הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

"שְׂשׂוֹן לִבִּי"

 
 לעילוי נשמת דודי מורי ורבי
הרב ששון עבדול עזיז מזרחי בן ג'חלא, זצוק"ל
"סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות"
ביום השישי ז' ניסן התשנ"ח
ליקט וחיבר הרב ששון נתן שליט"א
   ששון ליבי    פתח דבר    לינקים / צור קשר    פרשת השבוע    בראשית תמן    English
 
    מיוחד לט"ו בשבט
    מיוחד לפורים
    זיווג טוב
    אותיות כפולות
    פסח
    תנך-תלמוד ומספרים
    מילים כפולות בתורה
    פרפראות
    Audio / Video
    לראש השנה
    בראשית תמן
    English

בס"ד, "נָחַלְתִּי עֵדְוֹתֶיךָ לְעוֹלָם כִּי-שְׂשׂוֹן לִבִּי הֵמָּה"

עלון "ששון ליבי" לפרשת "תרומה" ה'תשס"ז

לזיכוי הרבים – ולמיתוק הדינין מעל עמו ישראל

 

פרשת "תרומה"

 

"דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה:  מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי".

 

 

רבי אומר: 10 תרומות הן: (ברייתא דמלאכת המשכן פ"א)

 1. תרומה גדולה                             לכהן
 2. תרומת מעשר חלה                    לכהן
 3. תרומת מעשר ביכורים                לכהן
 4. תרומת איל הנזיר                       לכהן
 5. תרומת לחמי תודה                     לכהן
 6. תרומת חזה ושוק הימין               לכהן
 7. תרומת הארץ                            לכהנים וללוים ולנתינים  ולמקדש ולירושלים
 8. תרומה מדין                               לאלעזר הכהן 
 9. תרומת שקלים                           לאדנים
 10. תרומת המשכן                           ממנה היו עושים גופו של משכן, שמן למאור, קטורת הסמים, בגדי                                      כהונה, ובגדי כהן גדול.

 

כל מקום שנאמר בו "לי" = קיים לעולם, יש בו ברכה, קיים בעולם הזה ולעולם הבא:

אמר ר' ישמעאל: בוא וראה שלש עשרה דברים חיבבן הקב"ה וקראן 'לי':

1. במשכן                      'ועשו לי מקדש' (שמות כה 8);

2. בבכורות                    'כי לי כל בכור בישראל (במדבר ח 17); 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים' (שמות יט );

3. בלוים                        'והיו לי הלוים, אני ה'' (במדבר ג 45);

4. בכהנים                     'וכהנו לי (שמות מ 15);

5. בסנהדרין                  'אספה לי שבעים איש' (במדבר יא 16);

6. בקרבנות                  'תשמרו להקריב לי (שם כח 2);

7. בשמן המשחה          'שמן משחת קדש יהיה זה לי ' (שמות ל 31);

8. בירושלים                 'בעיר אשר בחרתי לי (מל"א יא 36);

9. במלכות בית דוד        'כי ראיתי בבניו לי מלך' (שמ"א טז 1);

10. בכסף ובזהב           לי הכסף ו לי הזהב' (חגי ב 8);

11. בתרומת המשכן 'ויקחו לי תרומה' (שמות כה 2);

12-13. בשלום אוֹ יַחֲזֵק בְּמָעוּזִּי, יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי; שָׁלוֹם, יַעֲשֶׂה-לִּי. (ישעיה כז 5).

ומכולם לא כפל אלא השלום, ללמדך שהוא חביב מן הכל.

 

לשם מה מקדש?

אומר רש"י: "ועשו לשמי בית קדושה" – מהר"מ מאמשינוב כותב על זה: "אדם מישראל צריך להשתדל להכניס קדושה לתוך ביתו הפרטי, כדי שיהיו חיי משפחתו בקדושה, וזה נקרא – מקדש"  (מקום שהקדושה בו).

 

בשעה שאמר הקב"ה למשה: "וְעָשׂוּ לִי, מִקְדָּשׁ; וְשָׁכַנְתִּי, בְּתוֹכָם", נזדעזע משה ואמר: איך יכול האדם לעשות בית להקב"ה? ןהלא כתוב: "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך"?

אמר לו הקב"ה: לא לפי כוחי אני מבקש, אלא לפי כוחכם: עשרים קרשים בצפון, עשרים קרשים בדרום, ושמונה במערב. (פסיקתא).

אומר החפץ חיים: לומדים אנו מדברי חז"ל כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו. אלא, כל אחד ואחד מחוייב לעשות רק מה שבכוחו. וכן אמר שלמה המלך, ע"ה: "כל אשר תמצא ידך לעשות – בכוחך עשה" (קהלת, ט'). דהיינו, לפי כוחך ולא יותר. אנו צריכים לעשות רק את המוטל עלינו. וכמו שאומר בשיר השירים רבא, ה: "פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות".

כל אחד מחוייב לקבוע לו זמן ללימוד התורה כפי יכולתו, מי במשנה, גמרא, הלכה, וכו'.

וכן בנתינת צדקה, צריך כל אחד להתחזק ולתת כפי כוחו ויכולתו, ואין העשיר יוכל להיפטר במנחת עני. כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים קי"ח.: "עשיר בשורו – עני בשיו", העשיר לא יכול להביא קורבן עני – שה, ואם הביא לא יצא ידי חובה, ולא עוד, אלא שהביא חולין לעזרה. (החפץ חיים).

 

כאשר האדם מקדש את מעשיו היום יומיים שהוא עושה בביתו, גורם הוא להשראת השכינה במעונו. מיד ובאותה מידה, מתגברת הקדושה והשראת השכינה בבית המקדש. נמצא שקדושת המקדש תלויה בקדושה השרוייה בבתי ישראל. (אבני אזל).

סדר הכלים: ארון, שולחן ומנורה. למה דווקא הסדר הזה?

הארון – מסמל את החוק והסדר לעולם. כמו שלכל פריט ומכשיר יש "ספר המכשיר", גם כאן, התורה היא "ספר המכשיר" לעולם כולו: יהודים, גויים, סוחרים ובעלי עסקים העוסקים "בקמח", וגם ליושבי הישיבה העוסקים בתורה, לכולם אותו חוק ומשפט. לכן קודם יש לאמר לכולם: מה הם החוקים.

לאחר מכן באים השולחן, לפני המנורה. על דרך שאמרו חז"ל: יעקב אבינו ומשה רבינו, הקדימו בברכותיהם את זבולון ליששכר, לפי שזבולון הוא המחזיק בלומדי התורה, וראוי להקדימו לפני הלומדים.

גם כאן, השולחן המרמז על "הקמח", הוא המחזיק. המנורה – מרמזת על העוסק בתורה.

ומדוע הקדימה התורה את הארון לפני השולחן? אלא שיש שני סוגי תלמידי חכמים:

א.      זה שאינו זקוק להחזקה, כרבי חנינא בן דוסא, שכל העולם ניזון בזכותו, בחינת "הארון נושא את נושאיו". והוא קודם לכל, שכן העולם צריך לו.

ב.      זה הזקוק להחזקה, והמחזיקים אותו קודמים לו.

הארון – שעמד בקודש הקודשים, מרמז על תלמיד חכם כרבי חנינא בן דוסא, והוא קודם לשולחן ולמנורה.

המנורה – מרמזת על תלמי חכם הזקוק להחזקה, ועל כן השולחן קודם למנורה. (לפי כתב סופר בשם אביו).

 

מידות שונות בארון, במזבח ובשולחן – רמזים נפלאים לאדם

הפריט               אורך (במטרים):             רוחב:                            גובה:

הארון               אמתיים וחצי (1.2 מ')                   אמה וחצי (0.72 מ')         אמה וחצי (0.72 מ')

המזבח              חמש אמות (2.4 מ')                    חמש אמות (2.4 מ')        שלש אמות (1.44 מ')     

השולחן              שתי אמות (0.96 מ)                    אמה אחת (0.48 מ')       אמה וחצי (0.72 מ')

מידות הארון – ורמזיהן:

 • כולן שבורות (לא שלמות, וחצי, וחצי, וחצי): שהארון מסמל תלמיד חכם. שעליו לדעת כל מה שיהיה עמל ולומד, עדיין לא סיים עבודתו ועומד במחצית הדרך. לכן נקרא "תלמיד חכם" ולא חכם, כי עדיין לומד. ועוד, על תלמיד חכם להיות עם לב נשבר ונדכה וענווה יתרה, רק אז תתקיים תורתו.
 • אורכו ורוחבו של הארון – יותר משל השולחן. לרמז: כי התורה מאריכה ימיו של האדם, ואילו העושר, השילטון והחומריות – מקצרים ימיו של האדם.
 • קומת הארון והשולחן – שוות. לרמז: "בצל החוכמה – בצל הכסף" (קוהלת ז')

מידות השולחן – ורמזיהן:

 • השולחן מרמז לעניינים הגשמיים של העולם.
 • שתיים שלמות ואחת שבורה: שתי השלמות מורות לאדם לשמוח בחלקו ויחשוב שיש לו די צורכו. המידה השבורה בשולחן מורה שהאדם לא ימלא כל תאוותו. ועוד:  לא פזרן ולא קמצן, אלא שביל הזהב: יאכל בעבור לחיות, ולא שיחיה בעבור לאכול.  ועוד:  כי גם השליט וגם העשיר זקוקים למידת מה של ענווה ושיברון לב.
 • השולחן – רוחבו פחות מגובהו. לרמז: ששולחנו של אדם לא יהיה ברחבות מופרזת, אלא פחות מגובהו – פחות משמרשה האפשרות.

מידות המזבח – ורמזיהן:

 • מידות המזבח שלמות כולן, לרמז: שהמקריב קורבן חייב לחזור בתשובה שלמה.
 • בעבודת ה', בתפילה, דרושה שלמות מוחלטת, בחינת: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".

 

הפטרת "תרומה": (מלכים א', ה'): "וַה', נָתַן חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה, כַּאֲשֶׁר, דִּבֶּר-לוֹ; וַיְהִי שָׁלֹם, בֵּין חִירָם וּבֵין שְׁלֹמֹה, וַיִּכְרְתוּ בְרִית, שְׁנֵיהֶם".  כמה משכנים ובתי מקדש היו? כמה זמן עמדו?

 

השנה לבריאת העולם             שנה (לפי מניינם)                   אירוע               שנים שעמד

ב'תמ"ח = 2448                       1312- לפני ספירתם     יציאת מצריים

ב'תמ"ט = 2449                       1311- לפני ספירתם     בניית המשכן               39 שנים

ב'תפ"ח = 2489                       1272- לפני ספירתם     כניסה לארץ

ב'תק"ג = 2503                        1258- לפני ספירתם     משכן גלגל                  14 שנים

ב'תתע"ב=2872                       889 - לפני ספירתם       משכן שילה                  369 שנים

ב'תתפ"ד=2883                       878 - לפני ספירתם       משכן נוב                     11 שנים

ב'תתקכ"ח=2928                     832- לפני ספירתם        מקדש ראשון - בנייה      בנייה 7 שנים

ב'תתקל"ה=2935                     825 - לפני ספירתם       מקדש ראשון               410 שנים

ג'של"ח = 3338                        415 - לפני ספירתם       חורבן בית א'

ג'ת"ח = 3408                          345 - לפני ספירתם       גלות בבל 70 שנה, בניית בית שני, 420 שנים

ג'תתכ"ט=3829                        68 למניינם                   חורבן בית ב'                

 

יהי רצון שנזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי בעז"ה, שירד שלם וישאר לנצח נצחים במהרה בימינו אמן.                                                                         שבת שלום

 

אם רצונך להפיץ עלון זה ברבים אנא התקשר ל-02-581-2830, (מעלות דפנה 127/5) או, קח את הדפים המקוריים ועשה העתקים לזיכוי הרבים. אין אנו רוצים כסף.              העלון השבוע:  לרפואת: סעידה שולמית בת נעימה הי"ו, גיטל גילה בת בשה בתיה הי"ו, חוה בת סעידה הי"ו, יצחק אייזק בן חיה שרה הי"ו, הילדה נועה בת נעמה הי"ו, הנערה חיה רבקה בת שיינדל שרה הי"ו, רבקה בת עליזה הי"ו, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ויחזירם לאיתנם כבראשונה.

א-ל נא רפא נא להם. שבת היא מלזעוק – ורפואה קרובה לבא. אמן.

ליקט וחיבר: הרב ששון נתן