לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

המהפכה הציונית מתה

פרופ' שלמה אבינרי טען במאמרו ב"הארץ" מיום שישי 13.8.10, כי המהפכה הציונית הפכה את העדה הדתית היהודית ל"עם", כלומר לאום אשר "יש לו זכות להגדרה עצמית לאומית במסגרת מדינית". אכן המהפכה הציונית החלה במרידה בדת היהודית מתוך כוונה להפוך את הנמנים עם בני העדה ללאום נורמלי המרוכז בטריטוריה אחת. האמנם הצליחה מרידה זו? לכאורה כן, ושיאה היה בהכרזת העצמאות של ישראל. הקהילה היהודית שבארץ ישראל הקימה מסגרת מדינית עצמאית!  אבל כדרך כל מדינה דמוקרטית מסגרת מדינית זו כללה לא רק יהודים, אלא כללה כל אדם הנמצא בתחום שלטונה, בין שהוא משתייך לדת היהודית בין שאינו יהודי. כך, כמו בכל מדינה בימינו, הוקם גם אצלנו לאום-מדינה, הכולל את כל האזרחים בלי הבדל דת ומוצא. המדינה נקראת "ישראל" ולאום-המדינה הוא הלאום הישראלי.

עם זאת, בארצות שונות בעולם קיים מאות שנים ציבור המכונה "עם יהודי". בני העם היהודי הגרים בצרפת נחשבים ומעוניינים להיחשב לבני הלאום הצרפתי, והיהודים בארצות הברית הם בשר מבשר האומה האמריקנית. ציבור יהודי רחב זה כלל לא עבר את המהפכה הציונית, והוא עד היום עדה אתנית-דתית. מכאן שהמהפכה הציונית לא הצליחה: העם היהודי לא נהפך ללאום.  השאלה שנותרה היא אם ציבור היהודים בישראל בלבד נהפך  ל"לאום יהודי" או שגם הוא אינו אלא חלק מן העדה הדתית היהודית, שכאמור קיימת עד היום בעולם.
 
השלטונות בישראל מכנים את הציבור היהודי בישראל "לאום יהודי", אבל המילה "לאום" בשימוש זה אינה אלא דמיון שווא. כאמור, היא אינה יכולה לכלול את היהודים המפוזרים בעולם ושייכים ללאומים אחרים. נוסף על כך, חוק מרכזי בישראל קובע שלהיות יהודי פירושו להיות שייך לדת היהודית בלבד.
 
על פי חוק השבות מ- 1970, אם יהודי מקבל עליו דת אחרת – מוחקים אותו מרשימת האזרחים השייכים ללאום היהודי. שהרי כך נאמר בחוק: "יהודי הוא אדם שנולד לאם יהודיה ואיננו בן דת אחרת". בחוק זה הוגדר אפוא העם היהודי לא כלאום, אלא כעדה דתית. חבריה עשויים להיות בני לאומים שונים, להיות מפוזרים בעולם דרך קבע, ואין הם חלק מ"לאום".
 
בכל מדינות העולם אין סתירה בין השתייכות ללאום והשתייכות לעדה. היהודים בכל ארצות מגוריהם יעידו על כך. אבל המהפכה הציונית לא הפכה את העדה היהודית המפוזרת בעולם ללאום יהודי, והלאום שנוצר בישראל איננו "לאום יהודי" אלא הוא לאום ישראלי שבתוכו נמצאים אנשים המשייכים עצמם לעדה האתנית-הדתית היהודית.  השליטים על ישראל הם שקבעו כי יהודי הוא רק מי ששייך לדת היהודית ולא עבר לדת אחרת. אין כל קשר בין השתייכות ללאום ובין השתייכות לדת. המהפכה הציונית גוועה בשקט, ועל מצבתה מתנוסס חוק השבות. הדגלים הציוניים אמנם מוסיפים להתנופף ברוח, אבל הספינה שטה בכיוון ההפוך.
 
(קיצור של מאמר זה התפרסם כמכתב ל"הארץ" ב- 21.8.10 )
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר