הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 Certains des enseignements des sages de successeurs Maroc qui chérissent les souvenirs

   דף הבית    פורום    צור קשר
 
    עמוד יומי
    עניינים בפרשת השבוע
    סקירת ספרים חדשים
    סקירת ספרים
    רשימת הספרים
    הורדות
    אודות האתר
    נוסח מרוקו באודיו חדש!
    במערכה
    תוכן לצפייה
    תשובה יומית
    ספרים ביהודית מוגרבית
    פורום
    צור קשר
ו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


סקירה על ספרים חדשים שיצאו לאור
  מחכמי מרוקו
 
 [אם אתה מעונין שאתר זה יסקור את ספרך אנא צור עימנו  קשר]

שו"ת הרמב"ם

שו"ת התשב"ץ
ה' חלקים כולל תשובות מר"א אבן טאווה ועוד רבים מחכמי אלג'יר


שו"ת הרי"ף


חצר המשכן חושן משפט להגר"מ אלבז 

תורבץ החצר מקורות בהלכות חשן משפט מהגר"מ אלבז זצוק"ל אב"ד ור"מ צפרו


ירים משה דיני שחיטה למנהג מרוקו מרבי משה אזגורי זצוק"ל

מנהגי דבדו 


מנהגי עלמא רבי משה אליעזר עבדלחק שליט."א ראש ישיבת פתח הדביר

תורת מראכש עבודה זרה קדש הילולים מר דרור פרדס רימונים מהר"ש בוזגלו רי"ע בן עלון קול מבשר פריו יתן


שו"ת לרבי חיים דוד סרירו מחכמי פאס
להשיג משפחת שי 029915464
 
שולחן ערוך אהלי שם חלק ה'
שלחן  ערוך אהלי שם   ט' חלקים 
  ריכוז  ספרי הגאון רבי מיכאל פרץ בהלכה לאהל אחד  על השלחן ערוך    כולל ביאור להלכה חקירות ועיונים   על כי  סימן  וסימן  הלכה למעשה להשיג  וטל 00525552572513 מקסיקו 
 
תורת מראכש
תורת מראכש
שופריה דיוסף נושאי הריח לדוד להזכיר  כתבי רבי אברהם אזולאי  פני משה  יוצא לאור מחדש  בתוספת תולדותיהם של המחברים ים ע"י הרב  יוסף בלאמו"ר  מיכאל פרץ  שנת תשע"ה   

לחם עוני
פירוש נפלא להגדה של פסח 
 מהגאון רבי רפאל חסאן מחכמי מוגדור 
יצא לאור ע"י הר' רפאל כהן  קרית אתא  להשיג טל 0506245323

 משלחן אבותינו 


תורת אימך
בירורים על מנהגי מרוקו הרב מיכאל אזרד להשיג  
ריח ניחוח
תשובות מאמרים ומכתבים מהגאון רבי יחייא בן  הרוש רבה של פיור ליוטי מרוקו אוצר בלום של תוכן על חכמי מרוקו  בצילום של  מסמכים אורגנליים  ובסופו קונטרס על בירור גיורי קוניטרא  שנעשו ע"י הרב יחייא הרוש יצא לאור ע"י הגאון רבי חיים אמסלם שליט"א   
דברי יקותיאל
שו"ת מרבי יקותיאל ברדוגו זצ"ל הרב הראשי למרוקו
אהבת הקדמונים
סידור נוסח פאס עפ"י מנהג מגורשי ספרד 


זכרון לשמי
שו"ת ודרשות מרבי משה שטרית זצ"ל


שו"ת נופת צופים
מהדורא חדשה תשעה יוצא לאור ע"י הרב דוד בירדוגו שליט"א
  הפסקים
ביאור נרחב על  ההגדרה הנכונה של הפסק מתוך זה יבא להגן על כמה מנהגי מרוקו שערערו עליהם מחשש הפסק מאת הגאון האדיר רבי מיכאל פרץ שליט"א
אורי וישעי
קונטרס פסקים ומנהגים מגאוני המערב יו" עי הרב אברהם דבדה שליט"א להשיג טל 036166836

זבח תודה
רביוסף משאש זצ"ל כתב יד מיוחד במינו על הלכות שחיטה וטרפות


לזכר עולם
רבי שלמה מלול יו"ל עי הרב אברהם דבדה שליט"א להשיג טל 036166836

ספר חדש מבית מכון "מורשת אבות", ושמו "שערי הלכה" העוסק בהלכות תפילה - אוצר פסקי הלכות על פי מרן השלחן ערוך, בשילוב פסקיהם ומנהגיהם של רבותינו גאוני מרוקו, והכל בשפה ברורה ועכשווית, השוה לכל נפש.

ספר זה כולל את הלכות השכמת הבוקר, הלכות ציצית ותפילין, הלכות תפילה, נוסחאות התפילה ועוד.

מדובר בספר עב כרס (630 עמודים בכתב קטן), בסדר ועימוד ברמה גבוהה מאוד - "תורה מפוארת בכלי מפואר". להזמנות ולפניות לרכישת ספר זה:

טל': 052-2228248

אימייל: moshechaims@gmail.com

 
דברי שלום ואמת ג ד
המעלות לשלמה מהדורא חדשה
פרי תאר מהדורא חדשה
ראשון לציון מהדורא חדשה
תשובות מערביות
כתבי רבי יהודה  טולידנו

כף נקי השלם רבי כליפא אבן מלכא

כף נקי עניני תפילה

שפתי שבח רבי שלמה חיון

זבחי יעקב בבא יגו

קובץ אור המערב

שו"ת  לך שלמה

 עדות ביהוסף

ספר התקנות כרם חמר


שו"ת השמים החדשים 

ברכון נוסח מרוקו

ברכון נוסח קהילות מרוקו באותיות מאירות עיניים כולל  ברכת מעין שלש וסדר שבע ברכות יוצא לאור בסיוע הגאון רבי סעדיה עמור להשיג moroccanbirkon@gmail.com


ברית שלום
שו"ת להגאון רבי  פנחס טולדנו אב"ד אמשטרדם חלק ג ' כולל עיניני גטין
 דברות אליהו

שאלות ותשובות דברות אליהו חלק שמיני כולל שאלות ותשובות וחקרי הלכות משא ומתן בסוגיות ובדברי רבותינו הראשונים על סדרי ארבעה חלקי השלחן ערוך חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי ממני הצב"י ע"ה אליהו אברז'ל נ"י אב בית הדין הרבני ורב שכונת גאולים (בקעה) וראש ישיבת צוף דב"ש פעיה"ק ירושלים תובב"א תשע"ב להשיג 0506225041

 


ויחל שלמה

שני ספרים נפתחים ויחל שלמה כולל יחס דברו עיר הכהנים תולדותיה ורבניה דובב שפתי ישנים שו"ת מחכמי רבני מרוקו הקדמונים שו"ת ויאסוף שלמה שאלות ותשוובות על ד' חלקי שולחן ערוך והערות על הטור אורח חיים מאת אחד מגדולי הפוסקים במרוקו הרה"ג רבי שלמה הכהן אצבאן זצוק"ל תרמ"א - תש"ט שירת בקודש בדבדו, אזמור, מזאגאן, ואוג'דה. מרוקו כולל מפתח שמות השואלים והנזכרים בכל ספריו הוצאת הספריה הספרדית להשיג 025372265


שמע שלמה

שמע שלמה חלק שביעי שאלות ותשובות ופסקי דינים בארבעת חלקי השולחן ערוך חברתיו וערכתיו בעזרת ה' ובישועתו ע"ה שלמה משה ב"ר אליהו ז"ל עמאר ס"ט פעה"ק ירושלים תובב"א שנת "וכרביבים עלי עשב" (תשע"ב) לפ"ק להשיג מכון שמע שלמה


 

ספר היכל הקודש
הלכות והליכות מתוך ספר היכל הקודש לאחד מגדולי מקובלי מרוקו לפני כ450- שנה מוהר"ר רבי משה בר מימון אלבז זצוק"ל כולל מחקר והשוואות ע"י מאת שלמה טולידאנו בן לא"א מו"ר ר' חביב זלה"ה ומבוא על תוכן ספר היכל הקודש ע"י מאת משה טולידאנו בן לא"א מו"ר ר' חביב זלה"ה
להשיג 025372265

כתבי חכמי תלמאסן 
כתבים מחכמי תלמסאן אלג'יר ותולדות הרבנים וספריהם 
להשיג : 025372265

ספר תקנות חכמי מכנאס 
חלק ב' ונלוו אליו תקנות חדשות מפאס וצפרו, תעודות היסטוריות, מלכי רבנן ח"ב, תמונות וחתימות חכמי מרוקו ועט סופר  ליקט העתיק תירגם ערך והוסיף הערות וביאורים  הצב"י מורי מרדכי עמאר ס"ט  הוצאת אור מאיר פריס התש"ע 
להשיג   amarmauery@yahoo.fr
 

ספר בית דינו של יהושע

פסקי דין מבית הדין של עוב"י מכנאס שבמרוקו משנת צדק צדק תרד"ף עד לשנת כי תש"א את ראש בני ישראל בעניני אישות, חלוקת רכוש, צוואות וירושות תקנות הקהל, מעמד אישי ועוד בראשותו של הגאון סבא דמשפטים רבי יהושע בירדוגו זצ"ל הרב הראשי וראב"ד בית הדין הגדול לערעורים במרוקו עיבוד הגהה ועריכה בעזרת החונן לאדם דעת דוד בירדוגו בלאאמו"ר הרה"ג רפאל זלה"ה חבר בית הדין הרבני תל אביב נכד להגאון רבי יהושע בירדוגו פעיה"ק ירושלים תובב"א שנת "אמת מארץ" תצמח ה'תשע"ב

להשיג : הרב דוד ברדוגו  רחוב דרוק 71 ירושלים טל 025862820   זבחי יעקב
הגאון רבי יעקב שטרית
מענה לשון
חלק ה  הגאון רבי אברהם חפוטא שליט"א
דורות

בטאון להפצת תורת יהדות מרוקו יו"ל ע"י איחוד קהילות ובתי כנסת של יוצאי מרוקו מכיל את המדורים גנזי דורות דור דור מתורת רבותינו שליט"א דור ישרים חידושי תורה ומאמרים שואלים ודורשים עיון הלכה ומנהג ומאמרים היסטוריים על יהדות מרוקו.

להשיג פקס 025004222ברוך הוא וברוך שמו 

ספר העוסק במנהג יוצאי צפון אפריקה לענות בהוב"ש אף בברכות שיוצאים בהן ידי חובה. הספר הוא כ70 עמודים.. קליל ופיקנטי מעוטר בהסכמותיהם של כמה מחכמי הדור: בבא ברוך שליט"א, רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, רבי אליהו אברג'ל שליט"א, רבי שלמה טולידאנו שליט"א ועוד. בסוף הספר ישנו גם מאמר מטא- הלכתי מרגש העוסק במנהגי צפון אפריקה.

להשיג http://www.hakodesh.co.il/


מורשת אבות 
קובץ תורני לתורתם ומורשתם של חכמי המערב  חידושי תורה והלכה  גנוזות ופרקי מחקר  יו"ל ע"י הרב משה חיים סויסה שליט"א מח"ס עטרת אבות על מנהגי מרוקו.
להשיג 054-8444135 

שארית הצאן 
חלקים ג' ד' עם הדרת פנים זקן ומזכרת גיטין לרבי יוסף בן נאים  זצ"ל 
להשיג    08-9228444

 


שלחן ערוך אוצרות ספרד
 כולל  עשרות חיבורים מחכמי ספרד ומכללם חכמי המערב  מטה יהודה ר"י עייאש משחא דרבותא ר"א אלפסי 
פקודת אלעזר ר"א בן טובו רך טוב ר"י אבקציץ בקע  לגלגלת ר"א אלמליח רמת שמואל ר"ש אג'יני  ועוד 
יו"ל ע"י הוצאת אור ודרך
להשיג 025380398 

שמחת גברא
הלכות שמחות שולחן ערוך יו"ד סי' שם-תג לוקט ונערך בס"ד ע"י הצב"י גבריאל אליהו אלקובי הי"ו בן לאא"מ ד"ר רפאל אלקובי הי"ו נכד לר' אליהו משאש הי"ו נין לרה"ג רבי יוסף משאש זצוק"ל ולמעלה בקודש הרה"ג רבי חיים משאש זצוק"ל שנת "בכר ישראל" סיון התשס"ג כולל ליקוט תשובות בעניני שמחות מכל ספרי הגר"י משאש זצוק"ל
להשיג: 054865737 029978621

 


 

ספר מלאכת הסופר

על הלכות ספר תורה תו"מ חברו המקובל האלהי ספרא רבא דישראל ממעתיקי המסורה מרנא ורבנא כמוה"ר משה בן זאברא זצוק"ל (ממגורשי קאשטיליא – ספרד בפאס) העתקתיו לראשונה מכתבי יד בתוספת פיסוק קיטוע ומראה מקומות עבד ה' דוד עובדיה ס"ט (זצלל"ה) מלפנים רב ודיין בערי מרוקו חבר לשכת הרבנות בירושלים עיה"ק תובב"א יוצא לאור ע"י בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה ישמח לב - תורת משה מכון להוצאת ספרים וכתבי יד - ירושלים עיה"ק תשס"א לפ"ק
להשיג: 026420302

ארבעה ספרים נפתחים
 "מיני מתיקה" חידושי תורה מתוקים מדבש בביאור פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל "עטרת פז" תוכו רצוף דעת ומוסר השכל הרמוז בכ"ד צרופי שם אהוי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם "ארבעה שומרים" ענינים נשגבים בענין ג' אותות - אות הברית אות השבת אות התפילין - וד' שומרי תוכחת ובו עשרה מאמרות טהורות דברי חכמים וחידותם "שיר חדש" שירים ופיוטים מלא טעם זקנים, מוסר ויראת שמים וגעגועים לגאולת עם ישראל מאת הרב הגדול חוקר ומקובל צדיק יסוד עולם מוהר"ר רפאל משה אלבז זצ"ל מארי דאתרא בעי"ת צ'פרו, מרוקו מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב בית וגן, ירושלים - תשע"ב לפ"ק
להשיג: 026420302

 


 

ספר חסד ואמת השלם

חלק א' כולל כל הענינים הנחוצים מעת הגסיסה עד בואם אל בית מועד לכל חי, סדר קריאת שמע, וידוי, טהרת המת ורחיצתו, לווית המת עם סדר ההקפות והנהגות לשעת הקבורה ולאחריה, השכבות, ברכת המזון. הלכות ומנהגים לימי האבלות. יוצא לאור בהדפסה מחודשת עם הוספות והשלמות, הלכות ומנהגים, ע"י מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב - תורת משה ירושלים תשנ"ט
להשיג: 026420302

 


ספר עדן מקדם

 

ובו דברי חכמה, סגולות ותוכחת מוסר בערכים לפי אלפא ביתא מאת הרב הגדול חוקר ומקובל צדיק יסוד עולם מוהר"ר רפאל משה אלבאז זצ"ל מארי דאתרא בעי"ת צ'פרו, מרוקו יוצא לאור בהדפסה חדשה, בהגהה מדוייקת, קיטוע ופיסוק ורשימת ערכים ע"י מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב, בית וגן, ירושלים תשע"א לפ"ק
להשיג: 026420302

פסקי רבותינו מן המערב 
על חנוכה ופורים ומנהגיהם, בסדר סימני השו"ע ע"פ פסיקות ומנהגי רבני מרוקו לאורך כל הדורות
ועל צבאם פסקי מורינו ורבינו, פוסק הדור והדרו, משיירי כנה"ג, רבם של כל בני מערבא רבי שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלים ולמפנים רבה הראשי של מרוקו כולל דרשות ומאמרים מפי רבותינו בעניני דיומא נכתב ונערך ע"י
ע"ה שאול עזריאל ס"ט מהדורה ראשונה שבט התשעב
להשיג:0525439581

וזרח השמש
 
סידור על פי פסקי הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל

אבותינו
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CW8tfCTzcP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
סידור ערוך בידי הפיטן הרב מאיר אליעזר עטייא עם הלכה ומסורת בתוספת מורחבת לטעמי המנהגים ביאורים והערות ישראל 2010 

וישמע שאול
 
ליקוטי דינים על אורח חיים מהגאון רבי שאול נחמייאש ממראקש
זרע ישראל
בעניני גרות וגיור, ובדין גוים מזרע ישראל וצאצאיהם הבאים להתגייר בירור מקיף בשיטות רבותינו הראשונים והאחרונים בגדרי קבלה המצווה בגרים, בדין ביטול גרות, והיחס הראוי ע"פ ההלכה לגרים צאצאי יהודים שנולדו מאבות יהודים ונוכריות. ערכתיו וחברתיו בחסד ה' עלי חיים אמסלם

 


עטרת אבות
חלק ראשון בו נקבצו ובאו בלשון צחה ובשפה ברורה הלכות והליכות אשר נהגו בקהילות הקודש במרוקו, כולל ביאורים עיונים ומקורות בכל מנהג והלכה מספרי רבותינו ראשונים ואחרונים להלכה ולמעשה ולחזק המנהגים שיצאו עליהם ערעור בארץ ישראל ונוסף עליהם עוד מנהגי שאר קהילות ישראל, ומהם: איזמיר וטורקיה, אלג'יר, אמשטרדם, ארם צובא וסוריה, אשכנז, בגדד, ג'רבא, לוב, לונדון, מצרים, שאלוניקי, תוניס, תימן. כולל הלכות: השכמת הבוקר, טלית ותפילין, תפלת שחרית, דברים שבקדושה, קדיש, נשיאת כפים, קריאת התורה, ספר התורה, מנחה וערבית, ק"ש שעל המטה, הסעודה והלכותיה, ברכת המזון, ברכות וברכות הנהנין, שבת קודש. יו"ל ע"י הרב משה סויסה מכון להאדרת מורשת יהדות מרוקו ע"ש מרן שר התורה והיראה כמוהר"ר שלום משאש זיע"א

 

ספר משכן שמעון

 חלק ראשון תשובות ומחקרים כולל שאלות ותשובות חקרי הלכות ובירורי דינים ביאורי סוגיות ושיטות ראשונים ואחרונים אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על הלכות ספר תורה תפילין ומזוזה ומגילה כתיבתן ודקדוקיהן. בעזרת החונן לאדם דעת חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי הצב"י שמעון אסולין הי"ו פעה"ק ירושלים תובב"א שנת תשנ"ה לסדר עוזי וזמרת יה" לפ"ק


שו"ת אבני שיש 

ספר אבני שיש שאלות ותשובות, חידושים ופסקים על ארבעת חלקי השו"ע למו"ר הרה"ג מעו"מ רב פעלים וכו' רבי שאול ישועה אביטבול זצוקלל"ה ח"א - שו"ע או"ח, יו"ד, אבה"ע ההדיר, ערך והוסיף מראי מקום, הארות ומבוא: ע"ה משה עמאר הי"ו בלא"א שלמה ומ"א רחל ז"ל בהוצאת אורות יהדות המגרב לוד תשע"א


 
וזאת ליהודה
רבי יהודה טולידנו נכדו של רבי משה טולידנו השמים החדשים ומלאכת הקודש
יו"ל ע"י הרב שמואל בן עמרם מחבר ילקוט שבע ועוד ספרים

 
 

גדול הנהנה מיגיעו
הרה"ג רבי חיים אמסלם שליט"א
מאמרים בענין גודל הענין של תורה עם מלאכה.


 


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אור החמה

במה לתורתם

של חכמי מרוקו ממשיכי דרכם ומוקירי זכרם  

כל הזכויות שמורות ליעקב עובדיה

תהילים הללויה