לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

עוזי אורנן

 אין  שיוויון  יש  אפליה 

האפליה בישראל בולטת במיוחד כי היא קיימת בחוקי המדינה ואיננה שאלה של יחסי אנוש לקויים.   שני חוקי היסוד הראשונים לאפליה: 

(1) חוק האזרחות הישראלי (1952) מפלה בין האזרחים היהודים ובין הלא-יהודים, והאזרחות הניתנת ללא-יהודים איננה האזרחות ליהודים.  

(2) ההבדל מתבסס על חוק-יסוד שקדם לו, הוא "חוק השבות" (1950), המגדיר "יהודי" על פי המוצא הגזעי: האם אימו של האזרח יהודיה או לא.

 

1. מקור חוקי האפליה הישראליים

התפיסה הגזענית של הגדרת יהודי קיימת בחוקים העתיקים של הדת היהודית ומהם היא נובעת. תפילה יהודית מרכזית מודה לאלוהים על "שבחר בנו מכל העמים". בתפיסה היהודית סדר העולם בנוי על  "בחירה" וחוסר שוויון, ומה פלא שהאפליה מתפשטת גם כלפי קבוצות יהודיות. כך נשמעת מדי פעם התנשאות של רבנים אשכנזיים כלפי "אחינו הספרדים". במיוחד ניכר קיפוח ואפליה כלפי מי שהרבנות מפקפקת ביהדותם, כגון יהודי אתיופיה. כדי שייחשבו יהודים, הרבנות דורשת מהם להתגייר, ורק אחרי אישור יהדותם הם נהפכים לאזרחים ישראלים לפי חוק השבות.

 

 2. אפליית יהודי אתיופיה

סביר שהאפליה של יהודי אתיופיה כרוכה גם בצבע העור, והיא ודאי דומה להפליית שחורים במאות שעברו בארצות הברית. גם שם המקור הנסתר הוא תפיסת האדם הלבן כ"עם נבחר". השחורים נחשבו ראויים "מן הטבע" לחיי עבדים, ועד היום שרידים מתפיסה מפלה זו מחלחלים באוכלוסיה הלבנה.

 

3, ישראל התעלמה מהשינויים בתפיסת העולם

יש לטעון כנגד מדינת ישראל על שהתעלמה מן השינויים הכבירים שחלו בחברה האנושית בתקופה החדשה והעדיפה לשמור על חוקים דתיים נושנים העומדים בסתירה להתקדמות רוח האדם. התפיסה הגזענית והאנטי-שוויונית של הדת היהודית הייתה חשובה בעיני השלטון הישראלי על כל זרמיו יותר מהשינויים הגדולים בעיקרון המרכזי, שהועלה כבר במהפכה הצרפתית, וחזר והתנוסס בראש ההכרזות לכל באי עולם שניתנו ב1945 וב 1948 - בני האדם שווים זה לזה, ואין להפלות אדם על יסוד גזע, דת ומין!

 

4. מבחר הכרזות על שוויון בני האדם:

(א) ארצות הברית 1776:

"מקובלות עלינו אמיתות אלה, שכל בני-האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי-אפשר לשלול מהם, וביניהן הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת האושר."

 

(ב) צרפת, 1789  "הצהרת זכויות האדם והאזרח," הפכה ל"אני מאמין" של העולם הדמוקרטי:  

1.   כל בני האדם נולדו שווים וחופשיים.

  2.   הזכויות הטבעיות של כל בני האדם - הזכות לחיים, הזכות  

        לחירות והזכות לקניין - אינן ניתנות לביטול.

      3.  ההצהרה פירטה את הזכויות הנובעות מן הזכויות הטבעיות: שוויון לפני החוק, חופש דת, חופש ביטוי, והגנה על החיים ועל הרכוש.

 

(ג) 1945 פרסומי האו"ם:

...to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of  men and women.  

(ד) 1948 פרסומי האו"ם: 

Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.   ( 1948  ההכרזה לכל באי עולם על זכויות האדם).

 

(ה)http://il.humanrights.com   ארגון זכויות האדם/בינלאומי/ישראל " כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם התברכו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה."  

 

(ו)  ישראל 1948: כבוד לנו לזכור כי בהכרזת העצמאות של ישראל נבחר ונחרת סעיף מרכזי מהכרזת זכויות האדם כהכרזה ישראלית, כדלקמן:

מדינת ישראל [...] תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. 

 

(ז) נאום יש לי חלום של מרטין לותר קינג, 1963:

"אנו מחזיקים באמיתות אלו כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נבראו שווים"

 

5. ישראל נסוגה מהתחייבותיה

אבל בחקיקה שהחלה מייד לאחר התקבלותה של ישראל לאו"ם (1949) התעלמו המחוקקים הישראלים כליל מהרעיון המרכזי: כך התקבל חוק השבות המפלה אזרחים על פי הדת והגזע, חוק האזרחות הגזעני, ושורה של חוקים אחרים. לא זו בלבד: חוק חדש, המעניק זכויות שוות לכל אדם, המחוקקים לא שכחו לציין שהחוק השוויוני הזה אינו יכול לשנות חוקים קודמים שהאפליה היא יסוד בהם.

לדוגמה: סעיף 10 בחוק כבוד האדם וחירותו קובע:  

"אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה  

             קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.".

כך לדוגמה, בנישואין היהודיים אין שוויון זכויות לפי המין. האישה מוסיפה להיות קניינו של בעלה גם אחרי קבלת החוק כבוד האדם וחירותו (1992), ואי אפשר להתנגד לכך בטענה שיש במעמד האישה בחוק הנישואין פגיעה וסתירה לחוק כבוד האדם וחירותו (ואף לשבועת השיוויון בהכרזת העצמאות). דוגמה אחרת: בחוק הקיים בישראל כלול עד היום התואר "ממזר", המוצמד לאדם שנולד לאישה יהודיה מגבר יהודי שאינו בעלה. הממזר כפוף לנצח להגבלות חמורות בענייני המעמד האישי שלו.

 

6. השיוויון – בסיס לחברה האנושית

שאלות השוויון והאפליה הן שאלות מרכזיות לחברה האנושית ובמיוחד לישראל, שכאמור קבעה חוסר שוויון ואפליה בתוך מערכת החוקים שלה. מאחר שהמקור העקרוני של חוסר השוויון והאפליה בין בני אדם הוא בדת היהודית --

אין אפשרות להגיע לשיוויון במסגרת  

     התורה היהודית על כל כיווניה.

המסקנה הבלתי נמנעת היא שעל הישראלים המאמינים בשוויון לחדול מלחשוב את עצמם ל"יהודים חילוניים". החוק הישראלי אינו מכיר ב"יהודי חילוני": כל יהודי הוא בן הדת היהודית.

 

נישא בגאון את היותנו ישראלים

בלי כל תוספת של דת או מוצא אתני (כביכול "לאום").

ארגון בינלאומי להגנה והפצה של ההכרזה לכל באי עולם

http://il.humanrights.com/about-us/what-is-united-for-human-rights.html

 

 

 

 

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר