לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

זהויות משתנות (א)

השכנת השלום ברואנדה

 

בתחילת חודש יוני 2007 נערך במקסיקו כנס מדעי על "זהויות משתנות". תוכנית הכנס כללה הרצאות מאת חוקרים מארצות רבות, לא רק ממקסיקו, ארצות הברית וקנדה, אלא גם מארצות אירופה וכן מתורכיה, אריתראה, ניגריה, ועוד.

ברצוני לספר לקוראי א-סינארה על הכנס הזה ובמיוחד על שתי הרצאות מעניינות ששמעתי בו.

 

הראשונה היא הרצאה של החוקרת לַאוֹרה ארמיאן  (Laura Eramian) מקנדה. היא דיברה על מדינת רואנדה ותיארה את השינויים הכבירים העוברים עליה בשנים אלה. רואנדה הייתה שנים רבות קולוניה של הבלגים, ולאחר תום השלטון הבלגי התחוללה בה שנים רבות מלחמת אזרחים עקובה מדם. קבוצות אתניות נלחמו זו בזו באכזריות כשכל אחת מהן מתכוונת להשמיד ממש את בני הקבוצה האחרת. זה היה למעשה רצח עם. את המלחמה האכזרית הזאת הפסיקו כוחות בינלאומיים חיצוניים, והבעיה הייתה איך יוכלו תושבי מדינה זו לחיות יחדיו אחרי תקופה נוראה של טבח שלא ידע מעצורים. אנשים בני קבוצות שונות התלכדו למפלגה משותפת שנשבעה לשלום בארץ השסועה. מפלגה זו הקימה ממשלת פיוס לאומית וזו שינתה את פני הארץ.

 

איך עשו זאת? – פעולתה הראשונה של ממשלת הפיוס הייתה: ביטול תעודות הזהות הבלגיות הישנות. בתעודות הבלגיות הייתה רשומה ההשתייכות השבטית והאתנית של כל אדם. בתעודות החדשות בוטל רישום ההשתייכות האתנית, ותושבי רואנדה התחילו להרגיש שמלבד ההשתייכות האתנית שיש לאדם מלידה, יש גם השתייכות חדשה ועליונה של זהות לאומית אחידה לכולם.

 

זו הייתה התחלת הפיוס הלאומי. כעת פעלה הממשלה לארגון מסודר של כנסים לערבי זכרונות משותפים. אויבים מרים, שאך לפני שנים אחדות נלחמו עד מוות זה בזה, ישבו כעת זה לצד זה והתאבלו יחד על בני משפחותיהם וידידיהם, בני אותו השבט, בני אותו הכפר, שנרצחו בכוונה תחילה על ידי בני שבטים אחרים רק מפני שהיו שייכים לקבוצה אתנית אחרת.

 

נדרשו מאמצים נפשיים עליונים מכול אחד, לשבת בצוותא עם האויבים בנפש מאתמול ולהעלות במשותף את סיפורי המלחמה הנוראה, שמספרים אותם לוחמים משני הצדדים בהרגשת אבל משותף. תהליך זה אינו עובר בקלות גם היום. בכל קבוצה אתנית יש גם אנשים הממאנים לסלוח ומנסים לחבל במאמצי הפיוס, להדגיש את צו הנקמה ואת המסורות השבטיות, האתניות, המכוונות נגד פיוס ונגד ברית עם אויבים. מה גם שמעבר לגבול המדינה, בייחוד בקונגו, יושבים אחים אתניים שאינם לוקחים חלק בפיוס הלאומי של רואנדה. אין לדעת כמה זמן יימשך תהליך הפיוס הלאומי, אבל כול המעורבים בדבר בטוחים בניצחון הסופי של הזהות החדשה, זהות רואנדית, שתביא שלום ושגשוג למדינה ולבניה, שכן גם צעדים כלכליים רבי עוצמה מלווים את תהליך הפיוס.

 

על כך נוסיף אנחנו רק דבר אחד: הלואי עלינו! אכן פעולות דומות, בהיקף מצומצם, נערכות במידת מה גם אצלנו. קודם כול ביוזמה של כמה הורים שכולים משני הצדדים, אבל גם בפגישות משותפות של משפחות שכולות של חיילים ירדניים ושל חיילים ישראליים, שבהם השתתפו גם לוחמים משני הצדדים. הם התאבלו יחד על הנופלים, וחבריהם שנותרו בחיים סיפרו זה לזה על מהלך הקרבות כשכול אחד שומע את סיפורי הצד השני.

 

ויש עוד מה ללמוד מפרשת רואנדה. המעצמות האימפריאליסטיות חילקו את אפריקה לשטחי שלטון לפי נוחיותם, בלי לשים לב לבני האדם שחיו שם. כך נתהוו גבולות בין מדינות שלגבי חלק נרחב מן התושבים היו גבולות מלאכותיים. אבל החלוקה לגבולות אלה יצרה במשך הזמן זהויות חדשות, והזהויות החדשות לא התבססו דווקה על השתייכות אתנית או דתית, אלא על צרכים ממשיים של בני האדם. שם הכנס "זהויות משתנות" מבטא את ההכרה שהחברה האנושית אינה עומדת במקום אחד, ובלי הרף נוצרות בה זהויות חדשות של בני אדם, הן זהות חדשה של אדם והן זהות חדשה של קבוצה.

 

במאמר אחר אספר על הרצאה נוספת, שתיארה את מאבקו של העם הערבי הסהרני לעצמאות.

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר