותו יותר מאוחר בתאריך בלתי ידוע כאזרח מכוח שבות בנימוק שאימו יהודיה, נימוק שלדעת פרופ' אורנן הוא גזעני מעיקרו.

פרופ' אורנן ממשיך וטוען כי המדינה החליטה לסווג את אזרחיה בשני סוגי אזרחות, אחת מכוח שבות – היהודים, ואחרת מכוח ישיבה – הערבים, וזאת בניגוד לעיקרון "אזרחות מלאה ושווה" ללא הבדל דת, גזע ומין שהובטח במגילת העצמאות. לטענת פרופ' אורנן אין בישראל אזרחות מכוח לידה וכי מה שנראה בחוק כאזרחות מכוח לידה היא אזרחות נגררת מכוח שבות או ישיבה לפי סיווג ההורים.

פרופ' אורנן שבצעירותו היה ידידו של אליהו בית-צורי ושותף אידאולוגי שלו מצטט בתביעתו את דברי אליהו בית-צורי בבית המשפט בקהיר ששפט אותו לעונש מוות על רצח הלורד מוין:

"אנו, העבריים, בניה הטבעיים של אדמת ישראל, לחמנו למען ארץ-ישראל עוד לפני הצהרת בלפור. אנו הננו בניה הטבעיים ובעליה החוקיים של הארץ. אין אנו מכירים בזכותה של אנגליה לתת לנו את ארץ-ישראל או לקחת מאיתנו. עלי להבהיר לבית המשפט: רעיונותיי אינם רעיונותיה של הציונות. אין אנו נלחמים לקיום הצהרת בלפור. אין אנו נלחמים למען הבית הלאומי. אנו נלחמים לחירותנו. אנו, בני הארץ העבריים, בעליה הטבעיים והחוקיים, גמרנו אומר לרכוש את עצמאות מולדתנו מיד השליטים הנוכרים שהשתלטו עליה..." .

לבסוף, פרופ' אורנן פונה בתביעתו לבית המשפט במילים אלה:

"כדבריו של אליהו, בני היישוב העברי לחמו למען החירות, ואליהו שילם בחייו על החירות. בני היישוב העברי אינם זקוקים ל"חוק השבות" כדי להיחשב לאזרחים במדינה שלחמו להקמתה. הכנסתם למסגרת "חוק שבות" שנועד ליהודים היושבים בחו"ל הופכת אותם כביכול ל"קולוניסטים" ופוגעת במעמדם הטבעי כבני הארץ. המבקש אינו זקוק להענקת נדבה של אזרחות. הוריו היגרו לארץ מבלי להמתין ל"חוק שבות", וגם הוא אינו זקוק לחוק זה כדי להיחשב לאזרח במולדתו".

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר