לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

 

עוזי אורנן

מי נגד מי?

 

הקיטוב בקרב יושבי ישראל החמיר מאוד לאחרונה. מצד אחד אנו קוראים על תוכניות של יהודים לפצל ולקרוע אזורים שלמים משטחי ישראל רק משום שיושביהם אינם יהודים, ומצד אחר אנו עדים להפגנות שבהן מושמעות סיסמות של דם ואש. הקיטוב הזה הוא רעל ליושבי הארץ הזאת. הוא עלול להביא לאסונות שיחולו על כולנו.

 

את הקיטוב הזה ניתן לראות משני הכיוונים. אמנם ראשיתו ועיקרו הוא בתכונת ההסתגרות שמטפחת היהדות. לפי הדת היהודית על היהודים להסתגר בינם לבין עצמם, ואל להם "להתערב בגויים". הסתגרות זו הביאה על ישראל, לכאורה מדינה דמוקרטית, חוקי אפליה קשים המורידה אזרחים שאינם יהודים לדרגה נמוכה ומשפילה. היא לובשת לפעמים גם צורה של אפליה מ"סיבות בטחוניות". סיבות אלו קיימות היום ברוב מדינות העולם, אך לא כן האפלייה.

 

גם במדינות אחרות יש מקרים לא מעטים של אוכלוסיות שונות היוצרות יחד לאום אחד.

זכרו למשל את בלגיה, שיושבים בה פלמים, ולונים וגרמנים, ובכל זאת יש לה מלך אחד, הוא מלך הבלגים, יש לה צבא אחד, הוא הצבא הבלגי, ומדינה זו מקיימת אפילו "בית בלגי" בארצות שונות בעולם, בית הפתוח לכל תייר בלגי המזדמן למדינה זרה. זו דוגמה בולטת לאפשרות של קיום ללא מעשי איבה, אבל כמוה עוד רבות. מדינות אמריקה הדרומית מורכבות ברובן מאוכלוסיות ממוצא שונה, ולעיתים אף דוברי שפות שונות, וכן באירופה ובחלקי עולם אחרים. למרות החיכוכים שיש לעיתים, חיות הקבוצות השונות בשלום, כלאום אחד.

 

אבל מעבר לאפליה ומעליה קיים אצלנו גם אלמנט נוסף הפועל לקיטוב מסוכן. האלמנט הזה נמצא בשני הכיוונים. בקרב מנהיגיה של כל אחת מקבוצות האוכלוסין הישראליות, שולטת התפיסה שהקבוצה שלהם בישראל היא רק חלק מ"הקבוצה השלמה" שבניה נמצאים מחוץ לישראל. רוב המנהיגים היהודים מדברים על "העם היהודי" שכביכול היהודים בישראל הם חלק ממנו. זמן קצר אחרי שישראל השיגה עצמאות חוקקו מנהיגים אלה חוקים הנותנים לכל יהודי זר זכויות אזרח בישראל ("זכות השיבה היהודית"). עד היום קיימת תפיסה זו של "העם היהודי" כגוף מדיני בעל אחיזה בישראל. זאת אף על פי שהיהודים בארצות מושביהם כלל אינם אזרחים שלנו אלא אזרחים של מדינות מושבם, והאינטרסים שלנו אינם שלהם.

 

גם בין המנהיגים של האוכלוסיה הישראלית הערבית יש לא מעט דיבורים על "העם הערבי". מנהיגים אלה מטפחים ומשתעשעים ברעיון איחוד ארצות ערב, ולפעמים מודדים כל מעשה על פי השאלה אם הוא יקדם רעיון זה. נזכיר כאן כי הרעיון הזה כבר שימש מסווה אידיאולוגי למעשי טבח וגירוש של אוכלוסיות אזרחיות ולמלחמות שהיו מלחמות כיבוש. למשל המלחמה האכזרית של מצריים בתימן לפני למעלה מארבעים שנה, או מלחמתו של סדאם חוסיין בכוויית לפני כחמש עשרה שנים. אבל סיפוח שטחים בתואנה שיושב בהם חלק מ"העם הערבי" עשוי להביא אך אסון ולא ישועה או תועלת לבני האדם היושבים בשטחים אלה.

 

ניתן לומר כי שני הצדדים האמיתיים במאבק הם מכאן אלה שהינם בראש ובראשונה יושבי הארץ וילידי אדמה זו,  הם המבקשים שלום אמת, שלום שיאפשר להם חיים מלאים, בלי אפליות ובלי חיכוכים. ומהצד השני עומדות האידאולוגיות הדורסניות, המשייכות אנשים לפי מוצאם האתני לעמים חיצוניים חובקי עולם, שכלל אינם בגדר לאום.

 

(התפרסם 4.5.07 באל-סינארה)

 

 

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר