לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה
[זהו החלק המסיים מאמר העתיד להתפרסם בספר בהוצאת האקדמיה ללשון העברית. זו הייתה הרצאה בכנס שהוקדש לשאלה מתי נולדה העברית החדשה. מארגני הכנס קראו לו בשם "250 שנה לעברית החדשה" וזה השם שניתן לספר (2009). במאמר זה הראיתי עד כמה הם שוגים. העברית החדשה נולדה בסוף המאה ה-19 ולא לפני כן. הנסיון לטעון שלפני "250 שנה" היא נולדה הוא נסיון הנובע מטעמים פוליטיים, ומעוניין לטשטש את ההבדל בין העברית שלנו, של הישראלים, והעברית שחלק מן היהודים בארצות מגוריהם משתמשים בה לפעמים. כאן מובא החלק המסיים את המאמר ]
 
לשון והשקפות פוליטיות

שגו מארגני הכינוס בהכניסם השקפה מוטעית על לידתה של העברית החדשה לאירוע שנועד לציין מלאות חמישים שנה לכינונה הרשמי של האקדמיה ללשון העברית. תאריך ייסוד האקדמיה הוא תאריך חשוב לעצמו, ודי היה בו כדי לקרוא לכינוס חגיגי על העברית החדשה. כינונה של האקדמיה בא לתת חותם של רשמיות למעשה הפיתוח של הלשון העברית החדשה שהחלה ב"תחיית הלשון" ושל הפיקוח עליה. פעולה זו התנהלה עד אז במסגרת ועד הלשון, ונעשתה מתוך התנדבות של חבר אנשים שתחיית הלשון הייתה פועל ידיהם והייתה יקרה ללבם.

על שום מה ראו מארגני הכינוס להרחיק את מעשה הבראשית של העברית החדשה לאמצע המאה השמונה-עשרה? על שום מה התעלמו מן התהליך העיקרי שחל בעברית בארץ ישראל? הרי בקלות יכלו להכריז שהכינוס נועד לציין מלאות מאה ועשרים שנה לתחיית הלשון!

הרושם הוא שאת התשובה יש לחפש הרחק מן העיון הבלשני. לא ההשקפות הבלשניות יכלו להביאו. אני מאמין שהדבר נובע מהרגשה פוליטית עמומה, ואולי בכמה מקרים מהשקפות פוליטיות מפורשות. הרגשת העלבון של סופרי מזרח אירופה בראשית תקופת התחייה על שיושבי ארץ ישראל מעזים לקבוע בענייני הלשון העברית מחלחלת כנראה עד ימינו. הרי זו הרגשת העלבון הישנה של בני הגולה, כנאמר בספר יחזקאל, "אשר אמרו להם ישבי ירושלם [...] לָנוּ היא נִתְּנָה הארץ למורשה" (יא, יד). לא, אומר הנביא: "ונתתי לכם" – אתם בני הגולה – "את אדמת ישראל" (שם, יז). אלא שלעלבון הנושן מצטרפת גם שאלה לוהטה בת ימינו: אחדות העם היהודי היא האידאל המכוון את כל גופי הממסד השלטוני והחברתי בישראל, ואם תרצו או לא תרצו – תחיית הלשון העברית בארץ ישראל הייתה תהליך שפגע באחדות העם היהודי. תחיית הלשון חילקה את העם היהודי לישראלים מזה וללא-ישראלים מזה. ליהודים בפזורתם מוסיפה העברית לשמש במקרה הטוב שפת דיגלוסיה, ובמקרים אחרים שפה נשכחת; בשונה מן היהודים בארצותיהם, לנו הישראלים העברית היא שפה לאומית אמתית, ולא עוד אלא שהיא משותפת לכל יושבי ישראל. מי שצופה במשחקי קבוצות כדורגל ששחקניהן אינם "בני מגזר", אלא הם ניכרים כ"ישראלים", כגון קבוצת בני סחנין או נבחרת ישראלית בספרד, רואה זאת בעיניו ושומע באוזניו. הקביעה הלא-מוצדקת "מאתיים וחמישים שנה" בשמו של הכינוס לכבוד חמישים שנות האקדמיה ללשון העברית נראית לא יותר מחוליה נוספת בשרשרת הניסיונות השונים להמעיט מערכו של בן-יהודה, לטעון שהעברית הייתה חיה בארץ ישראל כבר לפניו, או שגם בלעדיו הייתה נעשית חיה, או שבכלל קדמו לו אנשים שונים, או שנעשתה אחריו, או שתחיית הלשון לא הייתה כלל, או שאינה אלא חידושי מילים, או שהיא בעיקר קליטת מושגים מודרניים מהתרבות האירופית, ושהיא דומה לשפות אחרות שהתופעות האלה חלו בהן – כל הטענות האלה נובעות ממקור לא בלשני. ניסיונות אלה נובעים – חלקם בוודאי בלי משים – מן החשש שמא הכרה בתחיית הלשון העברית כמניע ראשוני ומייסד של חברתנו הישראלית תתפתח ותגיע לכדי ניסוח פוליטי של הכרה בחברה הישראלית כחברה לאומית לעצמה.

מסקנה מעשית שיש להסיק מן הדיון הזה היא שהמילונאים ייטיבו לעשות אם לא יכרכו יחד במדור "התקופה החדשה" גם את חידושי המשכילים וגם את החידושים שנתחדשו מתקופת התחייה ואילך. כך יוכל המעיין להבחין בין מילים שנתחדשו בכתיבתם של סופרים מתקופת הדיגלוסיה ובין מילים שנוצרו במנגנוניהם הלשוניים של דוברי עברית כשפה אופפת כול, בין שהם סופרים ובלשנים ידועי שם בין שהם דוברים תמימים.

לסיכום, המעבר של העברית משימושיה כשפת דיגלוסיה אצל חלק מן היהודים בארצות מושביהם אל היותה שפה עיקרית לדובריה בארץ ישראל ראוי שיוערך כנקודת מפנה מרכזית בתולדות העברית. נקודת ההתחלה של התקופה החדשה בתולדותיה של העברית היא תקומת דור של דוברי עברית בארץ ישראל שהעברית הייתה לו שפה יחידה או עיקרית.

יש להבחין בין הרחבת הלשון ובין תחיית הלשון. מילים מתחדשות במצב חברתי של דיגלוסיה גם בתחום השפה הגבוהה, ולא בעברית בלבד. כמו כן חידושי מילים בעברית התרחשו לא רק בשלהי תקופת ההשכלה באירופה (1755–1900), אלא גם בימי הביניים. לכן לא נכון לחשוב את חידושי המילים שנעשו בתקופות קודמות ל"סימני תחייה" של השפה או ל"תקופת הכנה" לקראת יציאה מן הדיגלוסיה. טשטוש ההבחנה בין זה לזה נובע בעיקר מעמדה פוליטית ולא בלשנית.

 

נספח א

מילים באות תי"והמסומנות במילונים כמילים מספרות ימי הביניים (פיוטים, ספרות המחקר, פרשנות, הספרות הרבנית):

נִתאַב הִתאָה תָּאַו תָּאֵו תַּאֲוִי תַּאֲוָני תָּאַן תַּאֲנוּן תַּאֲצִיל התאִיר הֻתאר תְּבוּני תָּבוּס תְּבוּס תְּבוּעָה תְּבִיר תִּבְנִי תֶּבֶס תִּגְבֹּרֶת תִּגּוּר (תגרה)הִתַּגֵּר

תְּגָר תַּגָּרוּת תִּגְרוּת תַּגְתַּג תָּדוּר תְּדִירוּת תֶּדֶר תְּדָר הִתְדִּיר (פ') הֻתְדַּר (פ') תְּהִיָּה תֹּהַל תַּהֲלוּךְ תַּהְפּוּךְ תּוּגְיוּן תִּוַּהּ נִתְוָה הֻתְוָה תִּוּוּי תָּווּי תְּוִיכָה

הִתְוִיךְ הֻתְוַךְ תּוֹלָדִי תּוֹלֶדֶת תָּם (פ') תָּוָן תָּע תּוֹעַ תּוֹעָלִי תּוֹעַלְתִּי תּוֹעָפָה תּוֹפֵר תּוֹשֶבֶת תִּיֵּר תּוּר (סקרנות)

בסך הכול: 57 מילים

נספח ב

הסופרים המצוטטים אצל אבן-שושן כסופרי התקופה החדשה ב-158 מילים (מ"תא" עד "תות"):

רמח"ל (1707–1747) – מילה אחת: תּוֹכִי.

מנדלי (1836–1917) – מילה אחת: תּוֹגָר.

אחריהם סופרים ילידי השנים 1858, 1863, 1865, 1869, 1871, 1873, 1874, 1879, 1881, 1882, 1886, 1887, 1888, 1889, 1892, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912, 1914, 1916, 1917, 1939.

ילידי שנים אלה חידשו 156 מילים. ב-1880 היה המבוגר שבהם בן 22.

קלוזנר 1957 מונה בין "המרחיבים" את בן-יהודה, יעב"ץ, פינס, ד"ר מזיא, דוד ילין, ועוד, בא"י, ובחו"ל - בריינין, טאביוב, בן-דוד, ד"ר שרשבסקי, ועוד. [מעניין יהיה לבדוק אם הם כלולים בין אלה שרשמתי את שנות הולדתם]

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר