לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה


להינתק מהעם היהודי

העם דורש צדק חברתי

התביעה המהדהדת "העם דורש צדק חברתי" אין לה כל קשר אל "העם היהודי". תביעה זו הגדירה בלי משים מיהו העם הישראלי: אזרחי ישראל בלבד, כולם, ולא רק היהודים שבה. אין לדעת עד כמה תצליח תנועת המחאה, אבל היא כבר הצליחה להגדיר בבהירות את הלאומיות הישראלית החדשה.

רק אזרחי מדינה הם לאום-המדינה

כנגד התפיסה הלאומית של המקופחים בחברה הישראלית, ממשלת ישראל עדיין מביאה בחשבון את היהודים אזרחי מדינות שונות בעולם. היא שוגה בסיסמות הישנות על "העם היהודי", ותובעת שישראל תוכר כ"מדינת הלאום של העם היהודי". אין יסוד לתביעה זו, לא מטעם הישראלים, אבל גם לא מטעם "העם היהודי". בכל המדינות שיש בהן אזרחים יהודים, חשוב ליהודים אלה להיות ולהיראות אזרחים נאמנים ושווים לשאר האזרחים במדינה שהם חיים בה. הם יהודים רק במובן אחד: הם חברים או משתייכים לקהילה דתית מסוימת, ואין זה נוגע להיותם בני לאום המדינה, המשותף לכל האזרחים. לולא הייתה זו האמת, היו יהודים אלה כבר מזמן נוהרים לישראל, המעניקה להם קליטה רחבת לב ששום מדינה אינה נותנת.

הניתוק של אבותינו בארץ מ"העם היהודי" התחיל לפני מאה ועשרים שנה. תחיית הדיבור העברי שהחלה אז הייתה מרידה ב"עם היהודי", באמונותיו ובאורח חייו. כוונת מחיי הלשון הייתה להקים "עם ככל העמים" והיא ניכרת בשאיפתם לעבודת אדמה, להתיישבות על הקרקע, למלאכת כפיים, להחזקת נשק, לארגוני מחתרת. היא ניכרת גם בבוז שהם רחשו למקצועות המקובלים על היהודים בארצות מושבם.

ההתחייבויות שבמגילת העצמאות הן ביטוי נאמן לתפיסת ישראל בתור "עם ככל העמים", הכולל את כל יושבי הארץ, יהודים ולא יהודים כאחד. עם ללא סניפים, ולא עוד איזו קהילה יהודית שכמוה יש בכל העולם.

החלוצים

מחיי הלשון חלמו על לאומיות חילונית. בן יהודה קיווה שהיישוב הישן יצטרף להקמת הלאומיות חדשה. אבל היישוב הישן רדף אותו ואף מסר אותו לשלטונות. היישוב הישן, הדבק בדת היהודית, היה אויב הלאומיות החדשה. כשהגיעו לארץ צעירים יהודים כ"חלוצים" המורדים בדת, גם הם שאפו להקים חברת לאום על בסיס הארץ והשפה וכלל לא על בסיס הדת. חברה לאומית אין לה סניפים. היא איננה קהילה ולא חלק ממערכת קהילות מפוזרות בעולם.

כבר בעקרונותיהם של ראשוני הציונים היה ברור כי יהודי שלא בא להיות חלק מן החברה החדשה בישראל אינו יכול להיות קשור אליה בקשרי לאום. החברה החדשה של הרצל היא של יושבי הארץ בלבד. בין חבריה יש גם ערבים תושבי הארץוגם גרמני נוצרישהתגלגל והגיע לכאן. 

יש משמעות לעצם השם "חלוצים". מאחורי חלוצים יש תפיסה של "מחנה". הם חשבו שהיהודים שעדיין לא הגיעו לארץ משתוקקים להצטרף למרידה בהוויה היהודית ולתפיסת הלאום החדש. היהודים ש"לפי שעה" נמצאים בארצותיהם היו בעיניהם המחנה שיבוא אחרי החלוץ. אבל כבר כמה עשרות שנים ניכר שתקוה זו התבדתה.

                                                                               משל הטרמפיסט

ומה קרה מאז? - כאשר ארגונים דתיים התקבלו להסתדרות הציונית, הם החלו לטעון שהתחייה איננה מהפכה. געגועים לארץ הקודש נתפרשו אצלם כאילו זאת הציונות. אבל עלייה לארץ קודש איננה שיבה למולדת ולא הקמת לאום. הנה לנגד עינינו עולים חסידי ברסלב לעיר הקודש שלהם, אומן באוקראינה, ועלייתם זו איננה נחשבת "שיבה למולדת".

הציבור החילוני הגדול האזין בנימוס לתעמולת הקהילה היהודית, הדתית, ונתן לה מקום בחיי הציבור. בחיים המעוצבים על ידי הציונות הזאת התחזקו ארגוני המימסד הדתי עד שהגיעו היום לשליטה מקיפה בחיינו, בראש וראשונה בשליטה על החינוך הממלכתי, אבל בד בבד גם בחקיקה ובמאבק על קביעת החיים הציבוריים בכלל. בתי הספר ומשרד ההסברה מקבעים את הדעה כאילו התחייה לא הייתה כלל מהפכה, וכאילו אין אנו אלא המשך פשוט של הדת היהודית. כאילו המהפכה העברית כלל לא מרדה ביהדות.

לנגד עינינו הפכה ישראל לקהילה יהודית המכוונת את חיי המדינה על פי עקרונות הדת היהודית, נותנת זכויות יתר לשומרי מצוות, ומסירה מהם חובות לאומיים, כאילו יש להם איזה יתרון לעומת הישראלים האחרים. גם חוקי הפרדה בין האזרחים נחקקו במדינה הישראלית - כדי שהיהודים "לא יתערבו בגויים". ישראל היום איננה "עם ככל העמים", אלא קהילה יהודית שהשתלטה על הארץ והיא מסתגרת מכל מי שאינו יהודי, לא בתוכה ולא בשכנותה.

כדי להחזיר את ישראל למהלך נורמלי של עם ככל העמים, עלינו להינתק בתודעתנו ובמעשינו מן הרעיון שישראל היא חלק מגוף בינלאומי חסר מעמד חוקי הנקרא "עם יהודי". בלי ניתוק רעיוני ותודעתי כזה ישראל לא תגיע לשוויון בתוכה, לא לשלום עם סביבותיה, וגם המאבק של תנועת המחאה על שינוי תנאי החיים בישראל לא יוכל להצליח.


שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר