לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

חזון אבותינו על ביטול העדה

מראשיתה לוותה הציונות בביקורת חריפה על האמונות היהודיות ועל אורח החיים היהודי: מנהיגיה כיוונו את חיציהם
אל מה שהכירו בעיירה היהודית במזרח אירופה, כלומר אל מה שנתפס כיום כפזורה האשכנזית המובהקת. ‏הסיסמה
הנודעת שלהם הייתה: "עם ככל העמים", ופירושה היה ביטולה של העדה הדתית היהודית המסתגרת, על אורח חייה
ועל אמונותיה, והקמת לאום חדש תחתיה. במסגרתו של לאום חדש זה לא יקבע מוצאו העדתי של אזרח ולא ישפיע
במאום על מעמדו ועתידו. הדיבורים על "אדם חדש" ועל "מטמורפוזה של העם היהודי" פירושם הרס הקהילה היהודית
הישנה וגלגולה לצורה אחרת, שאי אפשר לראותה כהמשך לקודמתה. הפרפר הוא אמנם המשכו של הזחל, אך אורח חייו
ושאיפותיו שונים לחלוטין מאלה של מולידו הביולוגי.
‏בארצנו פעלה התנועה נגד אורח החיים היהודי ותפיסת העולם היהודית מאז ראשית היישוב החדש. תחילתה
בתלונות נגד האופי המסתגר והמופרד של הקהילות, האשכנזית והספרדית, והמשכה בהכרזה מפי מנהיג נחשב
ביישוב, ד"ר טהון, כי מיום שהחל אליעזר בן-יהודה בעבודתו להחייאת הלשון העברית "מת היהודי ונולד העברי".
עמדה זו התחזקה בימי המנדט: נערים צעירים מאסו במקצועות היהודיים האופייניים, התכוונו לעסוק בבגרותם
בעבודת כפיים ולצאת ל"הגשמה" בעבודת השדה בקיבוץ.
‏דמות החברה היהודית כפי שתיארו אותה סופרים "אשכנזים" כמו מנדלי למשל - חברה שבניה עוסקים בפלפולי
קודש או בתיווך ומסחר זעיר - הייתה בשביל הציונים, בעיקר הנוער בארץ, לסמל הדחייה והמיאוס. מנהל הגימנסיה
הרצליה בשנות העשרים, בן-ציון ‏מוסנזון, הסביר במה חשובים לימודי התנ"ך בעיניו: מתוך תיאור החיים הטבעיים
של התקופה העתיקה יוכלו המורים להביא את התלמידים לשנאת הגולה ולהוקעת אורח החיים היהודי. הסופד והמחנך
אליעזר שמאלי סיפר כיצד בא לידי כתיבת ספרו "אנשי בראשית" כשנוכח לדעת שקיימת סתירה פנימית בהתנהגותו:
מצד אחד הוא מטיף לחיי עבודה יוצרת ומצד אחר הוא מגדל את תלמידיו על סיפורי העיירה היהודית במזרח אירופה,
שתכונותיה רחוקות מאוד מן הנכסף. על א"ד גורדון סיפרו כי הכריז שביום בואו לארץ "נולד מחדש" ומנה את שנות חייו
רק מאותו רגע.
 
‏נכון: ‏הביקורת על היהורים ראתה לנגד עיניה בעיקר את היהודי האשכנזי. הוא נתפס כקנאי פנאטי, שאינו סובל כל
מי שאינו כדמותו כצלמו. ברחוב תל אביבי יכולת לראות בשבת אשכנזי בתלבושתו המיוחדת, כשהו‏א מחרף ומגדף,
יורק והודף בזעם עובר אורח צעיר ­ההולך לתומו וסיגריה בפיו. יהודים ספרדים לא כיהו בזולתם ולא תבעו מהם לנהוג
כמותם. הדים לנוקשות האשכנזית הנושנה היה אפשר להכיר גם אצל הצאצאים. האם היהודייה-הישראלית הטיפוסית
 ("האם הפולנייה") הוסיפה לגדל את ילדיה ברוח דומה של קנאות: על הבת למצוא חתן במהרה, ועל הבן - להיות רופא
או עורך דין.
 
‏בשנות העשרים עד הארבעים, תפיסת העולם ותפיסת החינוך האנטי-יהודי שתיארתי ברמיזה נקראו תפיסה וחינוך
"אנטי·גלותיים". הוגי הדעות והמחנכים של אותם ימים לא הרהיבו עדיין עוז בנפשם לומר בפה מלא כי אורח החיים
של היהודים אינו תולדה של "גלות". כי האמת היא שהיהדות והיהודים, כפי שאנו מכירים אותם כיום, אינם עם
שהוגלה מארצו. היהדות נולדה והתקיימה כל ‏ימיה כעדה אתנית-דתית: חבריה היו מפוזרים מתחילה בכל ‏קצות עולם,
ורק במיתוס שלה היא מתוארת כעם אשר ישב בטריטוריה אחת ריבונית משלו. המיתוס הזה ייחס את ההיסטוריה
העברית הקדומה ל"אבותיהם של היהודים", כאילו באמת עסק דוד המלך בשאלות של טומאה וטהרה, וכאילו ירובעל
רב עם האל הכנעני "בעל". לאמיתו של הדבר ה"גלות" של היהודים היא מצב קבע, הראוי להתכנות פזורה: כאלה  
הם היהודים, והם לא יוכלו להתקיים כיהודים אלא בתנאים אלה של פזורה. אם זה ישתנה - שוב לא יהיו אלה יהודים
(ראו את הגותו של היהודי ג'ורג' סטיינר).
‏עיסוקיהם של היהודים היו במוקד הביקורת של צעירי היישוב. הם נצטיירו או כמנותקים מן העולם, המעסיקים
עצמם בבעיות חסרות תכלית וקשר אל החיים, או - אם כבר יצאו ממעגל החיים הדתיים - כרודפים אחרי רווחים
קלים במסחר ולהטוטי בורסה. בגאווה מיוחדת היו ‏הנאמנים לתפיסת עצמם כמשתייכים לעדה היהודית - המפוזרת
בכל קצווי ארץ - מדברים על הישגי צאצאיהם של היהודים במדע ובאמנות, גם אם המצטיינים האלה התכחשו ברובם
לתרבות אבותיהם ובחרו בתרבות האנושית שבסביבתם. והרי עד היום קהילות היהודים בפזורתם מצביעות
בגאווה על חשיבות המקצועות שיהודים עוסקים בהם. למשל, הם גאים שחלקם היחסי של היהודים באוניברסיטאות
ארצות הברית עולה פי שמונה או פי עשרה על חלקם באוכלוסייה הכללית (לעומת זאת בעבודת כפיים, כמובן, חלקם
היחסי קטן מחלקם באוכלוסייה). סיפר לי פעם קצין צה"ל בכיר שבעת ביקור-רכש בארצות הברית אמר לו מפקד
מיתחם אפסנאות ענק שביקר בו כי מאות קצינים יהודים ביחידותיו מבקשים להיפגש עם הישראלי. האלוף נענה
בשמחה; כל כך הרבה קצינים יהודים משרתים בצבא! אך בעת הפגישה התברר שכולם - או רופאי שיניים או רואי
חשבון.  ‏צאצאי האשכנזים שוב לא היו דתיים פנאטיים, אבל הוסיפו להאמין בהשתייכותם לעדה האתנית היהודית
הפזורה בכל קצות העולם, ואף קיוו להיוושע ממנה בתחינותיהם אל שועי עולם. לכאורה הם רק "כיבדו את המסורת
היהודית", למעשה הכירו בעליונותם של ‏הדתיים בתוך העדה. ‏
 
אמרתי שראשית הציונות היתה מרידה בתפיסת העולם היהודית, ומאמץ להינתקות נפשית מן העדה היהודית האתנית-
דתית. אלה היו הרגשות ששררו ביישוב העברי מובן מאליו, איך השתנתה העמדה הזאת? מניין צמחו הגעגועים אל
"‏העיירה היהודית", אל ישראל סבא? ה"חזרה בתשובה" אל חיק העדה היהודית (לאו דווקא אל אורח החיים החרדי)
וההתרפקות על המולדת הישנה – גם כשהמתרפקים יודעים עליה רק מסיפורי סבתא - החלו לבצבץ לאחר בוא הידיעות
 על מה שקרוי בימינו "השואה", ונודע אז בשם הדוחה "השמדת יהודי אירופה". אז נפתח מסע נמרץ ומוטעה של
"הכאה על חטא" מצד הממסד ציוני על כל גווניו . כאילו ראשי הממסד לא התאמצו דיים בעת מלחמת העולם השנייה,
וכאילו אם אנו, שרובנו צאצאים ביולוגיים של היהודים, שרויים בהכרה שאין אנו עוד יהודים אלא לאום חדש - יש בכך
כביכול חילול זכרם ושמם של יהודי אירופה המושמדים. נשמעה אז סיסמה חדשה - "אם אשכחך גולה", ומטיפים
החלו לדבר על "המאור שבגולה".‏
 
ה"ציונים" הללו, בעמדתם החדשה, שכחו כי הציונות ‏של אבותיהם התכוונה באמת לעשות למען הולדת לאום חדש.
קצף היה עולה בזוויות פיהם של "ציונים" אלה כשנוכחו לדעת כי האיש העברי הצעיר העומד מולם אומר בפה
מלא שאין הוא חש כלל שום רגשות כבוד כלפי ההיסטוריה של היהודים ולא אחווה כלפי פזורתם, אלא הוא בן לאומה
חדשה, שקמה בארץ כדרך שקמו לאומים חדשים בכל ארצות ההגירה, וריחות המטבח היהודי במזרח אידופה אינם
מעוררים את תיאבונו.
‏אידיאולוגיה של מהפכה שאינה ביקורת מנומסת ‏בלבד מעוררת את דור המבוגרים לפעולות-נגד. הם יעשו הכול
כדי למנוע את הריסת המרקם החברתי המסתגר על ערכיו, וכנגד רוחות המרי הם יעמיקו הן את העונשים לממרים
והן את "החינוך לערכים" - שהם ערכים אנטי-דמוקרטיים, גזעניים ומסתגרים של בני העדה. ופייני להם לדבר
על "ספרים נושנים שנסגרו", שחובה לפותחם שוב, על מנהגי אבות שהוזנחו, שיש לחזור אליהם.
‏ואחתום בסיפור מעשה קטן: בשנות החמישים הראשונות הייתי מורה בקריית ענבים ובירושלים, במה שמכונה היום
1"חטיבת הביניים", בשיעור הראשון הייתי פותח את יומן הכיתה כדי לרשום את פרטיהם האישיים של התלמידים.
ביומן היה טור מיוחד, שבו היה המורה צריך לציין ליד שמו של כל ילד בן איזו "עדה" הוא. הראיתי זאת לילדים
והסברתי להם מדוע אנחנו לא נמלא את הטור הזה, לחיזוק דברי מחקתי, לנגד עיניהם, את הטור לכל אורכו. אני
שמח לציין כי ביומני הכיתה של ‏ימינו טור זה איננו.
‏הסכנה שבהתרפקויות פומביות וחיטוטים במוצא ‏העדתי של אזרחים ישראליים היא העלאת חשיבותו של המוצא
האתני וממילא הקטנת ערכו של העתיד המשותף לכל יושבי הארץ. בלשונו של אליעזר בו-יהודה, זו סכנה של
החייאת רגשות פירוד בין עדות, ותוצאתה - "עדות שנבדלות אשה מרעותה לא במנהגים חיצוניים בלבד כי אם
גם בדרכי ‏החיים וברגשי הלבב".
 
 
[מאמר זה התפרסם במוסף הארץ 1.11.95]
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר