אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
 
שכר מינימום (מאפריל 2007)

שכר מינימום עבור

סכום בש'ח

חודש - משרה מלאה 186 שעות בחודש

3,850.18

יום עבודה - לעובד 6 ימים בשבוע

154.01

יום עבודה - לעובד 5 ימים בשבוע

177.67

שכר מינימום לשעה

20.70

שכר לשעה לנער עד גיל 16

15.58

שכר לשעה לנער בגיל 16-17

16.69

שכר לשעה לנער בגיל 17-18

18.47

 

 
העסקת בני נוער בחופשת הקיץ
 

אין להעסיק בני נוער שגילם קטן מ - 14.

מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות עבודה ביום ולא יותר מ 40 שעות בשבוע.

שכר המינימום לנער - ראה פרק דיני עבודה, מבוסס על 173 שעות חודשיות.

אין להעסיק נער שגילו קטן מ 16 או שחוק חינוך חובה חל עליו בין השעות 20:00 ל 08:00 .

נער שעובד 6 שעות ביום ומעלה זכאי להפסקת אוכל ומנוחה בת 45 דקות .

נער בגילאי 16 - 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת במס הכנסה.

דמי ביטוח לאומי ישולמו ע'י המעסיק ואין לנכות אותם מהנער העובד.
 
ימי מחלה

 שעור התשלום

דמי מחלה

יום העדרות

 

אין תשלום

ראשון

37.5% מהשכר היומי הרגיל

תשלום מחצית דמי מחלה

שני

37.5% מהשכר היומי הרגיל

תשלום מחצית דמי מחלה

שלישי

75.0% מהשכר היומי הרגיל

תשלום מלא דמי מחלה

רביעי ואילך


      חודש עבודה מלא מזכה ב - 1.5 ימים לדמי מחלה
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com