אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
 
 
 
 
http://www.mof.gov.il/taxes/ - מס הכנסה
 
www.btl.gov.il  - המוסד לביטוח לאומי
 
www.bankisrael.gov.il - בנק ישראל
 
http://www.chamber.org.il/ - איגוד לשכות המסחר
 
 
 
 
 
טפסים
 
 
 
 
 
 
 http://www.mof.gov.il/taxes/tfasim_mehes.htm - מכס - יבוא אישי
 
 
http://www.mof.gov.il/taxes/tfasim_mehes2.htm - מכס  - יבוא מסחרי
 
 
 http://www.mof.gov.il/taxes/tfasim_misui.htm - מיסוי מקרקעין
 
 
 
 
 . טופס 7113/א - תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" שנגרם בשל פגיעה בפעילות
http://www.mof.gov.il/taxes/docs/7113a.pdf
 
 
 
 
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com