משפחת בן שחר
 
אתר לזכרו של הרה"ח הרה"ת ר' אורי בן שחר ממקושרי כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש , ניהל במסירות ובהצלחה בתי ספר של רשת 'אהלי יוסף יצחק' למעלה משלושים שנה ושימש כעשרים שנה ראש כולל 'תפארת זקנים לוי יצחק' בת"א נלב"ע בערש"ק פ' כי תבוא י"ז אלול ה'תשס"ז 
האתר בגירסת הרצה נשמח לקבל תגובות, פניות, הערות, והארות, במייל YEHIELBS770@GMAIL.COM 
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם