לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

ישראל איננה "מדינת הלאום של העם היהודי" 

בשיחות השלום המתוכננות לכאורה ישראל איננה מציגה עצמה כמדינת הלאום הישראלי, אלא תובעת שיכירו בה תחילה כאילו היא כוללת גם יהודים שהם אזרחי מדינות מכל קצות העולם. עמדה זו מופרכת מכל בחינה. ממשלה של מדינה היא באת כוח אזרחי המדינה בלבד. קשרי דת או קשרי משפחה אינם בגדר קשרי לאום. ישראל איננה יכולה להיות "מדינת הלאום של העם היהודי". אין מדינה בעולם המתיימרת להיות ממשלה של אנשים שכלל אינם אזרחיה. אבל כמובן יכולה להתקיים בישראל קהילה יהודית משגשגת שההשתייכות אליה היא רשות ולא חובה, כמו בכל מדינה אחרת בעולם.

דרישה אנטי יהודית

תביעת "מדינת הלאום היהודי" איננה מכשול ראשון רק לשלום. בראש וראשונה היא מכשילה ומזיקה לחייהם ולשלומם של היהודים בעשרות מדינות בעולם. היא חותרת תחת מעמדם כאזרחים נאמנים איש למדינתו, שהרי בעיני עצמם ובעיני השלטונות במדינותיהם הם שייכים מבחינת לאומיותם ללאום המדינה שהם חיים בה, והשתייכותם הדתית ליהדות אינה פוגעת כלל בלאומיות זו ולא סותרת אותה.

עם ככל העמים

מכל בחינה ישראל היא מדינת הלאום הישראלי. תפיסת ישראל כלאום לעצמו היא תפיסתם של ראשוני החולמים על עצמאות. תחיית הדיבור העברי לא הייתה רק שאלה לשונית. היא הייתה סימן ההיכר הבולט למהפכה בתפיסת העולם. מחיי הלשון חשבו על תחיית הלשון כחלק מחלומם המרכזי - להקים "עם ככל העמים". בלי הכרה בחלום זה אין להבין את השאיפה הגורפת לעבודת אדמה, להתיישבות על הקרקע, להתארגנות מלווה ברכישת נשק, להקמת ארגונים חברתיים נושאי חזון זה, לחינוך ל"עם ככל העמים" ולהטפה נגד העיסוק במקצועות המקובלים על היהודים בארצות מושבם. רק רעיון "עם ככל העמים" יכול היה לדבר על הצבת הפירמידה ההפוכה של היהודים על בסיסה.

החלוצים

בן יהודה חלם במפורש על לאומיות חילונית. בני היישוב הישן בירושלים, שהיו קהילה יהודית מובהקת, רדפו אותו ואף מסרו אותו לשלטונות. הקהילה היהודית הייתה אויבת הלאומיות החדשה. כשהגיעו לארץ צעירים יהודים כחלוצים גם הם שאפו להקים חברת לאום על בסיס הארץ והשפה וכלל לא על בסיס הדת. חברה לאומית אין לה סניפים. היא איננה קהילה ולא חלק ממערכת קהילות מפוזרות בעולם.

 אמונתו של הרצל

רעיון זה כלול גם בבשורה של הרצל: יהודי שלא בא להיות חלק מן החברה החדשה בישראל אינו יכול להיות קשור אליה בקשרי לאום. החברה החדשה היא של יושבי הארץ בלבד והיא דמוקרטיה במיטבה. בחזונו, בין חבריה יש גם ערבים תושבי הארץ, וגם גרמני נוצרי, שאיש אינו שואל אותו מה פתאום גוי כמוהו רוצה להצטרף כחבר, גם לא מבקשים ממנו להתגייר.

 החלוצים והמחנה

יש משמעות לשם "חלוצים". הם האמינו שמאחוריהם יש "מחנה". הם חשבו שהיהודים שעדיין לא הגיעו לארץ משתוקקים להצטרף לתפיסת הלאום החדש. היהודים ש"לפי שעה" נמצאים בארצותיהם היו בעיניהם המחנה שיבוא אחרי החלוץ. ההתחייבויות שבמגילת העצמאות, התואמות את עקרונות ארגון האומות המאוחדות, הן ביטוי נאמן לתפיסת ישראל בתור "עם ככל העמים". היום אנחנו יודעים שהיהודים יושבים בהמוניהם בארצותיהם לא "לפי שעה", אלא כמולדתם האמיתית.

 מגילת העצמאות

 מגילת העצמאות קובעת כי לא תהיה אפליה בין אזרחיה: "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."
המגילה מבטיחה שלא תהיה אפלית אזרחים בגלל דת, גזע ומין. מדוע לא נכתב במגילה שלא תהיה אפליה בגלל הבדל בלאום? - כי כל אזרחי ישראל נחשבים במגילת העצמאות לבני לאום אחד, הוא הלאום הישראלי. לאום המדינה כולל את כל בני הדתות השונות ואת כל השייכים לקבוצות אתניות שונות, כמו שמקובל בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם.

 משל הטרמפיסט

אבל לאחר שארגונים דתיים התקבלו להסתדרות הציונית, הם החלו לטעון שהתחייה איננה מהפכה. את הגעגועים לארץ הקודש הם פירשו כאילו זאת הציונות. הציבור החילוני הגדול האזין בנימוס לתעמולת הקהילה ובגישתו הליברלית נתן לה מקום בחיי הציבור. ובחיים המעוצבים על ידי הציונות הזאת תפסו הדתיים את המושכות. עמדות המימסד הדתי הגיעו היום לשליטה מקיפה בחיינו. החינוך בבתי הספר ה"חילוניים" ומטעם משרד ההסברה מקבע את הדעה כאילו התחייה לא הייתה כלל מהפכה. כאילו אין אנו אלא המשך פשוט של הדת היהודית. כאילו אבותינו החלוצים שהחלו את המהפכה כלל לא מרדו ביהדות... 

הקהילה תפסה את השלטון

כך הפכה ישראל לקהילה יהודית המכוונת את חיי המדינה על פי עקרונות הדת היהודית. מנהיגיה אימצו את התפיסה הדתית שהיהודים אסור להם "להתערב בגויים". זה צורך מהותי יהודי, אבל הוא אסון לישראל. הדת היא המקור לחוקי ההפרדה בין האזרחים שנחקקו אחרי הכרזת העצמאות, וישראל היום איננה כלל "עם ככל העמים", לא חברה דמוקרטית שכל אזרחיה שווים ורוצים בקיומה, אלא קהילה יהודית שהשתלטה על הארץ והיא מסתגרת מכל מי שאינו יהודי, לא בתוך המדינה ולא מעבר לה. 

הברירה

אם לא נממש את שאיפתנו – שהיא שאיפת מייסדי היישוב העברי ומקימי המדינה - להיות עם ככל העמים, אם לא נשנה באופן יסודי את המושגים השקריים על "עם יהודי מפוזר" שאנחנו כביכול חלק ממנו, לא נהיה לעולם עם ככל העמים, גם לא נגיע לשלום בארצנו. אבל ליהודים? - ההיסטוריה של הקהילה הדתית תימשך גם אם היא תביא עליהם "חורבן שלישי".

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר