052-5456356
lahavhashkaot@gmail.com

פינוי-בינוי


פרויקט מסוג "פינוי בינוי" מתאפיין באזורים טובים אך מוזנחים או ישנים עם פוטנציאל בנייה גבוה. בעיות הנובעות מצפיפות גבוהה במרכזי הערים, היחלשות האוכלוסייה באזורים אלה ונטישת אוכלוסיות חזקות לפרברים מחייבות פתרונות לשיקום פיזי וחברתי של אזורים אלה.
 
לפני מספר עשורים החלו פרויקטים לשיקום שכונות פיזי וחברתי מטעם משרד הרווחה. כיום התהליך מקבל פנים חדשות באמצעות תהליך "ההתחדשות העירונית". תהליך זה פועל בשני מישורים: טיפול במרכזים המוזנחים ופעולה להגבלת הפרבור. שני תהליכים מרכזיים במסגרת התחדשות עירונית שנויים במחלוקת ודורשים התייחסות לבעיות שמתעוררות דווקא מהניסיון להביא פתרון. 

הראשון הוא "פינוי בינוי", במסגרתו מפנים באופן זמני דיירים מאזור מגוריהם, הורסים את הבתים נמוכי הקומות ובונים רבי קומות. הבניה לגובה מאפשרת הגדלת מספר התושבים באזור בו התקיים תהליך "פינוי בינוי" פי ארבעה ויותר. התהליך השני הוא "עיבוי בינוי", במסגרתו אמנם לא מפנים את התושבים, אך מאפשרים עיבוי הבניה למגורים עד פי שניים מהמצב המקורי.ההכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי נעשית על מנת לאפשר שימוש יעיל יותר בקרקע, לספק עתודות מגורים תוך שמירה על שטחים ירוקים בעיר ועל מנת לשפר את תדמית העיר ולהביא להתחדשות עירונית.

בישראל, רשאי משרד הבינוי והשיכון להכריז על שטח קרקע כעל מתחם פינוי בינוי על פי סעיף 33א. לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 (חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום).

הכרזה זו קובעת את מעמדו של שטח, שאפשר לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים הישנים ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. 

ההכרזה על מתחם פינוי בינוי מתבצעת באמצעות צו הכרזה, שתוקפו עד שש שנים. פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד השיכון והבינוי בשנת 1988. 

מתחם פינוי בינוי הראשון שהוכרז בישראל היה בקריית אונו, פרויקט מצלאווי, שנרשם כהצלחה בתחום ההתחדשות העירונית תוך דאגה ושמירה על זכויות הדיירים.
  
חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו – 2006 מאפשר להתגבר על קשיים בהסדרת הפיצוי לדיירים המפונים, כאשר דיירים בודדים בבתים משותפים מתנגדים להסכמי פינוי בינוי, למול רוב גורף של שאר דיירי הבניין. התנגדות הבאה לעיתים על רקע ניסיון לזכות בהסדר כלכלי עדיף על פני שאר הדיירים.

החוק קובע כי דייר המסרב באופן בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי, למרות רוב מיוחס של דיירים המסכימים לעסקה, יישא באחריות לנזקי שאר הדיירים כתוצאה מעיכוב העסקה, בתנאים הקבועים בחוק 
היתרונות של שני התהליכים הללו ותהליכים נוספים במסגרת התחדשות עירונית הם שיקום אזורים מוזנחים והגדלת הציפוף במקומות דלילים יחסית בעיר (תוך צמצום תהליך הפרבור). 
בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעשות לכם את המהפך!
להב  ניהול השקעות נדל"ן    -     עו"ד חן לוזון כהן
טלפון משרד: 03-5758772       נייד: 0525-456356, 0523-412456      פקס: 077-4702754
כתובתנו – משרד ראשי:  שדרות בן גוריון 12 חולון, מיקוד 58670      דוא"ל: lcc.law.office@gmail.com
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם