לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

 

בעלי בית ודיירי משנה

 

 

הסיסמה "מדינת כל אזרחיה" שהשמיע לראשונה עזמי בשארה לפני שנים אחדות היא אכן סיסמה קולעת ושובה לב,
אבל האמת היא שמדינת ישראל, ככל המדינות הדמוקרטיות, תמיד הייתה ועודנה מדינת כל אזרחיה ולא מדינה של היהודים בלבד.

1) ישראל מדינה ריבונית, ו מוסדות השלטון  נבחרים על ידי כל אזרחיה, בין שהם יהודים בין שאינם יהודים, "כל אזרחיה" כולל
כמובן גם את האזרחים שאינם יהודים.

2) לעומת זאת, שום יהודי שאינו ישראלי איננו משתתף בבחירת מוסדות השלטון בישראל. בין שהוא ציוני בין שהוא חסיד סאטמאר
או שונא אחר של ישראל. בעלי הבית של ישראל הם אפוא כל הישראלים באשר הם ישראלים, ולא היהודים באשר הם יהודים.

3) החוק בישראל נקבע על ידי בית המחוקקים הישראלי, שחברים בו ישראלים, וישראלים בלבד. מהם יהודים ומהם לא יהודים.
החוק איננו חוק יהודי, אלא חוק ישראלי. גם כאשר הישראלים חברי הכנסת ויתרו על זכותם וחובתם לבדוק כל חוק לפני קבלתו,
וזאת כאשר הם קיבלו בשלמות את חוקי הנישואים מלאי ההפליות היהודיים, הם שחוקקו אותו, והם רשאים גם להמירו בחוק הוגן יותר.

ומדוע בכל זאת יש יהודים החושבים ש"ישראל היא מדינת היהודים בלבד"? מפני שהשלטון בישראל חילק את אזרחי ישראל
לשתי קבוצות: יש "אזרחים מכוח שבות" ויש "אזרחים מכוח ישיבה". "אזרחים מכוח שבות" הם כל היהודים, גם אם נולדו
בארץ לפני הכרזת העצמאות וגם אם הוריהם או הורי הוריהם נולדו בימי התורכים, ואילו כל האזרחים שאינם יהודים הם אזרחים
"מכוח ישיבה".

חלוקה זו היוצרת אי שוויון בינינו יושבי ישראל, נראית כאילו רק היהודים הם "בעלי הבית של ישראל" וכל מי שאינו יהודי
הוא בגדר דייר משנה. הרושם הזה מתחזק על פי חוק האזרחות, הקובע שדי ליהודי מחו"ל להציג כף רגלו בישראל כדי שמייד
ייהפך לאזרח ישראלי, "אזרח מסוג א" - מכוח שבות. הודות לחוק זה יכול כל שודד יהודי מחו"ל ליהפך מייד לאזרח ישראלי,
לשחד המונים בכספי גזלותיו , וגם להיבחר לכנסת כדי להימלט מתהליך של הסגרה לארץ שבה שדד. שמעתי על יהודים חרדים,
הבאים לכאן כדי לקבל אזרחות ישראלית, ומייד נוסעים חזרה לארצותיהם. הם מבקרים אותנו שוב רק בימים שנערכת הצבעה
לכנסת, כדי להגביר את היסודות האנטי דמוקרטיים בתוכה, לרעת אזרחיה.

בהכרזת העצמאות של ישראל לא נאמר כלל  שמדינת ישראל היא מדינתם של היהודים. להפך !  הכרזת העצמאות אינה מפלה
בין אזרחיה, ומכריזה על כך במילים ברורות:
"
מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות
ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

מדוע לא נכתב במגילה "
... תקיים שוויון גמור בלי הבדל לאום"?  התשובה היא כי לפי המילים היפות של ההכרזה כל תושבי מדינת ישראל
הם כולם בני הלאום החדש, הלאום הישראלי – ולאום חדש זה מתחייב לנהוג לפי עקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות האוסרים על כל הפליה.
הפרת השוויון בין האזרחים איננה חלק ממגילת העצמאות. היא נובעת ממקור אחר, שהוא ההפך מדמוקרטיה. רק לאחר שישראל נתקבלה כחברה
בארגון האומות המאוחדות היא חוקקה את חוקי ההפליה...

 

אבל חוקי ההפליה אינם משנים את הבעלות על ישראל. כול אזרחיה הם בעלי הבית, ואף אחד איננו דייר משנה. וגם אם חלק מאזרחי ישראל
- היהודים - לקחו לעצמם בכוח מספרם זכויות יתר והעניקו אותן גם ליהודים מחו"ל, בכל זאת גם כך ישראל מוסיפה להיות מדינת כל אזרחיה.
אכן השוויון פגום וחלק מהאזרחים הם כביכול "מסוג ב'", אבל המדינה מוסיפה להיות מדינת כל אזרחיה. יש לחתור לשוויון מלא, ולתת הרגשת
"בני בית" לכל האזרחים בלי כל הבדל, כאמור בהכרזת העצמאות.

 

 

התפרסם ב-א-סינארה 6.4.07

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר