לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה
 
 
    חוק השבות וחוק האזרחות

 

 חוק השבות ידוע בעיקר על פי הסעיף הראשון שבו: "כל יהודי זכאי לעלות ארצה". סעיף זה עוסק בשאלת ההגירה לישראל ואיש לא יערער על זכותה של מדינה להחליט מי ומי רשאי להיכנס לגבולותיה, סעיף זה בחוק השבות קיים במסגרת זכות זו. אמנם סעיף זה ראוי היה להיות מנוסח בתור "הכרזה", ולא בתור "חוק". באותה תקופה הושמעו הרבה "הכרזות". במיוחד מטעם ארגון האומות המאוחדות. יכלה להישמע גם הכרזה המכוונת ליהודים בכל ארצות פזוריהם, המודיעה להם שאם יבואו לישראל הם יתקבלו בעין יפה. זה היה מספיק בכל מובן מעשי כדי למשוך יהודים, במיוחד פליטים, לא פחות מחוק השבות כפי שנוסח אז ב-1950.

 

אבל יש בחוק השבות גם סעיף נוסף, שפחות שמים אליו לב. זהו סעיף 4. הוא מוסיף אלמנט זר לסעיף הראשון, ה"תמים" ה"נקי". סעיף 4 קובע כי כל יהודי בין שעלה לארץ בין שנולד בארץ (!) לפני חקיקת חוק השבות – דינו כדין מי שעלה לארץ לפי חוק השבות. לפי סעיף זה יוצא שגם יהודי יליד הארץ שסבו וסב סבו היו ילידי הארץ – גם הוא צריך להיחשב למהגר או מתנחל שבא ממרחקים, "קולוניזטור" ר"ל, ואין לו שום מעמד טבעי נורמלי של אדם בנוף מולדתו. גם יליד הארץ הצעיר, ילד או נער היום, גם הוא כאילו מהגר, "עולה חדש"... גם לו אסור שתהיה לו הרגשה שהוא בן הארץ, המזדהה איתה ועם עברה הקרוב והרחוק. הרגשה טבעית שחש כל נער בעולם, שהמקום שהוא גדל בו הוא המולדת הטבעית שלו – בלי סיפורי סבתא (או סבא) – הרגשה זו צריכה להיות מנועה מנער ישראלי יליד הארץ. אם כן, חוק השבות לא רק נותן זכות ליהודים מארצותיהם "לעלות" לישראל ("לעלות" פירושו להיכנס ותו לא), אלא גם שולל את זכותם של היהודים תושבי הארץ לחוש שארץ זו היא ארץ המולדת הטבעית והממשית שלהם, שהם בני הארץ פשוטו כמשמעו. חלק זה של "חוק השבות" אכן ראוי להימחק כליל.

 

אולם האפליה הכבדה איננה כלולה בחוק השבות עצמו, אלא בשימוש שנעשה בו בחקיקת חוקים אחרים, כגון בחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952, ובמיוחד ב"חוק האזרחות" תשי"ב- 1952. חוק האזרחות קובע בלי בושה כי בישראל יש שני סוגים של אזרחים. לא זו בלבד. הוא מעניק אזרחות ישראלית מיידית לכל מי שנכנס ארצה על פי חוק השבות. גם אם איש זה הוא חסיד סאטמר שאולי בא כדי להרוס את ישראל הנוכחית, גם ליהודי ששדד כספי עתק בחוץ לארץ ונמלט לישראל כעיר מקלט לפושעים יהודים, גם למי שברגע בואו התחיל ללמד אותנו איך צריך להתנהג עם "גויים". גם בלי הענקה זו של אזרחות-חינם, בלי שבועת אמונים למדינה, בלי ידיעת מה של השפה העברית, בלי הבנה אלמנטרית של הנעשה בישראל, מפר חוק האזרחות את העיקרון המרכזי והחשוב ביותר של משטר דמוקרטי - שכל האזרחים שווים לפני החוק. אם החוק קובע שני סוגים של אזרחים  מה פלא שהתוצאות הן אפליה מבישה: מה שמקבל אזרח מסוג א' (הוא האזרח היהודי) נמנע מאזרח מסוג ב' – הוא האזרח הלא-יהודי.  תחומי מושב נפרדים, מערכות חינוך נפרדות, חוקי נישואים נפרדים, וכמובן מדיניות מכוונת של הוצאת לא יהודים ממעגל הדאגה השווה לאזרחים השווים. איזה "שווים"? - יש מי ששווה יותר לפי החוק.  המושג שבעברית נקרא "הפרדה", או "לחוד", נקרא באפריקנרית במילה ידועה היטב גם מחוץ לגבולות דרום-אפריקה: "אפרטהייד". גם אצלם אמרו הלבנים שבסך הכול הם רוצים להתפתח "לחוד", שיהיו "שני משקים", שני "מיגזרים".  כך מוליכות הכוונות הכי טובות ישר לגיהינום. אם יש משהו הטעון מחיקה וביטול מיידי – זהו סעיף 2 של חוק האזרחות, הקובע מי יהיה אזרח לפי "חוק השבות".

 

אחרי סעיף 2 בחוק האזרחות בא סעיף 3. מי שהאזרחות שלו אינה "מכוח שבות" (כלומר מי שהוא לא-יהודי) מטפלים בו לפי סעיף 3, והוא אז אזרח "מכוח ישיבה". מה קורה אם נולדת בישראל ואתה טוען שאתה אזרח מכוח ישיבה?  -  החוק כבר דאג לסתום טענה כזאת: לפי החוק אתה יכול להיות אזרח מכוח ישיבה רק אם לא היית לאזרח לפי סעיף 2... סעיף 2 בחוק האזרחות הוא סעיף אנטי דמוקרטי בעליל, והוא מקצר את הסיסמה המפורסמת "מדינה יהודית ודמוקרטית" ל"מדינה יהודית".

 

לסיכום: אפשר להבין – בלי להיכנס לשאלת ההצדקה - את הצורך בחקיקות אלה לפני חמישים שנה. לשמור בימינו על חוקי הפרדה כאלה זה בגדר שערוריה. לא זו בלבד, זוהי גם שטות חברתית ופוליטית ממדרגה ראשונה. אם אינך יכול לחיות חיי שיתוף ושוויון עם מי שאינו יהודי במדינה שלך – מי יאמין לך בכלל שיש לך כוונות שלום עם זולתך?

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר