אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
 
 
 
 
מחשבונים
 
www.shaam.gov.il/simulatormas - חישוב מס שנתי לשכירים
 
 
 www.shaam.gov.il/simulator_mekarkein/fset.htm - חישוב מס רכישה
 
 
 
 
 www.mof.gov.il/itc/h4/mahshev.htm - נקודות זיכוי
 
 
 
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com