לחץ למעבר לשירותי חימום והסקה
לחץ למעבר לשיווק קפה גורמה
                    תקנון האתר                                                                                        מחלקת גיוס עובדים
 
 

תקנון ותנאי שימוש

 כללי:

ברוכים הבאים לאתר המופעל ע"י " שלזינגר "(להלן: "החברה")

משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישה ו/או הזמנה של מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות אלו. ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה, לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הינך נדרש לא לבצע פעולה באתר.  אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל משתמש המבצע פעולות באתר יהיה בן 18 ומעלה אשר ברשותו תעודת זהות תקפה והנו הבעלים החוקי של כרטיס אשראי תקף מאחת מחברות כרטיסי האשראי הישראליות הפועלות בישראל כדין – אחרת אינו רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנת מוצרים:
 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה, כמפורט להלן.
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכש אותם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
על מנת שנוכל למלא אחר הזמנתך לרכישת מוצר (להלן: "ההזמנה"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. באם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, "שלזינגר" שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם החלטת שלא לקבל הצעה חלופית, תימחק ההזמנה  שלך.
(כמו כן לא תחויב בגין פעולה כל שהיא)

 אופן ביצוע הזמנה:
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל פניה טלפונית ראשונית, בדבר קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: הודעה זו מהווה אישור על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, בלבד, ואינה מחייבת את החברה לספק את המוצרים שהזמנת.

רק לאחר שנבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך  שימסרו על ידך ומרצונך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, זאת בתנאי שמוצרים אלו מצויים במלאי.(בזמן זה עדיין לא תחויב אלה תאושר מבחינת אימות נתונים ואישור תשלום בלבד)

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו  באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי החברה.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום  בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו  אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או על פי כל דין.

  אמצעי התשלום:


באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר הנו בבעלותך ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למסור טלפונית ודינו כדין עסקה טלפונית.
ניתן לשלם במזומן מראש תוך ידיעה ברורה למספר ימי אספקה לאחר התשלום. (במעמד ביקור טכנאי בבית הלקוח)
שליחת המוצרים בפועל תתבצע רק לאחר קבלת ביצוע תשלום ו/או אישור לחיוב על ידי חברת האשראי ותקינות העסקה.
יובהר ויודגש , באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי כאמור לעיל, תראה הפעולה כבטלה ומבוטלת.
 אספקת המוצרים:

המוצרים ישלחו ללקוח - בכפוף לקבלת כל האישורים המפורטים לעיל - באמצעות דואר ישראל ו/או חברות שילוח בהקדם ככל שניתן. יובהר כי המועד לאספקת המוצרים ללקוח הנקוב באתר, הנו בבחינת אומדן בלבד ובכל מקרה, מתייחס לימי עסקים.
על אף האמור לעיל, ניתן לתאום איסוף מוצר יש לשלוח דואר אלקטרוני ולקבל אישור איסוף מוצר בדואר אלקטרוני חוזר. יש להגיע לאיסוף המוצר עם אישור האיסוף מודפס , תעודת זהות וכרטיס האשראי(לשם אימות). איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 7 ימי עסקים מתאריך אישור האיסוף. לשליחת דואר אלקטרוני לצורך תאום איסוף מוצר barakfal@bezeqint.net
 
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בהספקה ו/או לאי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.
יובהר כי המוצר ישלח לרוכש, באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שילוח ולפיכך, החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי אספקת המוצר במועדו. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. (ישבוים מעבר לקו הירוק)                                                                                                                                        

הובלה ליישובים מעבר לבאר שבע או חדרה ומעבר לקו הירוק יחויבו בתעריף הובלה מלא ולא "הובלה חינם" כפי שמצוין באתר.
החברה רשאית לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך  ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

מחירים ותשלומים:

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה
ו
כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מס ערך מוסף.

ביטול עסקה: 
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן, אשר רכש מוצר דרך אתר האינטרנט, לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - תתבקש להחזיר את המוצר לחנות החברה, בתוך 14 יום, מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית. לאחר החזרת המוצר יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא תחויב בדמי ביטול כלשהם.
החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
אחריות:

לא תהיה אחריות,

 1. אם הפרת אחד מתנאי תקנון זה
 2. אם מסרת פרטים שגויים
 3. אם חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה.
 4. אם לא שילמת בעבר עבור מוצרים שהזמנת באתר.
 5. אם בחרת לאסוף את המוצר באופן עצמאי ולא אספת את המוצר בתוך 7 ימי עסקים מתאריך אישור האיסוף.
 6. אם בחרת לא להשאיר פרטי כרטיס אשראי, לא יצרת קשר עם החברה, לא מסרת את פרטי כרטיס אשראי לתשלום, תוך 48 שעות משעת ביצוע ההזמנה.
 7.  אם אתה עלול למכור מוצרים ו/או שירותים אשר רכשת באתר, לצד שלישי.
 8. אם חלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת המוצר, מחירו, תנאי התשלום כיוצ"ב, בכפוף להודעה שתישלח למזמין באמצעות הדואר האלקטרוני.

  החברה ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים  באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

  המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים הנמכר כחדש ולא כיד שניה, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.
 9. במידה ורכשת מוצר יד שניה בעצם התשלום הבעת הסכמתך לכך שביודעין רכשת מוצר שעבד ובו בלאי סמוי הנלקח על-ידך בחשבון ולא תהיה לך כל תענה או תביעה כלפי החברה בנושא זה . שים לב - כספך לא יוחזר-

  האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
 10. לרכישה של מוצר יד שניה הנמכר עם אחריות לא יחול החוק וכמו כן לא יסופק עם ספרות כתובה אלה עם תעודת אחריות מפורטת של החברה והתנאי לאחריות הינו מדבקה של החברה התואמת את מספר תעודת האחריות המצויינת על גב המכשיר וכשהמדבקה מודבקת למכשיר

  בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין נזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  מבלי לפגוע באמור לעיל, באם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

  החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו יעשה שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

  השירות באתר ניתן לשימושך כמו שהוא – AS IS. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

  אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח עצמו.
  תנאים נוספים:
  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, לא יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים  לכל גורם אחר זולת לספקי המוצרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם מרצונך .
  החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מוצרים ומבצעים אלה אם הבעתה הסכמה לכך.
  בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי  ואירוע בטחוני ותקלות חישוביות שיש בהם מלפגוע בחברה.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  דין ושיפוט
  הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז רחובות בלבד.

 

שלזינגר  כל השירותים לבית טל 08-8682286      שלח לנו הודעה
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם