052-5456356
lahavhashkaot@gmail.com

סטטיסטיקה


תוצאות ביניים של התהליך המוסדי
עד היום הוכרזו יותר מ-100 מתחמים של פינוי-בינוי. 75 מהם עברו לתהליך רב שנתי. בתחום העיבוי בדקו 22 מתחמים.
מתוך מתחמי הפינוי-בינוי - רק כ-30 קבלו אישורים סטטוטוריים סופיים. 3 מתחמי עיבוי השלימו התהליך הסטטוטורי.

משב"ש מדווח כי ב 20-30 מתחמים יש פעילות יזמית. מידיעה שלנו ושל עמיתים מקצועיים ידוע כי  מספר המתחמים, במסלול הנ"ל, הנמצאים במימוש או בשלבי מימוש רציניים - זעום ביותר. ישנם גם מקרים של מתחם עם תב"ע מאושרת ללא כל התקדמות.

הפרויקטים הידועים ביותר שכבר מומשו הם פרויקטים שבוצעו ללא מעורבות של המדינה (אונו הירוקה של חברת מצלאווי בקרית אונו, פרויקט ערבי נחל של משהב בגבעתיים ופרויקט נוסף בכפר סבא).

לגבי תמ"א 38 ישנם עד כה (חמש שנים לאחר אישור התמ"א) מספר יוזמות מתקדמות בת"א, ירושלים, רעננה והרצליה - פחות מעשרה מקרים של מימוש.

הסיבות: העדר כדאיות כלכלית - חוץ מת"א והטבעת הפנימית של גוש דן (התמ"א אושרה במישור הארצי בהנחה שבכל מקום תוכן תכנית ספציפית לפי התנאים הייחודיים ביוזמת הרשות), בירוקרטיה עירונית, מחסור בידע וניסיון  (ועד הבית אינו גורם בעל ידע וניסיון ואין די קבלנים שמתמחים בנושא הנ"ל), העדר דחיפה ברשות והעדר מסגרות עירוניות לארגון הביצוע.

בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעשות לכם את המהפך!
להב  ניהול השקעות נדל"ן    -     עו"ד חן לוזון כהן
טלפון משרד: 03-5758772       נייד: 0525-456356, 0523-412456      פקס: 077-4702754
כתובתנו – משרד ראשי:  שדרות בן גוריון 12 חולון, מיקוד 58670      דוא"ל: lcc.law.office@gmail.com
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם