לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה
המוסר היהודי הנעלה?

 

לעיתים קרובות שומעים אנו טענה שלפיה "העם היהודי" נשא על כתפיו את המוסר האנושי המתקדם בעולם, ועד היום זהו ה-מוסר בה"א הידיעה.

 הטיעון הזה שימש ביישוב מסוים, קטן, כבסיס לדרישה להקים ביישוב זה בית כנסת. הטענה נוסחה כך:  "עם ישראל הוא שנשא את מסר המוסר האנושי על כתפיו לבדו כאלף שנה". לפי דברי הטוען כך "אלף השנים" היו לדבריו לפני קום הנצרות, אבל 1000 שנים לפני הספירה בכלל לא היה קיים שום "עם יהודי". ה"עם היהודי" הוקם על ידי עזרא, שפירש את העבר שהאמינו בו "בני הגולה" כאילו השקפותיהם שררו כבר 500 שנה לפני כן. שום מקור קדום איננו מאשר תמונה  זאת. להפך. גם לפי הסקירה ההיסטורית שיש בתנ"ך על התקופה הקדומה ברור שתושבי הארץ, שאולי חלק מהם חשבו עצמם לצאצאי אברהם בן תרח, לא היו להם שום השקפות יהודיות דומות לאלה שחידש עזרא. קראו נא בספר המקרא, בתנ"ך, ותראו שאנשי המקרא תמיד "עשו את הרע בעיני יהוה". אין שום זכר לשמירת שבת, לא להקפדה על נישואים בתוך העדה ולא שום "מצוה" אחרת המאפיינת את היהודים.

טענת "אלף השנים" לפני הופעת הנצרות שהיהודים נשאו בהן כביכול את המוסר העולמי פשוט בטלה ומבוטלת.

 והמוסר שהתחיל בימי עזרא האם הוא מוסר הראוי לכבוד?    "עדת בני הגולה" הייתה קבוצת אנשים שאינה רוצה שום קשר עם מי שאינו "בעל ייחוס" שניתן להוכיחו. זה מוסר גזעני (אם זה מוסר בכלל), תורה המנציחה גזענות בעולם. שמירת השבת שלהם וההבחנה בין "שלנו" ובין "זר" יצרה את המוסד האנטי מוסרי שנקרא "גוים של שבת".  ידוע שמקור הרעיון "יום מנוחה" לא התחיל בחוקי עזרא. הוא קדם ליהדות במאות רבות של שנים, וכאמור, כשהוא התקבל אצל "עדת בני הגולה" ועבר להיות נחלת "העם היהודי" הוא דווקא לבש צורה מכוערת של הפליה גזענית: יש יהודי והוא שונה לגמרי מ"גוי".

 וראה היום מה עושה "המוסר היהודי", למשל בדת היהודית השלטת בישראל. האמנם מעשי עזרא המפריד משפחות, מחייב את האבות להתכחש לילדיהם ולגרש את נשיהם מכיוון שהן "נוכריות" - הם מעשים מוסריים בעיניך? אבל זו היא תמצית היהדות לאורך כל הדורות והיא נמשכת גם בדורנו !  האמנם התופעות  האלה של היהדות, הרלבנטיות בימינו, הן שצריכות להכריע בשאלה אם אדם ישראלי מודרני, המשתתף בהקמה ובהחזקה של מדינה האמורה לשמור על החוקים המוסריים באמת שנוסחו בכשרון ובנאמנות  בימינו, כגון ב"הכרזה לכל באי עולם", האם ישראלי בן ימינו צריך ללכת למוסד מפגר שקוראים לו "בית כנסת", והוא המטיף ל"מוסר יהודי" גזעני?  "מוסר" המתקיים בלי שינוי מאות שנים, מלפני קום רעיונות הדמוקרטיה והשוויון האמיתיים עם המהפכה הצרפתית? האם  הוא המוסר שנשאף לחנך לאורו את ילדינו?

 6.9.2012

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר