אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
 
חשבות שכר ושירותי הנהלת חשבונות לחברות ולעצמאים
 
 
שירותי חשבות שכר כוללים ליווי בקבלת החלטות הקשורות בדיני עבודה, הפקת תלושי שכר, הפקת דוחות תמחירים בנוגע לעלויות מעבידים, דיווח שוטף לרשויות המס ותיאומי מס לבעלי הכנסה נוספת.
 
    
הנהלת חשבונות יסודית (כפולה/חד צידי) לחברות, עצמאים ושותפויות אשר כוללת ניתוח כרטיסים, מיון הכנסות והוצאות לפי קטגוריות,התאמות, הכנת משכורות, הכנת חומר עד למאזן והגשתו לרואה חשבון להכנת הדוחות הכספיים. 
 
דרישת הוצאות, ניכויים, תשלומי הוצאות עודפות, פחת, דוח תיאום הוצאות רכב ותיאומים אחרים, בהתאם לחוקי המס, דוח תיאום בשל אינפלציה בהתאם לדרישות חוקי המס.
 
הגשת טופס 856 - ניכויים  מספקים ונותני שירותים וטופס 126  - ריכוז משכורות שנתי, מידי שנה ללא עלות נוספת.
 
תכנון והערכות מס תקופתיות במהלך השנה לצורך בדיקת הרווח/הפסד, על מנת להימנע מצבירת עודפי תשלומי מס לרשויות וקבלת מידע זמין לגבי חבות המס הצפויה לתום שנת המס.
 
 
שירותי הנהלת החשבונות כוללים דיווחים חודשיים ודו חודשיים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 
 
 
 
מענה טלפוני וזמינות מיידית לכל שאלה ולפי הצורך קביעת פגישה עם הלקוח.
 
 
 
  
 
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com