אתר
תורת צפון אפריקה 
אודות תורת חכמי המערב והמזרח שבדפוס וכתה"י

 
     חדש באתר!
                                
   חומר רב ונגיש 
  על יהדות מרוקו
      לפי ערים                  [בבניה]! 

      כנסו כעת
מטרות האתר: הפצת תורת חכמי מרוקו בכל שטחי ותחומי תורת ישראל, וכן עידוד להדפסת והפצת ספריהם, ההגייה בתורתם, ובקיצור החייאת תורתם בתוככי היכלי לומדי התורה והישיבות.

לא סוד הוא, שתורת חכמי המזרח היום היא בגדר "מונחת בקרן זווית וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול".
מכמה סיבות וטעמים ידועים, בניהם ובני בניהם של חכמי המזרח כיום לא מחזיקים בספרייתם ספרים תורניים שהיו לחם חוקם של אבותיהם, ואף בקושי יודעים את שמותיהם ושמות מחבריהם.

אך, אל דאגה! בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות אדירה שבאה מכל קשתו של ציבור שומר התורה בישראל, וחוזים בצמאון עצום לתורת חכמי המזרח ו"המערב", הלא היא ארץ מרוקו, שהרתה גידלה וילדה אלפים ואולי ריבואות של חכמים במהלך הדורות האחרונים, בפרט מדור הגירוש והלאה.

שאיפותינו הם, לראות את בן הישיבה רכון על ספרי הראש משבי"ר לצד תורת רעק"א, שו"ת היעב"ץ [רבי יעקב אבן צור] ליד ספרי היעב"ץ [רבי יעקב עמדין בן צבי],  וכן ע"ז הדרך. בהצלחה!!
  לפניות/שאלות ועוד
300asdf300@gmail.com

Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם