בהצלחה בהמשך הדרך...
                                       
                                                                                    יב'

                                                                   
                                                                         יא'
                          
                                                      
     י'
                                                        
                                               
                                           
ט'
                    הורים ובוגרים יקרים!  האתר עובר עכשיו שינויים ועדכונים
  
                         
             בישיבת ועד ההורים המוסדי שנערכה ב- 19.10.2017,
 נבחרו:

                                             יו"ר הועד המוסדי   -    לימור אביטל  (יא11)
                                             סגן היו"ר               -    נחום כהן  
(יא5)
                                             גזברית הועד          -    חגית זהבי  (יב5) 
 

                    
                                  קישורים שימושיים:

1.  מערכת השעות

2. לוח השינויים  (מתעדכן ב-21.00)

3.  אתר "משוב הורים ותלמידים"

5.   אתר בית הספר

6.  רשימת טלפונים בית ספרית

7.  לוח חופשות תשע"ח (2017-2018)

8.  לוח צלצולי בית הספר

9.  ידיעות בית ספר

10. אתר ועד ההורים העירוני 

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים