אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
  
*   יעוץ ופתיחת תיקים לעצמאים, שותפויות וחברות.
 
*   עריכת דוחות תקופתיים ושנתיים ליחידים ולבעלי שליטה בחברות.
 
*   הכנת הצהרות הון כולל השוואות הון.
 
*   תכנוני מס לעצמאים ולחברות.
 
*   החזרי מס לשכירים.
 
*   ליווי במסגרת דיונים וטיפולים מול רשויות המס.
 
*   ייעוץ לענין חבות המס בגין פיצויים, פריסת פיצויים, רצף מעבידים ורצף קיצבה.
 
*   ליווי בהגשת בקשות לפטור בגין נכות (זמנית/קבועה) לפי סעיף 9(5) לפקודה.
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com