– "תורת ארם צובא" - Torat Aram Tzova

 

מרכז להוצאת ספרי מאורי ורבני העדה זיע"א

 

כולל אברכים ³ ספריה תורנית ³ סיוע בהוצאת ספרים

 

                    בנשיאות הראשון לציון מרן הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א        

 


בסייעתא דשמיא יצא לאור הספר מצא חיים
להגאון רבי חיים טוויל זצ"ל
ניתן לרכוש במשרדי המכון, 08-9298511
t.aram.tzova@gmail.com‬

בשורה משמחת:


בסייעתא דשמיא יצא לאור
מהדורה חדשה של הספר
"חזון נחום - הלכות שביעית"
וכן קיצור הלכות שנת השמיטה, מתומצת ומנוקד
מאת הרב נחום חנן שליט"א
ניתן להזמין במשרדי המכון

טלפון - 08-9298511

052-7616774


מטרות המכון

ידועה היא גדולתה ומעלתה של עיר התורה "ארם צובא", אשר העמידה תלמידי חכמים רבים אשר האירו את העולם בתורתם, מהם זכו להדפיס את ספריהם לאחר מאמצים מרובים ודמים לא מעטים, וגם רבים לא עלתה זאת בידם, אלא חידושיהם נשארו בכתב יד, והרי הם מחכים לגואל. והנה בדורנו אנו, זכינו למה שהם לא זכו, שבידינו האפשרות להדפיס תורה מפוארה בכלי מפואר במחיר השווה לכל נפש, ועל כן מוטל עלינו הדבר להטות שכם ולהגביר חיילים בתורה זו. ולכך נטלנו על עצמינו מלאכה גדולה זו, וזכות היא לנו שהצטרפו למלאכה זו כמה אברכים תלמידי חכמים מבני העדה, יראי ה', השוקדים בתורה יומם ולילה, ועושים לילות כימים במטלה חשובה זו, וכעת לאחר עמל של כמה שנים אנו עומדים בפני הדפסת הספרים הראשונים אשר יראו אור על ידי המכון.

למעלה מ-400 ספרים נדפסו על ידי חכמי העדה במשך השנים, חלק קטן מהם ההודרו מחדש בשנים האחרונות, אך החלק הארי נותר זנוח, כאשר את רובם קשה מאוד להשיג, ויותר מכך, קשה מאוד לעמול וללמוד בספרים אלו, מחמת הדפוס הישן.

ולכן, לקחנו על עצמנו לפעול ולעשות למען גאולת הספרים, הדפסתם מחדש ללא מטרות רווח כלל, ואנו מקווים שזכות המחברים תעמוד לימיננו, למען נצליח ונזכה לגאול ספרים רבים.

 

מצות כתיבת ספר תורה

בשעה זו, אנו פונים למי שחפץ לבו בהרמת קרן התורה, לעמוד ולסייע בידינו במלאכה חשובה זו, ולהירתם לטובת פעילות המכון, בתמיכה כספית, אשר אף אם היא מועטה, שאינה ניכרת בהוצאתה מן הכיס, הרי פרוטה לפרוטה מצטרפת, וקובץ על יד ירבה, ובסייעתא דשמיא נוכל להדפיס את ספרי רבני וגדולי העדה, ולתמוך ביד בני העדה החפצים להדפיס ספריהם.

כעת אנו עומדים לפני הדפסת כמה ספרים, אשר כבר קרוב היום אשר יעלו על מכבש הדפוס, ואלו הם: שו"ת ודרשות "עט סופר" למהר"ר עזרא טוויל זצ"ל, ראש על אר'ץ רבה. "מצא חיים" למהר"ר חיים טוויל זצ"ל. "לדרוש אלהים" ו"וימלט נפשו" למהר"ר אברהם חמוי זצ"ל (ועוד מספריו נמצאים בשלבי עריכה) ו"ברכת אליהו" למהר"ר אליהו דוויך זצ"ל.

אנו מציעים בפניכם הזדמנות נדירה, לקיים מצות כתיבת ספר תורה, ובפרט בזמן זה, עת רחמים וסליחה, באשר יש בזה סגולה גדולה להתגברות על היצר הרע, כמו שכתב מהר"ר אברהם חמוי זצ"ל (נפלאים מעשיך מע' ב'), ואין ספק שזכות רבותינו הקדושים תעמוד לימין התורמים והמסייעים, ויהיו מליצי יושר לפניו יתברך, ובזכות זו יזכו לשנה טובה ומבורכת, שנה של ברכה והצלחה, שנה של בריאות איתנה, אורך ימים ושנות חיים מתוך הרווחת הדעת עד זקנה ושיבה, אמן כן יהי רצון.

 

 

לתאום הנצחות ופרטים נוספים, ניתן לפנות בטלפון 052-7616774.

 

 

 

"תורת ארם צובא"

רחוב רבי עקיבא 17 מודיעין עילית 7183817

Torat Aram Tzova  Rabbi Akiva 17  Modi'in Elite  Israel          

 

   052-7616774    08-9298511 (972)  

t.aram.tzova@gmail.com

Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם