לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה
האקדמיה ללשון
האקדמיה ללשון
מילים חדשות והאקדמיה ללשון
 
כל דובר עברית מסוגל ליצור מילים חדשות, ומילים חדשות אלה שהוא יוצר הן מילים עבריות נכונות ועשויות לפי חוקי הלשון. כמובן, גם חברי האקדמיה מבורכים במנגנוני יצירה של מילים עבריות. אבל -- הם אינם היחידים המבורכים בכך! כל דובר עברית בחוצות ובשווקים הוא בעל מנגנון כזה, ואת תוצאות פעולת החידושים אנו מוצאים על כל צעד ושעל. מילים עבריות חדשות נוצרות -- לפעמים במכוון ולפעמים בלי משים -- בפי דוברי עברית, שלכולם יש מנגנון פעיל ליצירת מילים, והם יוצרים גם יוצרים מילים חדשות לבקרים. טבעי הוא לדובר עברית לממש בכל עת צורך אפשרויות יצירה של מילים חדשות. כך היה שנים רבות לפנינו, בלי אקדמיה ובלי ועד לשון, וכך יהיה גם בעתיד.

אחת מפעולותיה המרכזיות של האקדמיה ללשון העברית היא חיבור המילון ההיסטורי של הלשון העברית. האקדמיה אוספת ומלקטת כל פירור מבע מכל תקופה בהיסטוריה, גם מתקופות שהעברית לא הייתה בהן שפה מדוברת, אלא שפה כתובה בלבד. רוב מי שכתבו אז עברית ידעו שפות אחרות ודיברו לא בעברית. ייתכן שמנגנון היצירה העברית שלהם היה פגום. אף על פי כן האקדמיה מכבדת את יצירותיהם, מכנסת ומציגה את המילים שנתחדשו בכתביהם. הכותבים ההם חיו בתנאי דיגלוסיה. האומנם היו בראשם מנגנוני יצירה כמו שיש לדוברי עברית כשפת אֵם בימינו? אם מילים שנוצרו בימים ההם ראויות לכינוס, חידושים בני זמננו לא כל שכן.

לאור המצב החדש של העברית מן הראוי שהאקדמיה תכיר בכוח היצירה ההמוני הזה ותרתום אותו למען העברית. העברית תצא נשכרת אם נכיר ונכבד את כוח היצירה של המוני הדוברים, ובצד העבודה שהיא עושה היום תאסוף האקדמיה גם את החידושים המתחדשים בקרב הציבור ותביא אותם כמות שהם לפני הקהל. הרי המילים החדשות שנוצרו בזמננו, רק בחלקן נוצרו בהשתדלות האקדמיה. חלק ניכר מהן הן מילים שנוצרו מחוץ לאקדמיה, ויש מהן שגברו על החלטות מפורשות של האקדמיה. אין כוח חבר אקדמיה עולה על כוחו של דובר עברית משכיל מן השורה -- ומן האמת אין להיעלב. המסקנה היא שהמילים החדשות המתקבלות בציבור אינן טעונות כל "אישור" של האקדמיה. יבואו דוברי העברית, ישתמשו בהן או יניחו אותן למעצבה. אלה שיהיו בשימוש יהיו המילים שהתקבלו לשפה, וזה יהיה האישור. בעצם, כך נעשים הדברים ממילא. הנה כך "אושרה" המילה "לכַפתֵּר" וכך נדחתה המילה "להשמיך".

וכשם שחלק ניכר מן המילים החדשות אינן פרי עבודת האקדמיה, כך גם חלק ניכר ממה שמחדשת האקדמיה אינו מקבל את אישור הקהל. כי דוברי העברית כולם הם בעלי הבית של העברית וחלילה לאקדמיה אף לנסות ולהפקיע את זכות הבעלות הזאת מן הדוברים.

אם האקדמיה תשכיל לרתום את כוחם של מנגנוני היצירה של דוברי העברית, אם תימצא הדרך להפעיל את המוני הדוברים, המוני המחדשים, לא רק העברית תהא נשכרת, אלא גם ערכן של פעולות האקדמיה יעלה פי כמה.

מעמדה של האקדמיה בעיני הציבור אינו מזהיר. אמנם יש מיעוט של מכבדים, אבל יש גם רבים אחרים. סביר שדעת הקהל תיהפך ליחס של כבוד לאקדמיה אם האקדמיה תודה בפה מלא שכל דובר עברית יש לו חזקה על העברית ועל חידושי המילים בה. כל דובר עברית זכותו היא להטיל מילים עבריות חדשות לחלל העולם, ויש שמחדשים נעלמים אלה זוכים להעמיד מילים נאות שהציבור מקבל אותן בנפש חפצה.

 
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר