לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

השסע האמיתי: מדינה או קהילה

השאלה מה יחס הישראלים למדינתם הרבה יותר חשובה מאשר יחס הישראלים לדתם. בהיסטוריה הקצרה של ישראל מסמלת תחיית השפה העברית את מרידת היישוב העברי במסורת ובמשטר הקהילה. מגילת העצמאות קבעה שכל בני המדינה יהיו שווים לחלוטין בלי הבדל דת, גזע ומין. יש תשע התחייבויות במגילת העצמאות, ורק הראשונה מכוונת ליהודים מחו"ל "להיות פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות". שאר ההתחייבויות מגדירות את מהותה הדמוקרטית של המדינה והמגילה מכריזה: אנחנו "עם ככל העמים".

אבל היו שלא הזדהו עם המרידה והאמינו שהקמת המדינה היא גאולה משיחית. אלה מבקשים להמשיך את חיי הקהילה היהודית הנושנה, הטרום-דמוקרטית, שחבריה אינם שווים זה לזה. גברים ונשים, כהנים ועמך, וממזרים נחותי דרגה. רבני הקהילה אינם נבחרים, וכל רב עשוי להתקבל כמנהיג הקהילה.

בתוך החברה הישראלית, השומרת על כמה קווי אופי צדדיים בדמוקרטיה, עשוי רב כזה לאלץ את המדינה לתת זכויות יתר לדתיים, ומי שאינו יהודי אינו נחשב. מפלגות אנטי דמוקרטיות פועלות בגלוי והן דואגות רק לקהילה היהודית. לדעתן ישראל נועדה להביא גאולה אלוהית ליהודים שכלל אינם נוהרים "להיגאל". דעה זו כבר חדרה לממשלה, לכנסת, לבתי המשפט, לצבא ולכלי התקשורת .

המחלוקת אינה בין דתיים וחילוניים, אלא בין נאמני המדינה ונאמני הקהילה. דתיים שהדת היא עניינם הפרטי הם נאמני המדינה, וזוהי עמדתן של קהילות היהודים בכל העולם. הן אינן דורשות שינויים באורח חייו של הציבור הכללי. אבל המאמינים שישראל היא גאולה משיחית לא רוצים שישראל תהיה עם ככל העמים. הם שואפים לכוון את המדינה לפי האינטרסים של הקהילה היהודית, "עם לבדד ישכון" השומר "לא להתערב בגויים".

החילוניים אינם משלימים עם הזכויות המיוחדות שמפלגות "עם לבדד ישכון" הצליחו לסחוט, כגון פטור סיטוני מחובות אזרחיות. ישראל בשביל החילונים מדינה נורמלית שהשוויון בין אזרחיה ראוי שיתקיים. רעיון עם ככל העמים בלט ברוגז הרב שהביעו החילונים נגד הדרת נשים. זה כוון נגד מפלגות השלטון המגבירות את הדת ואת תלות הישראלים בקהילות היהודים בארצות מגוריהם. אמנם גם בין רבים מהחילוניים ניכר רצון לקשר עם היהדות, המתבטא בעיקר בשמירת מסורות ומנהגים עממיים, אבל הוא אינו פוגע ברעיון עם ככל העמים. רצון זה מקל לכאורה על ההידברות האפשרית בין המאמינים ברעיון "עם ככל העמים" ובין אנשי "עם לבדד ישכון".

אבל המקווים ל"עם ככל העמים" לא יסכימו לשאיפות ההשתלטות של אנשי "עם לבדד ישכון". רק על בסיס זה יש יסוד לשלום חברתי. האמונה הדתית ואורח החיים של דתיים לא ייפגעו כשישראל תשמיע את עמדתה הברורה - להיות עם ככל העמים, המקיים שוויון זכויות ושוויון חובות גמור לכל אזרח. אם מאמיני עם לבדד לא יקיימו תנאי זה, תמיד יוכלו החילוניים המבקשים לשמור על תרבות יהודית להקים, בצידה של קהילה יהודית קיצונית כמו זו הקיימת, קהילה חופשית בעלת מעמד מקביל, המקבלת ללא היסוסים את חוקי עם ככל העמים.
 
[מאמר זה התפרסם במדור "דעות אחרונות" בידיעות אחרונות  22.3.12]
שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר