משה דובר, משרד עו"ד ונוטריון

הבושם 2 מבשרת ציון
ת.ד. 83032 מבשרת ציון 9076927

טל.   02-6221188
נייד: 054-5656585
moshed@mamo-dover.biz

MOSHE DOVER, LAW OFFICES & NOTARY

Habosem 2 Mevaseret Zion  9076927
P.O.B  83032 Mevaseret Zion

Phone: 02-6221188
     054-5656585
moshed@mamo-dover.bizנוטריון

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה.
 
במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 ובתקנות שהותקנו מכוח החוק.

תעריפים ומחירים 

נקבעים ע"י משרד המשפטים ומתעדכנים מעת לעת.

 
סוגי פעולות ואישרים נוטריונים

השימוש הנפוץ ביותר, בכל הקשור לצורך באישורים נוטריונים, הינו ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת הבנק עליו חותמים מקבלי הלוואות משכנתא מהבנקים למשכנתאות בישראל וזקוקים לשם כך לאימות המסמך ע"י נוטריון.
 
בנוסף, על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
 
לאמת חתימה על מסמך;
 
לאשר שהחתום במסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 
לאשר נכונות העתק של מסמך;
 
לאשר נכונות תרגום של מסמך;
 
לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 
לאשר שאדם פלוני חי;
 
לערוך העדה של מסמך סחיר;
 
לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 

צוואות בפני נוטריון

לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.
 
צורת האישור הנוטריוני

על פי חוק הנוטריונים ייחתם אישור נוטריוני בחותמו של הנוטריון. המדובר בחותמת לחץ עשויה ממתכת, שעליה שם הנוטריון, והכיתוב "נוטריון" בעברית או בשפה נוספת. אם כלל האישור הנוטריוני מסמכים אחדים, נקשרים הגיליונות יחדיו בסרט אדום, המחובר אל תו אדום המוטבע בחותמו של הנוטריון.
 
כשירות לכהן כנוטריון

החוק קובע מספר תנאים לכשירותו של נוטריון: עליו להיות אזרח ישראל, חבר לשכת עורכי הדין, שעסק בעריכת דין 10 שנים לפחות, לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא הושעה מלשכת עורכי הדין, ועבר השתלמות מיוחדת.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים