לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

 

ניגוד אינטרסים יסודי

 

כל אזרח מחויב להיות נאמן למדינה שהוא אזרח בה, וכל מדינה דמוקרטית מתקיימת הודות לנאמנות של אזרחיה. אבל במציאות של ישראל נתבעת מן האזרח היהודי עוד נאמנות: נאמנות גם לעם היהודי. רבים סבורים שאין כל סתירה בין שתי הנאמנויות האלה, ואזרח יהודי בדרך כלל שלם בנפשו עם שתיהן. יימצאו גם מי שיאמרו, לא ייתכן ניגוד אינטרסים בין הנאמנות לעם היהודי ובין הנאמנות למדינת ישראל: מה שטוב ליהודים טוב גם לישראל. 

 

אבל הנה לאחרונה פעלו שלושה שרים בממשלת ישראל במפורש נגד אינטרס ישראלי ובעד אינטרס יהודי. המקרה הבולט  הראשון היה כאשר שר הפנים פעל נמרצות לגרש את ילדיהם של מהגרי העבודה. לישראל יש אינטרס ברור שילדים אלה, שגדלו בישראל, למדו בבתי הספר שלנו, שפתם היא השפה שלנו ונאמנותם לישראל מוצהרת מפיהם עצמם בלי הסתייגויות – שילדים אלה יישארו בחברתנו וייקלטו כאזרחים שווים לשאר הישראלים, גם אם אין הם בני הדת היהודית. מה שהניע את שר הפנים בפעולותיו היה אינטרס יהודי: המצוה היהודית לא להתערב בגויים גברה אצלו על האינטרס הישראלי. 

 

והנה יהודי נאמן אחר, סגן שר הבריאות, פועל נגד אינטרס ישראלי העשוי להציל מספר רב של אזרחים המשוועים להשתלת איבר חיוני בגופם. הוא תובע לקיים הלכה "רפואית" יהודית, שמקורה בתלמוד, כלומר על פי מה שנראה בעיניו "אינטרס יהודי". הוא מנסה בכל יכולתו למנוע השתלה מן הנזקקים לאיבר חיוני, העומד להתנוון בגופו של אדם שגזע מוחו כבר מת - כי בתלמוד אדם לא נחשב למת כל עוד ליבו פועם. בימי הביניים החשוכים נחשב הלב למרכז גוף האדם, אבל אין זה נכון. היום אנו יודעים שאין הלב יותר מאשר משאבה מיכנית ודבר אין לו ולנפש, להכרה, להבנה או לרגשות. האינטרס של טובת כלל הציבור – הוא האינטרס הישראלי -  מחייב לפעול על פי הרפואה המודרנית ולא על פי ההלכה  היהודית.

 

ועוד שר נוסף, שר המשפטים, תובע קבל עם שמדינת ישראל תקבל את ההלכה היהודית כבסיס לחוק! האומנם משפטן כמותו אינו יודע כי החוק בדמוקרטיה לא יוכל להיות חוק שמקורו בציווי אלוהי? האינטרס הישראלי הברור הוא שנבחרי הציבור הם שידונו בחוקים על כל פרטיהם. זהו ההליך הדמוקרטי המתחייב מן הנאמנות של המדינה לאזרחיה. חוק שמקורו בציווי אלוהי הוא זר לגמרי לחוק ולפרוצדורות של הצבעה על חוק. הרי חוק אלוהי אינו יכול לעמוד לויכוח, לא לעמוד לקריאה ראשונה, ולשום ועדה אסור לה לדון בו.  אבל מי שממונה על המשפט בישראל מעדיף בגלוי את האינטרס היהודי  על פי האינטרס שנשבע לו אמונים, הוא האינטרס הישראלי.

 

עלינו להכיר בכך שבין ישראל ובין "העם היהודי" יכול להיות ניגוד אינטרסים.

 

 נתפרסם כמכתב למערכת הארץ  13.12.09

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר