לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

 

הזהות הלאומית הישראלית איננה העם היהודי

תביעתו של נתניהו ששכני ישראל יכירו בה כ"מדינת העם היהודי" היא חסרת בסיס ואבסורד כלפי העולם.

לאום לפי התפיסה המקובלת בעולם הוא חבר האנשים הנמצאים בטריטוריה שבה חי הלאום, שחשובה להם אחדותה של הטריטוריה, ושהם מקיימים עליה או שואפים לקיים עליה ממשלה משלהם. התרבות וההיסטוריה אינם תנאי קודם להקמת לאום ולקיומו. יש שהם נוצרים עם הקמתו, ותמיד יש גם טעמים אחרים.

‏השתייכות כל אזרחי המדינה ללאום המדינה מבטיחה שיהיה שוויון בין כל האזרחים. ‏ ‏"לאומיות" פירושה הקשר המשפטי-החוקי בין האדם ובין המדינה, ואין הוא מציין מוצא אתני של אדם". כך קבע כנס הלאומיות באירופה 1997. כל האזרחים שייכים ללאום המשותף האחד, הוא "לאום המדינה", ושום אדם לא יירשם, ולא יופלה בגלל דתו או השתייכותו האתנית.

‏ביסוד האו"ם ב- 1945 הוכרז כי החברוּת של המדינות באו"ם היא של האנשים הכלולים בכל אחת מהאומות החברi‏ת באו"ם‏. כל מדינה, כולל ישראל, מייצגת באו‏"ם את כל האזרחים שלה, להיות יהודי פירושו לראות עצמו שייך לדת היהודית, ולא ל"לאום יהודי". בישראל גם החוק קובע שיהודי הוא "מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת". "העם היהודי" איננו לאום אלא דת.

‏ לעומת זאת, בגישה גזענית השלטון מבדיל בין בני האדם "לפי הדם", ומחליט על פי המוצא מי שייך ללאום המדינה ומי זר. כך במשטר הנאצי וכך במשטר הישן של דרום אפריקה.

‏‏אבל יש קבוצות בני אדם שהחלוקה ל"דת" ו"לאום" אינה מתאימה להן. ‏בשלטון התורכי הוכרו "מילאטים"(ملة) - קבוצות אתניות בעלות דת מיוחדת, כמו אשורים, ארמנים או יהודים. לא רק לפי הגדרת "לאום" אלא גם לפי משמעות "מילאט" לא קיים "לאום יהודי".

‏מכריזי העצמאות ידעו שהעולם מחולק ללאומים ולא למילאטים, ושהלאום שישראל מייצגת הוא "לאום מדינה". בפקודות הראשונות של המדינה נקבע שהערבים הנמצאים בשטח מדינת ישראל שותפים בהקמת המדינה, ושהם ישותפו במועצת המדינה הזמנית, ובממשלה הזמנית. על יסוד פרסומים אלה החליט האו"ם שהלאום הישראלי רוצה ויכול לקיים שוויון מלא לכל אזרחיו - וקיבל את ישראל כחברה באו"ם ( 11 במאי 1949 ‏).

* * *

‏אבל מאותו רגע השתלטה התפיסה האתנית-דתית, הקובעת שיהודי ישראל הם רק חלק מ"העם היהודי". נחקקו חוקי הפליה וניתנו זכויות יתר למילאט היהודי. למילאט הישן התחילו לקרוא בתוך המדינה בשם המכובד "לאום".

‏לא כך כלפי העולם. בדרכון כתוב באנגלית שה-Nationality (القومية) של האזרח הישראלי היא ישראלית.‏ אבל למעשה, גם בישראל האמנה הקיימת בין האזרח ובין המדינה היא "אמנה לאומית": ה"ביטוח הלאומי"= "التأمين القومي" (הנקרא التأمين الوطني), בתי החולים הממשלתיים הם "לאומיים" ולא "מילאטיים", תשלומי לידה – לא לפי ה"מילאט"; גימלאות - על בסיס הלאום המשותף, קיצבאות ילדים, המיסים; "השירות הלאומי", (خدمة مدنية؟ وطنية ؟ ) ואפילו "ליגה לאומית" בכדורגל - הכול לא על בסיס מילאטי. ‏גם חוק שירות הבטחון חל בשווה על כל אזרח, ולא על המילאט היהודי. בסידור מתוחכם קצין הגיוס לא קורא לכל הישראלים חייבי הגיוס למלא חובה לאומית זו , וכך נשמרת ההפליה...

* * *

‏ לפני העצמאות התפרסמה התפיסה הפוליטית הכנענית. היא ראתה בהכרזת המדינה התחלה חדשה בתולדות הארץ וקראה "להתחיל מאָלֶף", ולא כהמשך של ההוויה היהודית.

‏הכנענים האמינו שכמו בכל הארצות שהגיעו אליהם מהגרים גם בארץ ישראל נוצר לאום חדש המורכב מצאצאי המהגרים ומבני הארץ הוותיקים. על יסוד ההזדהות עם הארץ והשפה העתיקה, הכנענים קראו לו "לאום עברי". הכולל את כל יושבי הארץ, בלי הבדל דת או מוצא אתני. זו הייתה תפיסה מודרנית של לאום. היא השלטת במגילת העצמאות ובפקודות הראשונות של ישראל. מנהיגי כל המילאטים – ערבים ויהודים כאחד - התנגדו לכנענים. תפיסה פשוטה וברורה שכולנו, יושבי הארץ, הננו שייכים ללאום משותף אחד, הבהילה את כולם. מה יעשו אז מנהיגי ה"מיגזרים"? וכמו כן, השם "עברי" נתפס כמכוון רק לחלק מהאזרחים.

השם הטבעי ללאום המשותף שלנו הוא "לאום ישראלי". גם הדרכון הישראלי מעיד, כמו כל דרכון, באנגלית, שלאום המדינה הוא ישראלי. הלאומיות המשותפת לכל בני לאום המדינה מחייבת השלטת שוויון מלא והפסקת אפליה כלפי לא יהודים, כלפי ערבים, כלפי רוסים, כלפי מהגרי עבודה.

ההפרדה מכוח החוק למילאטים פוגעת בלאום הישראלי. הכינוי "לאום" למילאטים מסכן את החברה, ומעודד כל מילאט לחפש "אחים בחוץ לארץ". ‏לא תיתכן מדינה שבעליה הוא מילאט המורכב מבני לאומים זרים המפוזרים בעולם כולו. ישראל איננה "מדינת העם היהודי", אלא מדינת הלאום הישראלי המשותף שלנו ומדינתנו היא מדינה ישראלית דמוקרטית.

[התפרסם בא-סנארה 26.6.09]

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר