לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

פיתויים להמרת דת

דת היא עניין רוחני, ומיוסדת על אמונתו של אדם. יש שאדם הנמנה עם דת אחת מבקש להמיר את דתו, מכיוון שעיקרי דת אחרת מוצאים חן בעיניו יותר מדתו הישנה.

אבל בכל הזמנים היו אנשים שהמירו את דתם לא משום שעיקרי הדת החדשה מצאו חן בעיניהם, אלא מכורח הנסיבות. האיסלאם והנצרות התנכלו לבני דתות אחרות וקיפחו אותם. סביר שהמונים התאסלמו או התנצרו לא מתוך אמונה רוחנית טהורה אלא כדי לשרוד ולשפר את מעמדם מטעמי נוחות. לפעמים הייתה המרת הדת דרך יחידה לזכות במעמד מבוקש, או במשרה נכספת. המרת דת בנסיבות אלה כרוכה ב"טובות הנאה", וזו נחשבה תמיד למעשה פסול. בספרות היהודית גונו יהודים שהתנצרו כדי לזכות בטובות הנאה, וכבר בספרות קדומה מבחינים יפה בין "גר צדק", המתגייר לשם שמיים, לבין "גר אריות", המתגייר על מנת לשפר את מעמדו. את גרי הצדק יש לעודד, ואילו את המבקשים גיור לשם טובות הנאה יש לדחות.

גם המחוקק הישראלי רואה פסול במתן הטבות כפיתוי להמרת דת. בשנת תשל"ח נוסף לחוק העונשין במדינת ישראל סעיף 174א, שבא למנוע המרת דת עקב פיתוי חומרי. כותרתו – "מתן הטבות כפיתוי להמרת דת": "הנותן או מבטיח לאדם כסף, שווה כסף או טובת הנאה חומרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו – מאסר חמש שנים או קנס 50,000 לירות". עבירה על חוק זה היא בגדר פשע.

הסעיף הזה ידוע בשמו העממי "החוק נגד המיסיון", כי הוא נולד עקב סיפורים על מיסיונרים נוצרים שהבטיחו טובות הנאה ליהודים אם יתנצרו. ואולם התבוננות בתחומי המרת דת היום בישראל מראה כי פיתויים להמרת דת, הבטחת טובות הנאה והערמת קשיים על אלה שאינם נענים לפיתוינעשים בכיוון הפוך: פעולות גלויות לגיור ישראלים נוצְרים או ספק-נוצרים, מתנהלות תוך פיתויים ולחצים על המיועדים לגיור.

פעולות לחץ ופיתוי לגיור, במיוחד על ישראלים שהוריהם היגרו לישראל מברית המועצות לשעבר, מתנהלות ביד רמה על ידי צה"ל. הוקם מערך מיוחד (קורס "נתיב") לגיור חיילים שאינם רשומים במשרד הפנים כ"יהודים", ואינם דרוזים, צ'רקסים, מוסלמים וכדומה. צה"ל מחייב כל מי שהוכנס לרשימה להגיע לכנס מיוחד לפתיחת קורס שבהמשכו נערך גיור. הקורס נמשך מספר חודשים, והחייל יוצא ממסלולו הצבאי הרגיל ומבלה מספר חודשים בטיולים ובהרצאות, בחורים ובחורות יחדיו. הקורס נחשב כנחשק במיוחד בשל התנאים המשופרים שבו והחופשה הארוכה מהיומיום הצבאי.

ראש אכ"א, אלוף אלעזר שטרן, אדם דתי, הוא אבי פרויקט הגיור הצה"לי. לדעתו "הגיור הוא בעיה חברתית וצה"ל יכול וצריך לסייע לפתרונה". מבחינתו, החיילים כבר עברו את המבחן העיקרי בעצם העובדה שהתגייסו והסכימו "להקריב את חייהם למען העם היהודי".

- - - - -

הגיוס לצה"ל הוא חובה על פי חוק, אבל נוכח פעילות צה"לית זו נוצר מצב שעל חיילים מופעל פיתוי לקבלת טובות הנאה מיידיות וארוכות טווח, פיתוי המנוגד לחוק, בו בזמן שהם מצייתים לחוק שחייב אותם להתגייס. טועה האלוף שטרן בדבריו, שבועת החיילים היא להילחם למען מדינת ישראל, ולא למען העם היהודי. החוקים המתייחסים לצה"ל אף פעם אינם מכנים אותו "צבא יהודי". כוחו של צה"ל הוא בהיותו צבא מדינת ישראל, ולא מיליציה יהודית בתוכה. הבעיה החברתית של ישראל שצה"ל יכול וצריך לסייע לפתרונה היא שיהודים בעלי עמדות מנהיגות בתוכה פועלים למען אינטרס יהודי ולא למען אינטרס ישראלי, שהוא ללא ספק לסייע בשמירה על הפסיפס החברתי הקיים, לחזק את המטריה הישראלית האופפת את כולנו ולא לזרוע פירוד בין הישראלים בני כל הדתות וכל ההשתייכויות האתניות. צבא ישראל אינו צריך להתערב בשאלת דתו של החייל, ואסור לו לפנות למתגייסים ולהציע טובות הנאה כדי לעבור גיור בעת השירות. צה"ל אסור שיהיה מעורב בהמרת דת. יש לסגור את "נתיב" ולבטל את פעולות הגיור המוצע לחיילים כהצעה שאי אפשר לסרב לה.

התפרסם ב"מעורבות" - אתר   Ynet  שעה 15.30 12.3.09

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3679863,00.html

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר