לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

עבודת יהודים בשבת

לפני כחמישים שנה חקקה הכנסת את "חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"ח- 1958". החוק נועד להבטיח לכל עובד יום מנוחה אחד בשבוע, ולמנוע ממעסיקים רבי כוח לנצל עובדים שכירים, והוא נחשב לחוק סוציאלי מתקדם.

יום מנוחה שבועי כבר הונהג בחברה האנושית מקדמת דנא, וניתן לו תוקף עליון בסיפור מעשה בראשית. לכן חוק זה צריך היה להתנסח בזהירות. בחברות שונות מקובלים ימי מנוחה בימים שונים של השבוע. לא זו בלבד: יום המנוחה ממולא בחברות שונות בתכנים שונים. לפי חוקי הדת היהודית. היהודים שובתים ביום השבת, והם מצווים להימנע מכל עבודה ומלאכה ביום זה. לעומת זאת, חובתם הדתית של המוסלמים היא רק להתכנס ב"יום ההתכנסות" לתפילה שבועית, ואין הדת מצווה על איסור מוחלט של עבודה. כיוצא בזה גם יום המנוחה של קהילות נוצריות למיניהן עשוי להיות בעל גוונים שונים ואפילו בימים שונים. ראוי להזכיר עוד כי בערים שונות בעולם מקובלים ימי מנוחה שונים של בעלי מקצוע מיוחדים, כגון יום מנוחה לספרים ומעצבי שיער הסוגרים את עסקיהם ביום שני בשבוע.

בהתחשב בכך, החוק הקיים בישראל אינו קובע יום מנוחה אחיד לכל האזרחים והתושבים. כבר בעת חקיקתו הביאו חברי הכנסת בחשבון את החלוקה שיושבי ישראל מחולקים בה רשמית לפי דתם ועדתם, וקבעה ימי מנוחה שונים לכל אדם לפי כללים ידועים.

                                                            אפליה בין יהודים ולא יהודים?
אולם החוק מתייחס באופן שונה ליהודים וללא יהודים לא רק בקביעת יום השבת כיום מנוחת חובה ליהודים, וימי מנוחה שונים ללא יהודים. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את יום השבת כיום חובת מנוחה לכל מי שרשום כיהודי, ולעומת זאת, מי שאינו רשום כיהודי רשאי לבחור לו את יום המנוחה השבועי שלו כמעט באופן חופשי.

כפי הנראה בחקיקת החוק הסוציאלי הייתה טמונה גם כוונה אחרת: להשליט על כל מי שרשום כיהודי את האיסור הדתי לעבוד בשבת. לולא הציווי הדתי של הדת היהודית ודאי שלא רק מוסלמי או נוצרי רשאי היה לבחור את יום המנוחה השבועי כרצונו, אלא זכות זו הייתה ניתנת לכל אזרחי ישראל בלי כל הפליה וקיפוח. לחיוב יהודים ליום מנוחה בשבת דווקא אין כל קשר עם מחשבה סוציאלית של "הגנה על עובד". כשם שלאזרח מוסלמי מותר לפי החוק לבחור את יום המנוחה שלו בהתאם לרצונו ולמקובל עליו, כך על יסוד "האזרחות המלאה והשווה לכל אדם" המובטחת במגילת העצמאות, צריך היה לקבוע שכל אזרח – כולל אזרח יהודי – רשאי לבחור את יום המנוחה השבועי שלו בלי כל קשר לאיסורים ולמצוות דתיות מכל מין שהוא. דומה שהתרופה למצב זה הוא ב"חוק יסוד: חופש העיסוק", הקובע ש"כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד". בהיותו חוק יסוד סביר שהוא גובר על חקיקה רגילה, כגון זו של "חוק ימי עבודה ומנוחה".

                                                   השגחה של "האח הגדול"?
אזרחים במדינה דמוקרטית שקיים בה שוויון בין האזרחים אינם זקוקים להכוונה או להשגחה של "האח הגדול". אבל היום, כדי להשליט את מנוחת יום השבת על היהודים נערכות בשבת ביקורות פתע במקומות עבודה רבים, במיוחד בקניונים גדולים, כדי לבלוש אחרי מועסקים יהודים. אם הבודק (שאינו יהודי!) תופס בשבת בין המועסקים אדם הרשום במירשם התושבים בתור "יהודי" - המעסיק נקנס בסכום של 5000 ש"ח על כל עובד כזה. אם בשבת אחרת שוב נערכת בדיקת יהדות – הקנס בפעם השנייה על כל עובד שכבר נתפס הוא סכום של 10,000 ש"ח...

בדיקות פתע אלה מונעות ממעסיקים רבים מלהעסיק עובדים הרשומים במירשם התושבים בתור "יהודים". המעסיקים מעדיפים לא להסתכן בקנסות גבוהים ולכן הם מעסיקים רק מי שרשום כ"ערבי","דרוזי","רוסי",או"גרוזיני". 

                                                קיפוח יהודים במדינת ישראל?
התבוננות על מדינות שונות שבהן נהוגה היום או הייתה נהוגה בעבר אפליה בין אזרחים מעוררת בציבורים יהודיים האשמות על חוסר דמוקרטיה, ובמקרה שהאפליה מקפחת יהודים – גם בהאשמות של אנטישמיות. האם לא נכון להצביע על האפליה והקיפוח הנהוגים במדינתנו, הידועה כ"גם יהודית וגם דמוקרטית", באותה התבוננות ?

התפרסם ב Ynet: 9.11.08

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3605846,00.htmlשלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר