לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

יתרונותיה של שפת העמיה - הערבית המדוברת

 

לפני שבועות אחדים ב- 21.2.08 התכנס קהל של מורים ובלשנים ודנו בשאלה אם מן הנכון להתחיל את הלימודים בבתי הספר הערביים בשפה הערבית הספרותית (פוצחה) או מוטב להתחיל את הלימוד בשפה שהילדים מכירים מתוך הדיבור בבית ובין החברים בני גילם (העמיה).

 

כידוע, בתי הספר היום אינם מביאים בחשבון בכלל את השפה המדוברת בתור שפת לימודים. הנימוק של האחראים לגישה זו הוא שיש שפה ערבית אחת. זוהי שפה עשירה מאוד, וכל תלמיד ערבי חייב ללמוד אותה, שאם לא כן, יש סכנה שהשפה האחת הזאת תתפצל, ותיהפך לשפות רבות השונות זו מזו.

 

אבל בכנס נשמעו הרצאות ובהן הועלו טיעונים חשובים בעד הוראה בלשון המדוברת. מתברר ששאלה זו איננה נשאלת רק בחברות דוברות הערבית. במקומות שונים בעולם נהוגה שפת דיבור שהיא שונה מן השפה המשמשת לכתיבה ולקריאה. אחד המרצים, פרופסור ג'והן מייהיל מחיפה, מסר שהתברר בלי כל ספק שילדים בכל העולם לומדים לקרוא במהירות רבה יותר ותוך הבנה רבה יותר אם השפה שבה הם לומדים היא השפה המדוברת בפיהם. שפה מדוברת זו היא השפה היחידה שהילדים מכירים בגיל צעיר, ומתברר כי בארצות שבהן התחילו לכתוב את השפה המדוברת עלה תוך שנים מעטות אחוז יודעי קרוא וכתוב. המרצה הזכיר לדוגמה את שפתם של יושבי מלטה. שפת מלטה היא שפה ערבית מדוברת. היא אמנם נכתבת באותיות לטיניות, אבל כל דובר ערבית יכול להכיר בה בקלות את השפה המדוברת, הדומה במידה רבה לשפה הערבית המדוברת שהוא רגיל אליה בארצו. המעניין הוא שאחוז יודעי קרוא וכתוב במלטה הוא כ 93%, הרבה יותר גבוה מהמצב בכל ארץ שהלימודים בה מתנהלים בערבית התקנית, שבה רק  71% הם יודעי קרוא וכתוב.

 

המרצה הזכיר בעניין זה גם את קביעת הארגון העולמי לחינוך ולתרבות UNESCO. לפי הארגון העולמי הזה "מטעמים פדגוגיים, יש להתמיד בשימוש בשפת האם עד לשלב מאוחר ככל האפשר בחינוך", ובערבית "שפת האם" היא רק השפה המדוברת, ולא הערבית התקנית שבה כותבים היום ושרק בה אפשר היום למצוא ספרים ועיתונים. הערבית התקנית איננה יכולה להיחשב כ"שפת אם". להדגמה חיה רצוני להביא סיפור ישן: אחרי המלחמה  ב- 1967   סטודנט, שלמד ערבית באוניברסיטה העברית, יצא לכפר קטן מצפון לירושלים, פגש ילד ושאל אותו בפוצחה: "מה שם הכפר הזה?" ענה לו הילד בעמיה: "בעריפיש עבראני"...

 

המרצה  מסר שעד המאה השתים עשרה באירופה אפשר היה לכתוב רק לטינית, אף על פי שבני האדם דיברו בשפות שונות. באותם הימים רק חלק קטן מאוד מן האוכלוסיה ידע קרוא וכתוב. אבל רק לאחר שהשפות המדוברות החלו להיכתב, ובעקבותיהן של הצרפתית, האיטלקית, הספרדית והפורטוגלית, גם שפות נוספות – רק אז החלה ההשכלה לעלות. לאחר שהומצא הדפוס והתרבה החומר המודפס בשפות הדיבור, התרבה לאין שיעור מספר יודעי קרוא וכתוב, וכך נהפכה אירופה המערבית לציווליזציה המתקדמת ביותר בעולם. אירופה לא הייתה תופסת את מקומה הבכיר בתרבות העולמית אילו היא הייתה נשארת לכתוב רק בלטינית "כדי לשמור על אחדותה".

 

גם בתקופתנו, הוסיף המרצה, החל שינוי טכנולוגי העשוי להביא תקופה היסטורית חדשה. זאת היא הכתיבה האלקטרונית. הדורות הצעירים משתמשים בה ביד רחבה (בדואר המחשב ובs.m.s. בטלפונים הניידים), והכתיבה הזאת, בכל מקום בעולם, אף פעם אינה נעשית בשפה הספרותית אלא תמיד בשפה המדוברת. לדעת המרצה, אותן החברות שיקבלו ברצון את ההתפתחות הזאת - בהן יתפתחו האוכלוסיות המשכילות והפרודוקטיביות ביותר בעולם העתידי.

(התפרסם ב-א-סינארה  4.4.08)

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר