אודות

אתרינו עוסק ביעוץ, הכוונה, ומכירה של כל מוצרי סת"ם. כל המוצרים המוצעים באתרינו נכתבו על ידי סופרים מוסמכים יראי שמים תוך הקפדה רבה על כל ההלכות הרבות שנאמרו בהם.

אתר זה מנוהל על ידי סופר סת"ם מוסמך העושה מלאכתו עראי ותורתו קבע. הנ"ל הינו בוגר חינוך חרדי תורני, ובצעירותו למד בישיבות הטובות ביותר שבארץ הקודש, כיום הנ"ל אברך כולל ועוסק בלימוד וכתיבת סת"ם.

על החשיבות הרבה הנצרכת בכתיבת ספרי תורה תפילין מזוזות, ניתן ללמוד מהמעשה המובא בגמרא במסכת עירובין דף י"ג עמוד א' בא רבי מאיר אצל רבי ישמעאל, שאל רבי ישמעאל את רבי מאיר "בני מה מלאכתך"? השיב לו רבי מאיר "לבלר אני" (סופר) אמר לו רבי ישמעאל "בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת, נמצאת מחריב את העולם כולו.

רבי מאיר היה תנא קדוש, ושמו מפורסם לכל כרבי  מאיר בעל הנס, גדולתו בתורה וקדושתו היתה עצומה עד אין שיעור, ואין אחד מבני דורנו שיכול להשיג את גדלותו של התנא קדישא רבי מאיר.

ולמרות שצדיק וקדוש היה, ראה רבי ישמעאל צורך להזהירו הוי זהיר במלאכתך וכו', ואף  שידע רבי ישמעאל גדולתו העצומה של רבי מאיר הזהירו על גודל האחריות המוטלת עליו במלאכה זו שמא אתה מיתר או מחסר אות אחת בספר תורה או בתפילין או במזוזה או במגילה והם פסולים, ולא די בזו אלא שאתה מחריב את העולם כולו.

רואים מכאן את האחריות העצומה והגדולה המוטלת על הסופר, ואם רבי מאיר בעל הנס הוצרך לקבל הזהרה, אנו בני דורנו קטנים שבקטנים כמה צריכים לנהוג במשנה זהירות לבל נכשל במלאכתנו חלילה. כמו כן מוטלת אחריות לא פחות על הקונה סת"ם לבדוק אחר הסופר או המוכר אם הוא ירא שמים ובקי בטיב הלכות הכתיבה.
באתרנו מוצעים כל מוצרי הסת"ם שנכתבו אך ורק ע"י סופרים יראי שמים, תלמידי חכמים, הבקיאים היטב בכל הלכות סת"ם ומודעים לגודל האחריות המוטלת עליהם, ואינם מהססים על כל דבר המסופק להם לטרוח ולשאול דעת תורה מרבנים וממורה הוראה המשיבים להם על הן הן ועל לאו לאו. 

באתרנו לא תמצאו מבצעים מיוחדים, מחירים מוזלים במיוחד או חבילות לבר מצוה וכדו' הסיבה לכך פשוטה, מאחר וכתיבת סת"ם דורשת השקעה רבה הן בידיעת ההלכות הרבות והן בכתיבת האותיות כהלכתן בדקדוק ובהידור, מלאכת שמים זו לוקחת זמן, מאמץ, והשקעה. דוגמא פשוטה לזה, שום אדם לא יקנה יהלום בלי לבדוק את טיבו מספר פעמים ובלי לברר ביסודיות את טיבו ואיכותו וככל שהיהלום יעבור תהליך ליטוש וחיתוך בקפדנות יתר, כך יידרש זמן רב יותר עד לתוצר הסופי, אבל התוצאה תיהיה יהלום נאה ומהודר יותר וממילא ערכו ישווה יותר. על אחת כמה וכמה במקצוע קדוש זה שרבו בו ההלכות והפרטים החל מעשיית הדיו, עיבוד העורות, שרטוט השורות, הכנה הנוצה וכלה בכתיבה מדוקדקת כהלכתה הדורשת הקפדה על טיב ואיכות הסת"ם הנקנה.

אנו באתרנו דואגים לבחור עבורך את הסת"ם הטוב ביותר העונה לכל הדרישות המובאות בהלכה תוך שימת לב לפרטים הקטנים ביותר.

בתפילה לבורא עולם שלא תצא תקלה מתחת ידינו! אמן.

 ליצירת קשר נא לפנות ל"צור קשר" בסרגל הכלים 

טלפון: 0548443398

© כל הזכויות שמורות לאתר סופרים soferim.net

בנה אתר בחינם
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם