הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

"שְׂשׂוֹן לִבִּי"

 
 לעילוי נשמת דודי מורי ורבי
הרב ששון עבדול עזיז מזרחי בן ג'חלא, זצוק"ל
"סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות"
ביום השישי ז' ניסן התשנ"ח
ליקט וחיבר הרב ששון נתן שליט"א
   ששון ליבי    פתח דבר    לינקים / צור קשר    פרשת השבוע    בראשית תמן    English
 
    מיוחד לט"ו בשבט
    מיוחד לפורים
    זיווג טוב
    אותיות כפולות
    פסח
    תנך-תלמוד ומספרים
    מילים כפולות בתורה
    פרפראות
    Audio / Video
    לראש השנה
    בראשית תמן
    English

בס"ד, "נָחַלְתִּי עֵדְוֹתֶיךָ לְעוֹלָם כִּי-שְׂשׂוֹן לִבִּי הֵמָּה"

עלון "ששון ליבי" לפרשת "ויחי" ה'תשס"ז

לזיכוי הרבים – ולמיתוק הדינין מעל עמו ישראל

 

פרשת "ויחי"

"וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה;

וַיְהִי יְמֵי-יַעֲקֹב, שְׁנֵי חַיָּיו--שֶׁבַע שָׁנִים, וְאַרְבָּעִים וּמְאַת שָׁנָה".

 

למה יתברכו בני ישראל דוקא באפרים ובמנשה ולא בשני שבטים אחרים?

התורה מתארת בפרוטרוט את האופן בו מביא יוסף את אפרים ומנשה אל יעקב, כיצד יעקב משכל ידיו, תגובתו של יוסף ותשובתו של יעקב. בכל המקרה הזה, אפרים ומנשה אינם מתערבים. ואומר יעקב: "בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, יְשִׂמְךָ אֱלֹקִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה" ולמה? במה זכו אפרים ומנשה?

אלא, יסודה של התורה כולה הוא שלא יתגאה אדם על חברו ולא יקנא בו. משראה יעקב אבינו כי למרות ששיכל את ידיו, והקדים את אפרים הצעיר לפני מנשה הבכור, בכל זאת לא נשתלטה גאווה על אפרים ולא קנאה על מנשה, כי אם נשארו שניהם כמקודם. לכן אמר, שיהיו כל בני  ישראל כך ללא גאוה וללא קנאה.

ובכן, מה שאומר הכתוב "וישם את אפרים לפני מנשה" פירוש הוא על הברכה "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה" לפיכך יהיו ישראל מתברכים בהם משום שעל אף אשר "וישם את אפרים לפני מנשה" לא השפיע על שניהם הדבר לרעה מה שלדאבון הלב לא היה אצל שאר האחים של יוסף, שנאמר: "ויקנאו בו אחיו".

 

כיצד משכנע יוסף את פרעה שיתן לו ללכת לקבור את יעקב בכנען? (ממדרש אגדה)

ויפל יוסף על פני אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה ויבך הרבה ככה ויקרא אבי! אבי! ויקרעו אחיו ונשיהם ובניהם את שמלותיהם וישימו שקים במתניהם  ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה וימררו בבכי ויודע דבר מות יעקב לכל אנשי מצרים. וימהרו ויבאו ליעקב לספוד לו ולבכותו. ויהי אחרי כן ויצו יוסף את עבדיו הרופאים לחנוט את יעקב אביו בכל מיני בשמים ויעשו הרופאים ככל אשר יצום יוסף אדוניהם.

ויעברו שבעים יום אחרי מות יעקב ויאמר יוסף בלבו עתה באה העת אשר אשאל מאת פרעה לתתי להלך ארצה כנען לקבור שם את אבי, אפס כי אנכי לא אלך אליו הארמונה לדבר עמו, פן תשמענה אזני ביום המר הזה בקול שרים ושרות אשר בארמון המלך...על כן אין טוב לי בלתי אם אגיד את שאלתי אל האומנת אשר בבית פרעה, ואמרה למלכה, והגידה בשמי למלך.

וישלח יוסף ויקרא לאומנת, ויאמר לה: הואילי נא ואמרת למלכה ותגיד לפרעה לאמר, תנה את יוסף לקבור את אביו בארץ כנען כאשר השביעהו לפני מותו. וישמע פרעה וישלח אל יוסף לאמר לו לא אוכל תת אותך ללכת ארצה כנען לקבור את אביך. וישלח יוסף אל פרעה ויאמר לו אתה השבעתני לבלתי גלות את סודך (שלא ידע פרעה לשון הקודש), ואבי השביעני לקברו בארץ כנען...והיה אם לא תתנני להקים את השבועה אשר השביעני אבי כי קטן הדבר בעיניך ונקיתי אז גם מן השבועה אשר השבעתני אתה ביום ההוא..

ויהי כשמוע פרעה את הדברים האלה ויחרד חרדה גדולה עד מאד וישלח אל יוסף לאמר לו אל תהיה שבועה קלה בעיניך עלה וקבור את אביך, כאשר השביעך!....

 

הכבוד האחרון ליעקב אבינו, ע"ה

ויצו יוסף ויעשו לאביו מטת זהב ויפארוה באבני שהם ובדלח. ויקח יוסף מכסה נחמד מעשה ארג משובץ אבני שהם וברקת ויכס בו את  יעקב אביו וישם כתרו בראשו ואת שרביטו שרביט הזהב נתן בידו. וישכיבו את יעקב על המטה וישאו בני יעקב את המטה כאשר ציוום. ויעברו לפניה גדודי מצרים לפנות את הדרך ויתר אנשי מצרים  חגורי חרב ומלובשים  שריונים הולכים אחרי המטה. ואחריהם עם רב מאד מקוננים ובוכים את יעקב. וחמישים איש מעבדי יוסף הולכים לפני המיטה ומפזרים בכל הדרך מור ואהלות וכל מיני בשמים. ובני יעקב נושאי המטה הולכים על הבשם בכל הדרך. ויהי בבואם עד גורן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו ליעקב במקום ההוא מספד גדול מאד.

וישמעו כל מלכי כנען כי מת יעקב ויצוו את עבדיהם לאמר שימו שמיכות שחורות על סוסינו ועל חמורינו וחבשו אותם ובואו כולנו אל יעקב בן יצחק בן אברהם העברי לספוד לו ולבכותו. ויעשו העבדים כאשר צוו וירכבו המלכים ועבדיהם ויבאו עד לפני גורן האטד. וירדו מעל סוסיהם ומעל חמוריהם ויתירו את אזורי מתניהם ויוציאו את כלי מלחמתם אשר מתחת למדיהם וישימו אותם על האדמה, כי אמרו איכה נגש אל יעקב איש השלום והרחמים וכלי מלחמה תועבת נפשו עלינו??

ויהי כגשתם אל המטה ויראו והנה עטרת זהב גדולה נתונה בראש יעקב וימהרו ויסירו את כתריהם מעל ראשיהם וישימו אותם מסביב למטת יעקב. ויהי מספר כל הכתרים המעטרים את המטה שלשים וששה. ואחר זקפו המלכים את קומתם ויביטו אל יעקב ביראת הכבוד ויאמרו איש אל רעהו אבל כבד זה למצרים. וירא ה’ את החסד אשר עשו מלכי כנען ליעקב ויחשב את הדבר הזה להם צדקה.

 

חמש עשרה פעמים נמנו שבטי ישראל והסדר בהם אינו דומה – מדוע?

להלן 15 הפעמים בהם נמנו שבטי ישראל, מזמן לידתם ועד ברכת משה בסוף ספר דברים:

א. סדר הלידה -            ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין.
ב. בני יעקב -                ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין, דן, נפתלי, גד, אשר.
ג. בירידה למצרים-       ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, אשר, יוסף, בנימין, דן, נפתלי.
ד ברכת יעקב -             ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זבולון, יששכר, דן, גד, אשר, נפתלי, יוסף, בנימין.
ה. הבאים מצרימה-      ראובן,שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד, אשר.
ו. נשיאי המפקד -          ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, גד, נפתלי.
ז. מפקד א'                   ראובן,  שמעון, גד, יהודה, יששכר, זבולון, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, נפתלי.
ח. סדר המחנות -         יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, שמעון, גד, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, נפתלי.
ט. הקרבות הנשיאים-   יהודה,יששכר, זבולון, ראובן, שמעון, גד, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, נפתלי.
י. סדר המסעות -          יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, שמעון, גד, אפרים, מנשה, בנימין, דן, אשר, נפתלי.
יא. המרגלים -               ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, אפרים, בנימין, זבולון, מנשה, דן, אשר, נפתלי, גד.
יב. מפקד ב'                  ראובן, שמעון, גד, יהודה, יששכר, זבולון, מנשה, אפרים, בנימין, דן, אשר, נפתלי.
יג. הנשיאים המתנחלים-יהודה, שמעון, בנימין, דן, מנשה, אפרים, זבולון, יששכר, אשר, נפתלי.
יד. גריזים ועיבל            שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף, בנימין, ראובן, גד, אשר, זבולון, דן, נפתלי.
טו. ברכת משה -         ראובן, יהודה, לוי, בנימין, יוסף, זבולון, יששכר, גד, דן, נפתלי, אשר.

 

שאלות, חקירות ודרישות רבות לגבי סדר כתיבת השבטים, כבר נשאלו ונחקרו, להלן כמה מהם:

  1. מדוע אין סדר קבוע? על כך עונה אמר רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי, למה אין שמותם של שבטים שוים בכל מקום אלא שזה מקדים לזה וזה מקדים לזה, שלא יאמרו בני גבירות תחילה ובני השפחות אחרונה, ללמדך שלא היו גדולים אלו מאלו"..
  2. מדוע הושמט שבט שמעון בברכת משה? נראה שידע משה שברכת יעקב תתקיים. לכן מיד אחרי ראובן עבר ליהודה, וידוע ששמעון שכן ליד שבט יהודה עד שנעלם כליל אל תוך יהודה.
  3. על פי איזה סדר ועל פי אילו גורמים נכתבו השבטים כסדרן? נראה שיש שלושה דרכים שעל פיהם כנראה נכתב סדר השבטים:

א.      סדר נשואי האמהות ליעקב וסדר לידת הבנים (רשימות א-ו)

ב.      המערך והשיקולים הצבאיים שלפיהם סודרו הדגלים במדבר (רשימה ז-י"ב למעט המרגלים)

ג.       מבנה ההתנחלות של השבטים בארץ ישראל ( רשימה י"ג , ט"ו)

אם יש לכם דרישה וחקירה יותר עיניינית אנא התקשרו עם הכותב. תודה

 

ברכת יהודה – מה מאחורי הדימוי של היין והחלב?

היין ינתן בארצך הברוכה כמים כי רב יהיה לכבס בו בגדים ולרחוץ בו את הידים והיו כל יושבי ארצך גבורים ויפי תאר מרוב שתות חלב ויין וחכמו והשכילו והאריכו ימים ולא ימות איש בארצך בלתי אם הלבינו שערות ראשו וזקנו כחלב מבניך יצאו מלכים ושופטים צדיקים ונביאים. בשלום ירבצו בניך בארצם לבטח ועשו חסד וצדקה ובעת מלחמה והתנשאו כאריות לגרש את האויב מארצם....

ממך בני, יצא מלך "המשיח" הוא יאסוף אליו את כל היהודים המגלים מארבע כנפות הארץ והשיבם לארץ ישראל לאורו ילכו כל הגוים ולתורתו עמים ייחלון.

 

בברכת יהודה לא מופיעה האות זי"ן. אומר רבינו בחיי: והטעם, שאות זי"ן = כלי מלחמה = נשק. וזה רמז שמלכות יהודה אינה דומה למלכויות אחרות, שהם מנצחים בכוח הנשק, שהוא כוחו של עשו. . אבל יהודה מנצח בכוח שמירת מצוות הקב"ה, והליכה בדרכי התורה.

 

הפטרת ויחי: (מלכים, א', ב'): "וַיִּקְרְבוּ יְמֵי-דָוִד, לָמוּת; וַיְצַו אֶת-שְׁלֹמֹה בְנוֹ, לֵאמֹר... וּשְׁלֹמֹה--יָשַׁב, עַל-כִּסֵּא

                                                דָּוִד אָבִיו; וַתִּכֹּן מַלְכֻתוֹ, מְאֹד".

רמז לאחרית הימים. שלמה ממשיך את מלכות אביו דוד ע"ה, ועליו מעיד הכתוב: " וַתִּכֹּן מַלְכֻתוֹ, מְאֹד". אף על פי שידוע שהתפלגה מלכות שלמה וישראל, אך לעתיד לבא תחזור המלכות לבית יהודה, על ידי משיח בן דוד. ומתי? לאחר גלות אדום, בה אנו כרגע, וזה רמז מהמילה "מאוד" = אדום. מתי תיכון מלכותו מאוד? לאחר גלות אדום. אז – תיכון המלכות על ידי משיח בן דוד, במהרה בימנו. אמן.

 

שבת שלום

 

 

אם רצונך להפיץ עלון זה ברבים אנא התקשר ל-02-581-2830, (מעלות דפנה 127/5) או, קח את הדפים המקוריים ועשה העתקים לזיכוי הרבים. אין אנו רוצים כסף.              העלון השבוע:  לעילוי נשמת סבי יוסף חיים בן תפאחא ז"ל.

ולרפואת: סעידה שולמית בת נעימה הי"ו, יצחק אייזק בן חיה שרה הי"ו, הנערה חיה רבקה בת שיינדל שרה הי"ו, ישראל אליהו בן פרל באהדנא הי"ו, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ויחזירם לאיתנם כבראשונה.  א-ל נא רפא נא להם. אמן.

ליקט וחיבר: הרב ששון נתן